Ο κ. Κατρούγκαλος σιωά, όταν ο συντροφός του κ. Κυρίτσης κηρύττει σήμερα όσα ο ίδιος δίδασκε αλιότερα!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Τι μέρες αυτές, όταν τόσοι μιλούν για όσα διακηρύσσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γ. Κυρίτσης, κάοιος σιωά και κρύβεται, αρότι ειδήμονας για τα συγκεκριμένα θέματα, όως τον αρουσίαζε η ΑΥΓΗ τον Οκτώβριο 2013.

Είναι ο κ. Γ. Κατρούγκαλος, Υουργός σήμερα, γνωστός καθηγητής και μέλος της Ειτροής σοφών του ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος ριν αό τρία χρόνια (ΑΥΓΗ, 15.10.2013).

 

2.            Ο ειδήμονας για θέματα βίας άρχισε τότε να μας διδάσκει, και μαζί μ εμάς ίσως και τον κ. Κυρίτση, ως:

- Δεν ρέει να καταδικάζεται η βία ου έχει κοινωνικό αντίκρισμα.

- Η εξέγερση αέναντι στην αδικία είναι θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα.

- Το όριο της αραβατικότητας το βάζει μόνο η κοινωνία.

- Ενας νόμος είναι άδικος, όταν οι κυρώσεις ου ροβλέει δεν μορούν να ειβληθούν ακριβώς εειδή ο ολιτικός κόσμος φοβάται την αντίδραση της κοινωνίας.

[Για όλα αυτά, τη μη καταδικαστέα βία, την εξέγερση αέναντι στην αδικία, το όριο της αραβατικότητας, το αν ένας νόμος είναι άδικος ή όχι, δεν αοφασίζει, κατά τον γνωστό καθηγητή, η Δικαιοσύνη, με βάση το Σύνταγμα και τους Νόμους ου η εκλεγμένη αό τον λαό Βουλή έχει θεσμοθετήσει, αλλά κάοια αόριστη, ομοιογενής και αταξική κοινωνία!].

- Το Σύνταγμά μας θέλει η βία να είναι το τελευταίο καταφύγιο του λαού, όταν δεν μορεί να αντιμετωιστεί αλλιώς μια βίαιη είθεση κατά της δημοκρατίας και του ολιτεύματος.

[Βάναυση και ροκλητική η διαστροφή του καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου.

Το Σύνταγμα δεν θέλει αυτό ου ο ίδιος ίσως θα ήθελε.

Το Σύνταγμα ορίζει ως οι Έλληνες δικαιούνται και υοχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οοιουδήοτε ειχειρεί να το καταλύσει (το Σύνταγμα) με τη βία].

- Όως έλεγαν και οι Ρωμαίοι: ο ανώτατος νόμος της ολιτείας είναι η σωτηρία του λαού.

[Γιατί άραγε ο, κατά δήλωσή του, αριστερός Γ. Κατρούγκαλος μνημονεύει το ρωμαϊκό αόφθεγμα, συνήθη δικαιολογία κάθε συνταγματικής εκτροής, με τελευταία εκείνη των συνταγματαρχών της 21 Αριλίου;]

 

3.           Σήμερα, ου ο κ. Κυρίτσης λέει, με δικά του λόγια, όσα ο ειδήμονας, γνωστός καθηγητής έχει διδάξει, και βάλλεται αό ολλούς γι αυτό, ο Υουργός κ. Κατρούγκαλος δεν ωφείλει να ει κάτι για να υερασιστεί τις ιδέες του και να  στηρίξει τον βαλλόμενο συντρόφό του;

Αν άλι ο Υουργός, έχει αλλάξει αόψεις, δεν ωφείλει να το ομολογήσει;

Ας του θέσει το ερώτημα, στην ρώτη ροσεχή συνέντευξη, η ΑΥΓΗ ή κάοιο άλλο Μέσο, ακόμα κι α τα διαλεκόμενα, τη φιλοξενία των οοίων ο ίδιος αοδεχόταν ευχαρίστως, ή ειζητούσε, όταν ήταν ο α-γνωστος καθηγητής.