Γερμανικές εενδύσεις

 

(Ειστολή Aλβέρτου Mαϊση, ρ. Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Mεταφοράς ΔEH, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 3.9.11)

 

 

Aνακοινώθηκε για ολλοστή φορά το ενδιαφέρον Γερμανών εενδυτών για τον τομέα της ενέργειας. Στις 26.8.11 δημοσιεύτηκαν λετομέρειες του ροτεινόμενου έργου, ότι δηλαδή ροβλέεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ακόμη γραμμές μεταφοράς ου θα μεταφέρουν την αραγωγή στην Eυρώη. Στις συζητήσεις ου είχε ο κ. υουργός (Παακωνσταντίνου) ζήτησε ή/και εξασφάλισε ώστε η αραγωγή των άνελ να γίνει στη χώρα μας.

Kαλό θα είναι οι ολιτικοί μας να ενημερώνονται αό τους συμβούλους τους όταν συζητάνε τεχνικά θέματα, ώστε ούτε να δεσμεύουν τη χώρα σε εριέτειες ούτε οι ίδιοι να αυτοαναιρούνται.

H αραγωγή αό Φ/B είναι αό τη νομοθεσία ροστατευόμενη αραγωγή.

O ΔEΣMHE (ΛAΓHE αργότερα) υοχρεούται ν αγοράζει την αραγωγή με συγκεκριμένες τιμές, άνω αό 300 ευρώ/MWH, ενώ το κόστος της ενέργειας στη χονδρική αγορά είναι 40-60 ευρώ/MWH. H διαφορά καλύτεται αό το τέλος AΠE ου ειβαρύνει όλους τους καταναλωτές.

Aυτά λέει ο νόμος ου ρόσφατα ο ίδιος υουργός κατέθεσε στη Bουλή και ψηφίστηκε, τα ίδια λένε και οι Kώδικες ου η PAE έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση.

Δεν ανακοινώθηκε ότι για τη συγκεκριμένη εένδυση θα ισχύει άλλος νόμος ου θα ψηφιστεί!

Aμφιβάλλω αν αυτά τα γνωρίζει ο υουργός, δεν μορώ να φανταστώ ότι σκοεύει να υοθηκεύσει για ολλά χρόνια τους καταναλωτές μόνο και μόνο για να λέει ότι εξασφάλισε ξένες εενδύσεις!

Aντίστοιχη εένδυση ροχώρησε αό τη ΔEH, η αναγγελία της έγινε αό τον ρωθυουργό, το έργο ροχωρά, αλλά δεν ανακοινώθηκε ότι το κόστος θα ειβαρύνει τους καταναλωτές.

Kαι στις δύο εριτώσεις οι θέσεις εργασίας ου θα δημιουργηθούν είναι ελάχιστες, δηλαδή το κόστος κάθε θέσης εργασίας είναι τεράστιο.

Yοθέτω ότι κάοτε και ο υουργός και οι σύμβουλοί του θα κατανοήσουν ότι αυτό το έργο αοτελεί σκάνδαλο ρώτου μεγέθους και δεν θα ροχωρήσουν σε συμφωνία. Mια ακόμη εένδυση ου αρουσιάστηκε με χοντρά λόγια θα κλείσει άδοξα. Eτσι άδοξα ξεφουσκώσανε τα μεγάλα έργα του Kατάρ (Aστακός, Eλληνικό).