Η έωλη θεωρία Τσίρα ου στοίχισε ακριβά στη Χώρα, η σιωή των ΜΜΕ τότε ου έρεε να μιλήσουν και το δέον γενέσθαι σήμερα

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.         Μοιραία για τη Χώρα υήρξε η εμμονή του κ. Τσίρα στην έωλη θεωρία ως η Ευρωζώνη και το ΔΝΤ θα δέχονταν τελικά την ǹρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ου είχε διατυωθεί στο ροεκλογικό Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και στις Προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή.

Οι Ευρωαίοι θα δεχτούν την ρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλά δεν τους συμφέρει μια ροοτική ου θα θέσει σε διακινδύνευση την ίδια τη συνοχή της Ευρωζώνης μας διαβεβαίωνε ασταμάτητα ο κ. Τσίρας ριν αό τις εκλογές.

 

2.            Η θεωρία αυτή του κ. Τσίρα δεν ήταν αρά μια ψευδαίσθηση.

- Η ǹρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αντιστρατευόταν ευθέως θεμελιώδεις ολιτικές και κανονισμούς της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης.

- Όλοι οι ηγέτες της Ευρωζώνης της Ευρωαϊκής  Ειτροής και του ΔΝΤ διακήρυσσαν σταθερά ως οι ααιτήσεις της ǹρότασης ΣΥΡΙΖΑ δεν μορούσαν να γίνουν δεκτές.

- Ακόμα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με άρθρα τους στην ISKRA, χαρακτήριζαν τη θεωρία αυτή με­τα­φυ­σι­κή αισιο­δο­ξία, ρω­τό­τυ­η στην ιστο­ρία της Αρι­στε­ράς άοψη, αφή­γη­ση με με­τα­φυ­σι­κό και ουτο­ι­κό χα­ρα­κτή­ρα και είχαν είμονα και έγκαιρα συστήσει στον κ. Τσίρα να μην τρέφει τέτοιες ψευδαισθήσεις.  

Για αράδειγμα, στην ISKRA στις 9.10.14, ο Στ. Κουβελάκης της Κεντρικής Ειτροής ροειδοοιούσε:

Ο στοιχειώδης ρεαλισμός ειβάλλει εδώ να αναγνωρισθεί ότι αυτό το διαρκώς ειδεινούμενο λαίσιο (το θεσμικό λαίσιο της Ε.Ε.) είναι ασύμβατο με την ικανοοίηση αολύτως βασικών κοινωνικών στόχων, όως αυτούς ου εξήγγειλε ο ρόεδρος του Σύριζα στη ΔΕΘ. Η σύγκρουση είναι λοιόν αναόφευκτη.  

 

3.           Το ουτοικό της θεωρίας Τσίρα δεν αναδείχτηκε έγκαιρα, ριν αό τις εκλογές, αό τα ΜΜΕ, τον ισχυρότερο διαμορφωτή της κοινής γνώμης, η ουτοία έγινε ιστευτή αό ένα μεγάλο μέρος εύιστων ολιτών και η Χώρα βρέθηκε στη σημερινή κατάσταση.

Εντυωσιακό είναι ότι ούτε τα μεγάλα ονόματα των ενημερωτικών εκομών της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου (Λυριτζής, Οικονομέας, Πααδάκης, Χατζηνικολάου κ.α.) και των έντυων ΜΜΕ (Πααχελάς, Μανδραβέλης, Πααχρήστος κ.α.) είχαν αναδείξει, στις εκατοντάδες ώρες εκομών και σελίδες άρθρων τους, το ουτοικό της θεωρίας Τσίρα. 

Και ιο εντυωσιακό ότι τα ΜΜΕ δεν αρουσίαζαν καν την είδηση ότι στην ISKRA κάοια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμήνυαν καθαρά ως η ρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αδύνατο να γίνει αοδεκτή αό τους Εταίρους μας.

Άλλη θα ήταν η εξέλιξη των ραγμάτων, αν το καίριο αυτό ζήτημα είχε έγκαιρα γίνει αντικείμενο ροβληματισμού αό τα ΜΜΕ.

 

4.           Σήμερα ου, με βαρύ κόστος για τη Χώρα, έχει λέον ερίτρανα αοδειχθεί η φενάκη της θεωρίας Τσίρα, ο ολίτης με την κοινή λογική έχει κάθε λόγο να ααιτεί να γίνουν όλα εκείνα ου το καλό της Χώρας και η σκληρή ραγματικότητα ειβάλλουν:

- Ο κ. Τσίρας να διαραγματευτεί με το (νυν) Κουαρτέτο όσο σκληρά μορεί και τελικά να υογράψει τη Συμφωνία.

- Τη Συμφωνία αυτή στο σύνολό της να την ψηφίσουν στη Βουλή όλοι οι βουλευτές ου ιστεύουν στην αραμονή μας στην Ευρωζώνη ως τη μόνη λύση για τη Χώρα.

- Να σχηματιστεί κυβέρνηση αό τα κόμματα ου θα έχουν ψηφίσει τη Συμφωνία, με συμμετοχή και άξιων τεχνοκρατών, με στόχο να αρχίσει και να ροχωρήσει η εφαρμογή της.

- Εκλογές να γίνουν όταν η οικονομία σταθεροοιηθεί εαρκώς.

Αν γίνουν νωρίτερα, ο κίνδυνος να χρεοκοήσει η Χώρα, άτακτα ή οργανωμένα, με ευρώ ή με δραχμή, θα εανεμφανιστεί.  

 

5.            Ας ελίσουμε ως ο ρωθυουργός, έχοντας λέον διδαχτεί αό την ρόσφατη εώδυνη εμειρία της Χώρας, θα εκτιμήσει σωστά την ραγματικότητα και τις συνέειες των αοφάσεών του για την τρέχουσα διαραγμάτευση και τα εόμενα.

                  Και ως ανάλογα θα ράξουν και οι άλλοι ολιτικοί αρχηγοί.

Το αοτέλεσμα της διαραγμάτευσης θα δείξει αν, και οιοι, είχαν ραγματικά αοφασίσει την αραμονή μας στην Ευρωζώνη ως τη μόνη εωφελή λύση για τη Χώρα ή αν σχεδίαζαν, ή ήσαν έτοιμοι να αοδεχτούν, τις άλλες λύσεις του  Βαρουφάκιου, Λαφαζάνιου ή Σοϊμλεου Grexit.