Το εεισόδιο Τόμσεν ροετοιμασία της αολογίας Τσίρα για τις ειλογές του στα δημοσιονομικά μέτρα

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Η ιο ιθανή εξήγηση για τον τρόο με τον οοίο ο κ. Τσίρας χειρίστηκε το εεισόδιο Τόμσεν είναι ως αισθάνθηκε την ανάγκη να ροετοιμάσει αό τώρα την αολογία του για τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα ου γνωρίζει ότι θα άρει.

 

Ο κ. Τσίρας έχει τελικά ειστεί ως οι Ευρωαίοι δανειστές μας, αφού ούτε την αομάκρυνση του ΔΝΤ αό το ρόγραμμα διάσωσης ούτε το κούρεμα του χρέους ρόκειται να δεχτούν, θα ροσεγγίσουν αναγκαστικά το ΔΝΤ στις θέσεις του για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων του ρογράμματος.

 

Καθώς όμως, όως συχνά εαναλαμβάνουν οι δανειστές μας, η ειλογή των δημοσιονομικών μέτρων ου θα ληφθούν για την είτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων αοτελεί ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, ο κ. Τσίρας είναι αναγκασμένος να αολογηθεί για τα μέτρα ου ο ίδιος τελικά θα αοφασίσει.

 

Με δεδομένο τον τρόο αντιμετώισης του εεισοδίου Τόμσεν, θα μορούσε ίσως να ροβλέψει κανείς ως  η αολογία του αυτή θα είναι κάως έτσι:

 

Παλέψαμε σκληρά για να διώξουμε το θηρίο, το ΔΝΤ, αό τη διαραγμάτευση, αλλά, καθώς ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν εναντίον μας, δεν τα καταφέραμε. Το ΔΝΤ αρέμεινε στη διαραγμάτευση και εέβαλε, όχι μόνο σε μας αλλά και στους άλλους δανειστές μας, τα σκληρά μέτρα ου δυστυχώς δεν μορέσαμε να αοφύγουμε, αφού εναλλακτική λύση δεν υήρχε.

 

2.            Μια άλλη, λιγότερο ιθανή αό την ρώτη, εξήγηση θα ήταν ως οι σύμβουλοι του κ. Τσίρα και ο ίδιος δεν μόρεσαν να κατανοήσουν το κείμενο των συνομιλιών Τόμσεν, όως δημοσιεύτηκε αό τη WikiLeaks, αρότι το κείμενο αυτό είναι αρκούντως σαφές.

 

(α)        Ο κ. Τόμσεν, στο κείμενο αυτό, υενθυμίζει ένα γεγονός, αρουσιάζει μια ιθανή εξέλιξη της διαραγμάτευσης, και κάνει μια ρόταση.

 

- Το γεγονός: Στο αρελθόν έχει υάρξει μόνο μία φορά ου ελήφθη αόφαση. Ήταν ότι τους τελείωναν τα χρήματα και κινδύνευαν με χρεοκοία.

 

- Η ιθανή εξέλιξη της διαραγμάτευσης: Είναι μια ιθανότητα αυτό να συμβεί ξανά. Σε αυτή την ερίτωση, θα τραβήξει μέχρι τον Ιούλιο και σαφώς οι Ευρωαίοι δεν ρόκειται να κάνουν συζητήσεις για ένα μήνα ριν το Brexit, εομένως σε κάοια φάση θα θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα και μετά θα θέλουν να ξαναρχίσουν μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία

 

- Η ρόταση: Ο στόχος για το δημοσονομικό λεόνασμα το 2018 να μειωθεί στο 1,5% του ΑΕΠ (αό το σημερινό 3,5%) και να γίνει και σοβαρή μείωση του χρέους.  

 

(β)        Ο κ. Τσίρας στην ειστολή του ρος την κα Λαγκάρντ :

 

- Την υενθύμιση ενός γεγονότος και την αρουσίαση μιας ιθανής εξέλιξης της διαραγμάτευσης τα αρουσιάζει ως ένα μέσο ίεσης ρος την Ελλάδα και τα υόλοια μέλη με χρήση ενός ιστωτικού γεγονότος και ως αειλή με καθυστέρηση της διαδικασίας (διαραγμάτευσης)!

 

- Την ευνοϊκή για την Ελλάδα ρόταση Τόμσεν για μείωση του δημοσιονομικού λεονάσματος και του χρέους αοφεύγει  να σχολιάσει.

 

(γ)           Ο κ. Τσίρας, στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ειχειρεί, ομολογημένως έντεχνα, να διαστρέψει τα όσα ερί ανοησίας αναφέρει στην ρος αυτόν ειστολή της η κα Λαγκάρντ, λέγοντας: Η γενική διευθύντρια χαρακτήρισε την τακτική αυτή ανοησία. Συμφωνώ αολύτως με την άοψη αυτή και  χαίρομαι ου αναγνωρίζεται αυτός τουλάχιστον ο κοινός τόος μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυρίας Λαγκάρντ.

 

Το ότι είναι ανοησία η τακτική της καθυστέρησης της διαραγμάτευσης ώστε το δέχονται οι άντες και δεν χρειαζόταν να το αναγνωρίσει η κα Λαγκάρντ.

 

Εκείνο όμως ου ράγματι χαρακτήρισε ανοησία η κα Λαγκάρντ είναι αυτό  ου έραξε ο κ. Τσίρας και οι σύμβουλοί του, δηλαδή  η εικασία ότι το ροσωικό του ΔΝΤ θα χρησιμοοιούσε ένα ιστωτικό γεγονός ως διαραγματευτική τακτική.

 

Προσθέτοντας ως το ΔΝΤ όχι μόνο δεν αειλεί με καθυστερήσεις τη διαραγμάτευση, αλλά θεωρεί ότι, για το συμφέρον του ελληνικού λαού, ρέει να οδηγήσουμε αυτές τις διαραγματεύσεις σε μια γρήγορη συμφωνία.

 

3.         Το αοτέλεσμα των χειρισμών του εεισοδίου Τόμσεν υήρξε άκρως αρνητικό για τον κ. Τσίρα.

 

(α) Οι εταίροι μας (όλα τα μέλη της Ευρωζώνης, η Ευρωαϊκή Ειτροή, η Ευρωαϊκή Κεντρική Τράεζα, το ESM), οι ΗΠΑ και άλλοι αέρριψαν τις αιτιάσεις Τσίρα κατά του ΔΝΤ.

 

(β) Οι εταίροι μας ειβεβαίωσαν την θέλησή τους να συνεχίσει το ΔΝΤ να συμμετέχει στο ελληνικό ρόγραμμα διάσωσης (στο οοίο η κυβέρνηση Τσίρα του έχει ζητήσει να συμμετάσχει).

 

(γ) Η Ευρωζώνη αρέμεινε σταθερή στη θέση της Ένα κούρεμα του χρέους δεν είναι ρος συζήτηση.