Αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της  ΔΕΗ

 

(Ειστολή του Αλβέρτου Μαϊση, ρ.  διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 12.1.12)

 

Ανακοινώθηκαν αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος και συγχρόνως ο υουργός έδωσε εντολή στη διοίκηση της ΔΕΗ να μειώσει τα έξοδα κατά 10-15% και να καταργηθεί το τιμολόγιο του ροσωικού. Αμέσως άρχισαν ενορχηστρωμένα τα ΜΜΕ να μιλάνε για το καινούργιο χαράτσι της ΔΕΗ και την κοινωνική αδικία, ώς είναι δυνατό το ροσωικό της ΔΕΗ να ληρώνει λιγότερο το ρεύμα αφού ο δημοσιογράφος στο ερίτερο δεν έχει έκτωση στις εφημερίδες!

Ο λαϊκισμός έχει ξεχειλίσει, ρέει άντα κάοιος να φταίει, όως σε κάοιες άλλες εοχές έφταιγαν οι Εβραίοι για όλα τα κακά, και εδώ φταίει το μειωμένο τιμολόγιο του ροσωικού!

Οι αυξήσεις στα τιμολόγια οφείλονται στην αύξηση του κόστους ου σε μεγάλο βαθμό ροέρχεται αό αυξήσεις φόρων στα καύσιμα. Ακόμη η ΔΕΗ έχει τεράστιο χρέος (4,5 δισ.) ου για να εξυηρετηθεί ρέει να υάρχουν κέρδη. Η ΔΕΗ δεν είναι λέον μονοώλιο, έχει ανταγωνιστές και ρέει να συμεριφέρεται όως οι άλλες ειχειρήσεις. Ομως, τα τιμολόγια καθορίζονται αό το υουργείο και, το χειρότερο, σε ολλές εριτώσεις έχουν αρατηρηθεί κομματικές αρεμβάσεις, ου αυξάνουν το χρέος.

Να μην ξεχνάμε την είσοδο Φωτόουλου-Παακωνσταντίνου στο Δ.Σ. για να αοφευχθεί η ακύρωση του διαγωνισμού για τη μονάδα της Μεγαλόολης, μονάδα για την οοία η ΔΕΗ θα ληρώσει το κόστος και θα εριμένει κάοια χρόνια να γίνουν τα δίκτυα!

Ας αφήσουν λοιόν το τιμολόγιο του ροσωικού και ας ροσαθήσουν να βοηθήσουν τη Ειχείρηση.

Και ένα τελευταίο, ζητείται μείωση εξόδων κατά 10-15%! Αν ραγματικά υάρχει τέτοια δυνατότητα και η διοίκηση αδράνησε, ροφανώς φταίει και ρέει ν αντικατασταθεί. Μάλλον έχουμε μία ακόμη είδειξη λαϊκισμού!