Όταν κάοιοι ξεερνούν κάθε όριο στην κριτική των Ελλήνων...

 

(Ειστολή του Νίκου Καραγεωργίου, ολιτικού μηχανικού, ου στάλθηκε στον συνεργάτη της Καθημερινής Διονύσιο Γουσέτη στις 9.5.2009)

 

 

              Eίμαι ολύ αλαιός αναγνώστης της "Κ'' και αρά την εμφανή στροφή της, εδώ και ολλούς μήνες, ρος υοστήριξη της Νέας Τάξης (αολύσεις συντακτών, διορισμός νέων στην έκδοση και διεύθυνση), η γραμμή  υηρετείτο ροσεκτικά και με διακριτικότητα.

              στόσο το άρθρο σας της 6.5.09, με τον υβριστικό γιά τους Έλληνες, στους οοίους υοτίθεται ότι αευθύνεσθε, τίτλο : Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ξεερνάει κάθε όριο

              Αξίζει, άραγε, τον κόο, εμείς οι αλαιοί αναγνώστες, να χάνουμε την ώρα μας, για να διαβάζουμε χειραγωγούμενες (ΑΔΕΣΜΕΥΤΕΣ) αόψεις;