Αεργία Φωτόουλου ή αεργία ΓΕΝΟΠ;

 

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση, ρ. διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 29.6.2011)

 

 

Ο Φωτόουλος και η αρέα του κατάφεραν το ακατόρθωτο, να βγάλουν εκατομμύρια οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ. Οι ιδιώτες αραγωγοί λιμοκτονούσαν, αφού οι τιμές στη χοντρική αγορά ηλεκτρισμού ήσαν χαμηλές. Σταματώντας τις οικονομικές λιγνιτικές μονάδες κατάφεραν να ανεβάσουν τις τιμές στα όρια, 150 ευρώ/mwh αντί 40-60 ευρώ/mwh ου ήταν ριν αό την αεργία. Προφανώς δοξάζουν τον ευεργέτη τους, σίγουρα θα έχουν στα γραφεία τους μεγάλη φωτογραφία του.

Ας δούμε όμως τα ράγματα αό τη σοβαρή σκοιά τους. Είμαι αό εκείνους ου ιστεύουν ότι η ΔΕΗ ρέει να μείνει υό τον κρατικό έλεγχο, διότι ρόκειται για στρατηγικό τομέα της ενέργειας. Είναι λογικό και αό το Σύνταγμα κατωχυρωμένο να αεργεί το ροσωικό για να εκφράσει την αντίθεσή του στο ξεούλημα της ΔΕΗ.

Είμαστε άραγε στην ερίτωση αυτή; Δεν ακούσαμε αό τους συνδικαλιστές το οσοστό συμμετοχής στην αεργία. Δυστυχώς, ούτε η ΔΕΗ ανακοίνωσε όση είναι αυτές τις μέρες η συμμετοχή του ροσωικού. Και βέβαια ροσωικό υάρχει όχι μόνο στους σταθμούς αραγωγής, αλλά και στα συνεργεία, στα γραφεία, αντού. Τότε και μόνο τότε, μια αεργία νομιμοοιείται στην κοινωνία, όταν υάρχει μαζική συμμετοχή. Προσωικά έτυχε να εράσω αό τα κεντρικά γραφεία και μου φάνηκε ότι το ροσωικό ήταν στη θέση του.

Καλό είναι να ξέρουν οι συνδικαλιστές ότι η ΓΕΝΟΠ έχει ιστορία μεγάλων κινητοοιήσεων, δεν ήταν μια χούφτα τεχνικών ου σταματούσαν τις μονάδες, ήταν αό ίσω το ροσωικό ου αεργούσε σε όλη την Ειχείρηση.

Ακόμη, καλό είναι να ροσαρμόσουν την τακτική τους στις νέες συνθήκες. Το σβήσιμο μονάδων έχει άλλες ειτώσεις σε συνθήκες μονοωλιακές και άλλες σε συνθήκες ανοιχτής αγοράς. Η δημιουργία ζημίας στη ΔΕΗ δίνει ερισσότερα ειχειρήματα στην κυβέρνηση να την ουλήσει μια ώρα γρηγορότερα.

Μόνο η μαζική συμμετοχή του ροσωικού ειδρά ουσιαστικά και στέλνει το σωστό μήνυμα, ενώ εξασφαλίζεται η θετική στάση της κοινωνίας.

Το σβήσιμο μονάδων και μάλιστα χωρίς μαζική συμμετοχή του ροσωικού δεν εξυηρετεί τον σκοό, αντίθετα δίνει ειχειρήματα στην κυβέρνηση και ροδιαθέτει την κοινωνία για την ιδιωτικοοίηση της ΔΕΗ.