Η αξιοιστία, το νέο, η ǹάλη κατά της διαφθοράς, της διαλοκής και των ολιγαρχών και το ǹοιον να εμιστευτούν του κ. Τσίρα

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.         Η αξιοιστία: Τα ΟΧΙ ου γρήγορα γίνονται ΝΑΙ!

(α)          Όχι στην 5η αξιολόγηση του Μνημονίου!

- Δεν υάρχει Πέμτη αξιολόγηση (20.3.15).

- Τώρα ολοκληρώνουμε την 5η αξιολόγηση ου άφησε στη μέση ο Σαμαράς (29.7.15).

(β)          Όχι στην αράταση του Μνημονίου!

- Δεν υογράφουμε αράταση Μνημονίου (10.2.15).

- Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική ειστολή για 6μηνη εέκταση της δανειακής σύμβασης με τις δεσμεύσεις ου τη συνοδεύουν θα γίνει αοδεκτή  ( 20.2.15).

(γ)           Όχι στο νέο Μνημόνιο!

- Η ραγματικότητα λέει ότι δεν μορεί να υάρξει ολίγον έγκυος, δηλαδή ολίγον μνημόνιο. Κάοιος ή συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με το Μνημόνιο (13.1.15).

- Αυτή η κυβέρνηση δεν ψηφίζει νέο μνημόνιο (5.6.15).

(δ)          Όχι στη σύναψη νέου δανείου!

Εμείς δε θέλουμε νέα δάνεια (19.1.15).

 (ε)         Όχι στο δημοψήφισμα, όχι εκλογές, ναι στο Συνέδριο!

- Εάν ακουστεί η λέξη όχι εμείς θα εφαρμόσουμε το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημμα (13.1.15).

- Ξεχάστε κάθε σκέψη για εκλογές και δημοψήφισμα (13.6.15).

- Έκτακτο συνέδριο τον Σετέμβριο και εσωκομματικό δημοψήφισμα την εόμενη Κυριακή (30.7.15).

- Τις εκλογές τις αοφάσισα στις 12 Ιουλίου (26.8.15).

(στ)       Όχι στον εκβιασμό των Δανειστών, ναι στο εναλλακτικό σχέδιό μας!

- Έχουμε εναλλακτικό σχέδιο. Δε ρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδα στη μέγκενη κανενός εκβιασμού (16.3.15).

- Μορεί να ειλέξαμε τον συμβιβασμό, αλλά κανείς δεν μορεί να μας αοδώσει την ιδιοκτησία του ρογράμματος (23.7.15).

                   

2.         Το νέο στα λόγια αλλά ǹαλιό στην ράξη!

 

                  Νέο η εμμονή στο ǹαλιό χρεοκοημένο σύστημα των 40 χρόνων ου όλα αυτά τα χρόνια εμόδισε τη Χώρα να αοκτήσει ένα σύγχρονο κράτος δικαίου ου να υηρετεί τους ολλούς κι όχι τους λίγους.

Νέο το κράτος-ειχειρηματίας, η δαιμονοοίηση της ειχειρηματικότητας, η αρεμόδιση των ιδιωτικών εενδύσεων, ο διορισμός ημετέρων σε καίριες θέσεις Κράτους και Οργανισμών, η εαναφορά των αλιών αναοτελεσματικών μεθόδων διοίκησής τους, το ξαναζωντάνεμα του κομματικού συνδικαλισμού, ο ακατάσχετος λαϊκισμός ου υόσχεται τα άντα στους άντες, οι ερί βίας θεωρίες του κ. Κατρούγκαλου...!

 

3.            Η ҹάλη κατά της διαφθοράς, της διαλοκής και των ολιγαρχών.

- Ποιο μήνυμα για τη διαφθορά στέλνει στους ολίτες, όταν λέει δημόσια: Όταν εξαθλιώνεις τον δημόσιο υάλληλο, ρέει να βρει ένα τρόο να ζήσει! (Σε ερώτηση για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αέναντι στους είορκους υαλλήλους, Σετέμβριος 2102).

- Μιλάει για τα Κανάλια της διαλοκής και κάθε φορά ου εμφανίζεται σε οοιοδήοτε Κανάλι διευκρινίζει: Δεν αναφέρομαι ασφαλώς σ εσάς!

Τα μεγάλα Κανάλια είναι έντε και τα ονόματά τους είναι: ALPHA, ANT1, MEGA, ΣΚΑΪ, STAR. Γιατί κρύβει α τον λαό σε οια α αυτά αναφέρεται;

- Καταγγέλει τους ολιγάρχες και τα ΜΜΕ της διαλοκής και συγχρόνως τους ζητάει (αυτός, όχι εκείνοι) να τους συναντήσει στα δικά τους (όχι στα δικά του) γραφεία, ενώ στα άνελ των Καναλιών της διαλοκής είναι ολοφάνερη η ιδιατέρως ευνοϊκή μεταχείριση των υουργών και βουλευτών του, μόνιμων θαμώνων των άνελ!

- Δύο ολιγάρχες μίλησαν για τον κ. Τσίρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου:

Η κα Γιάννα Αγγελοούλου έγραψε σε άρθρο της στην αγγλική έκδοση της Huffington Post: Ο νέος Πρωθυουργός της Ελλάδας, ιστεύω ότι αντιροσωεύει την νέα εκείνη ηγεσία ου χρειάζεται σήμερα η  Ελλάδα (Βήμα, 8.2.15).

Ο κ. Γ. Βαρδινογιάννης είε (στο Reuters για τις κινήσεις Αλ. Τσίρα) ως είναι βάσιμη η στάση της κυβέρνησης να ειτεθεί ενάντια σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς ου έαιξε σημαντικό ρόλο και εηρέασε με αρνητικό και διεφθαρμένο τρόο το ειχειρηματικό εριβάλλον στην Ελλάδα (Καθημερινή, 17.2.15).

 

4.         Ποιον να εμιστευτούν;

 

(α)          Εκείνον ου μέσα σε έντε μήνες έκανε, το ένα μετά το άλλο, τα γνωστά καταστροφικά λάθη στρατηγικής, τακτικής και ειλογής ροσώων;    

Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου χωρίς λεφτά, ροσφυγή στον ELA των υψηλών ειτοκίων, εντάμηνη καθυστέρηση στη συμφωνία για το 3ο Μνημόνιο, Δημοψήφισμα χωρίς νόημα και με ειβλαβείς συνέειες, ειβολή Capital Control, Κλείσιμο Τραεζών, ρόωρες εκλογές...            

 

(β)           Εκείνον ου, συνεχίζοντας το εικίνδυνο αιχνίδι των αατηλών υοσχέσεων, ειχειρεί σήμερα να μας είσει ως θα καταφέρει να βελτιώσει το Μνημόνιο;

Ξεχνώντας να ει ως, σύμφωνα με όσα ό ίδιος ρο δύο μηνών υέγραψε, καμιά βελτίωση του Μνημονίου δεν μορεί να υάρξει χωρίς την έγκριση των Δανειστών.

Και αοφεύγοντας το ερώτημα τι θα κάνει με το αίτημα Να διαμορφώσουμε ένα ειστικό εναλλακτικό σχέδιο ου να οδηγεί έξω αό τα μνημόνια και τα νεοφιλελεύθερα μονοάτια, ου η Ομάδα των 53+ του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ έθεσε είσημα στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψή του στις 30 Αυγούστου (Στην Ομάδα συμμετέχουν  και οι τ. υουργοί Δρίτσας, Σακελλαρίδης,  Τσακαλώτος και Χριστοδουλοούλου).

 

5.         Τι μαρτυρούν τα γεγονότα

 

(α)           Ο κ. Τσίρας συνειδητά και συστηματικά, τόσο ριν όσο και μετά τις εκλογές, έλεγε ψέματα και αραλανούσε τον λαό, δίνοντας σ όλους υοσχέσεις ου ο ίδιος ήξερε ως δεν μορούσε να τηρήσει μέσα στην Ευρωζώνη.  

Η ολιτεία του τόσο στην αντιολίτευση όσο και στην κυβέρνηση δείχνει την εμμονή του στις αλιές, ξεερασμένες σήμερα, κρατικίστικες θεωρίες και ρακτικές.

Οι ειδόσεις του ως ρωθυουργού στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης και των άλλων ροβλημάτων της Χώρας (Παιδείας, Υγείας, Δημόσιας διοίκησης...) ήσαν αογοητευτικές.

 

(β)           Τα σημερινά ροεκλογικά του δεσμεύομαι για τη βελτίωση του 3ου Μνημονίου και το Παράλληλο Πρόγραμμα (Φλύαρο Υοσχεσιολόγιο Αοριστολογιών) έχουν την ίδια αξία, και θα έχουν την ίδια τύχη,  με τις υοσχέσεις του για κατάργηση των Μνημονίων και αντικατάστασή τους με το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στις εκλογές του Ιανουαρίου.