Ο Υουργός Παιδείας ου τόλμησε να ει την αλήθεια για τα Ανώτατα Εκαιδευτικά Ιδρύματα

 

 

Ένας μόνο Υουργός Παιδείας τόλμησε να ει την αλήθεια για τα Ανώτατα Εκαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Είναι ο Γεράσιμος Αρσένης ου, όταν ήταν υουργός και όχι όταν άφησε την υουργική καρέκλα, συνόψισε την ҹροσφορά των ΑΕΙ (και του Υουργείου Παιδείας) σε μια φράση: δίνουμε στα αιδιά για τυχία αλιόχαρτα!