Για τη σκληρή διαραγμάτευση και το ηθικό  λεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Οι ρόσφατες δηλώσεις των εικεφαλής των ευρωαϊκών Οργανισμών ου διαραγματεύτηκαν με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις ειβεβαιώνουν αυτό ου οι ερισσότεροι έλληνες ολίτες έχουν λέον καταλάβει:

Ο ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ ως η Xώρα βγήκε κερδισμένη με τη σκληρή διαραγμάτευση του κ. Τσίρα και των άλλων διαραγματευτών συντρόφων του δεν είναι αρά ένα αό τα συριζαίικα αραμύθια.  

Όλοι οι εικεφαλής των ευρωαϊκών Οργανισμών ου γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί με τις διαραγματεύσεις και με την ορεία της οικονομίας μας και ου δεν δείχνουν να μερολητούν υέρ κάοιας αό τις ελληνικές κυβερνήσεις δηλώνουν καθαρά ως η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας χειροτέρευσε σοβαρά μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015:  

- Ντομρόβσκις, ρόεδρος Ευρωζώνης (6.4.16): Το 2014 η Ελλάδα ήταν ολύ κοντά στο να ολοκληρώσει το ρόγραμμά της. Τα ήγαινε καλά με τους δημοσιονομικούς στόχους, είχε ειστρέψει στην ανάτυξη, είχε ειστρέψει στη δημιουργία θέσεων αασχόλησης, ακόμα είχε ήδη χτυήσει την όρτα των αγορών και ήταν εντός τροχιάς για να βγει αό το Μνημόνιο. Συζητούσαμε με την ελληνική κυβέρνηση ένα διάδοχο ρολητικό ρόγραμμα, με το οοίο η Ελλάδα θα γύρναγε στις αγορές.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση ου ανέλαβε το 2015 διάλεξε άλλους δρόμους για την οικονομική της ολιτική. Αυτό δυστυχώς υονόμευσε την ανάτυξη, υονόμευσε την οικονομική σταθερότητα και ως αοτέλεσμα εκεί ου στην αρχή του 2015 ροβλέαμε ανάτυξη 2,5% για το 2015, τώρα η εκτίμησή μας είναι 0%.

- Ντράγκι, ρόεδρος Ευρωαϊκής Κεντρικής Τράεζας (28.4.16): Είναι ξεκάθαρο, ότι η τελευταία χρονιά ήταν ένα οικονομικό ισωγύρισμα για την Ελλάδα.

- Ρέγκλινγκ, ρόεδρος Ευρωαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) (6.5.16): Μετά τις εκλογές στις αρχές του 2015, υήρξε μία διακοή του ρογράμματος και οισθοδρόμηση στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είχε τεράστιες αρνητικές ειτώσεις στην οικονομία και ώθησε την Ελλάδα ίσω στην ύφεση.

- Ντομρόβσκις, ρόεδρος Ευρωζώνης (15.5.16): Η οικονομική αστάθεια αό το ρώτο εξάμηνο του 2015 είχε ολύ αρνητικό αντίκτυο στην οικονομία και τώρα η δημοσιονομική ροσαρμογή ου ααιτείται είναι μεγαλύτερη αό ό,τι αν έκλεινε ειτυχώς η δεύτερη αξιολόγηση, για την οοία βρισκόμασταν ολύ κοντά σε συμφωνία.

- Σόιμλε, υουργός οικονομικών Γερμανίας (26.5.16): Η Ελλάδα θα μορούσε να είχε βγει το 2014 αό τον μηχανισμό στήριξης, αλλά κάτι τέτοιο κατέστη ανέφικτο λόγω των υοσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για αραμονή στην Ευρωζώνη χωρίς μεταρρυθμίσεις.                

 

2.            Οι σοβαρές αυτές δηλώσεις δεν έγιναν γνωστές στον ολύ κόσμο, καθώς:

- Η Αντιολίτευση δεν τις ρόβαλε εαρκώς, όσο η σοβαρότητά τους εέβαλε, σχεδόν τις αγνόησε (δείγμα ανεάρκειας στον εικοινωνιακό τομέα και της φοβίας της μήως κατηγορηθεί ότι συμλέει με τους Δανειστές).

- Οι κατά τα άλλα λαλίστατοι υουργοί, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έξυνα φερόμενοι, αέφυγαν ειμελώς να τις σχολιάσουν.

 

3.            Ότι το λεγόμενο  ηθικό λεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ υήρξε ενα αραμύθι έχει λέον γίνει αντιλητό αό τους ολίτες, ου καθημερινά βλέουν να συμβαίνουν τα μύρια όσα.

Βλέουν, για αράδειγμα, ως, αν είσαι ρωθυουργός, υουργός, βουλευτής, αρχηγός ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ:            

- Μορείς να συναντάς τους διαλεκόμενους μιντιάρχες στα κρυφά, κρυτόμενος ακόμα κι αό το Κόμμα σου (να μην ενημερώνεις κανένα Όργανο του Κόμματος για το τι τους είες και τι εκείνοι σου είαν) και, το καλύτερο, να καταφέρνεις, όταν οι κρυφές συναντήσεις σου αοκαλύτονται, κανένας αό το ριζοσαστικό αριστερό Κόμμα σου να μην τολμά να ει κουβέντα γι αυτή σου τη συμεριφορά!

- Μορείς να συγκαλύτεις ράξεις σεξουαλικής αρενόχλησης για να μη βλαφτεί η Αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Βενεζουέλα!

- Μορείς να νομοθετείς την αθώωση όοιων ολιτικών έκρυψαν τα λεφτά τους σε εξωχώριες εταιρείες.

- Μορείς να μη μεταφέρεις στην Ελλάδα τις καταθέσεις εκατομμυρίων σου στο εξωτερικό και συγχρόνως να καλείς τους άλλους να ειστρέψουν στις ελληνικές τράεζες τις καταθέσεις ου αέσυραν λόγω του capital control!

- Μορείς να "ξεχνάς" να δηλώσεις στο Ε9 τα οικόεδά σου ή τις καταθέσεις σου.

- Μορείς να είσαι μεγαλοεργολάβος και να ξεχνάς ως για την ώληση μετοχών της εταιρείας σου ααιτείται συμβολαιογραφική ράξη.                

- Μορείς να είσαι μεγαλοεργολάβος και να ζητάς να ληρώσεις το νερό της βίλας σου με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ου αρέχονται στους φτωχούς συμολίτες σου.  

- Μορείς να ειβραβεύεις όσους ροσλήφτηκαν στο Δημόσιο με αράτυα διλώματα.

- Μορείς να διορίζεις στο Δημόσιο ως μετακλητούς υαλλήλους όχι τους ικανότερους ανεξάρτητα αό τις ολιτικές τους ροτιμήσεις, όχι έστω τους ικανότερους του κόμματός σου, αλλά τους  συγγενείς ή ροσωικούς σου φίλους.

- Μορείς να αοσάς αό την αρμόδια Υηρεσία και να μεταφέρεις στο γραφείο σου, για να τους εεξεργαστείς, τους φακέλους των υοψήφιων για ρόσληψη γιατρών.

- Μορείς να λασώνεις χθεσινούς συντρόφους σου με μεθόδους αυριανισμού, εειδή σήμερα σε κατηγορούν για εγκατάλειψη της αριστερής ιδεολογίας και της ηθικής του ΣΥΡΙΖΑ.

- Μορείς να αίρνεις σβάρνα τα Κανάλια, να καταγγέλεις σε καθένα τους διαλεκόμενους μιντιάρχες και να τα διαβεβαιώνεις, ένα-ένα με τη σειρά:  δεν εννοώ βέβαια εσάς!

- Μορείς να ακούς ένα σύντροφό σου να σου λέει κατάμουτρα έχουμε τελείως διαφορετική διαδρομή και διαφορετική κλίμακα αξιών κι εσύ να δέχεσαι αδιαμαρτύρητα το ράισμα.

 

Μορείς τελικά να φτάνεις στο ανώτατο στάδιο της συριζαίικης αυθάδειας:  

Να λες, μετά α όλα αυτά, ως είσαι ακόμα αριστερός και να κραυγάζεις ερήφανα: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο ηθικό λεονέκτημα δεν σηκώνει μύγα στο σαθί του!!!