Η κατασκευή μονάδων αραγωγής της ΔΕΗ στον αέρα, εξ αιτίας μεγάλων καθυστερήσεων στην ανάτυξη του δικτύου 400 KV

 

 (Ειστολή του Αλβέρτου Χ. Μαϊση, δρ. μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, ρ. διευθυντή Μελετών Συστήματος Παραγωγής-Μεταφοράς ΔΕΗ, ου δημοσιεύτηκε στην Kαθημερινή στις 14.7.09)    

 

 

Με έκληξη διάβασα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για τη νέα μονάδα της Μεγαλόολης ισχύος 800 MW. Η έκληξη συνίσταται στο γεγονός ότι ροχωρά ένας διαγωνισμός για μια μονάδα ου θα λειτουργήσει μετά 8-10 χρόνια (!).

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος ότι ο αγωγός φυσικού αερίου θα ολοκληρωθεί το 2012.

 

Αμφιβάλλω, αλλά δεν έχω άοψη.

Ομως για να λειτουργήσει η μονάδα χρειάζεται να κατασκευαστεί το ηλεκτρικό δίκτυο 400 KV στη Πελοόννησο.

Το δίκτυο αυτό είναι αμφίβολο αν κατασκευαστεί στα εόμενα 10 χρόνια:

       Εδώ και 4-5 χρόνια έχουν σχεδιαστεί Κέντρα Υερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στην Κόρινθο και Πάτρα και γραμμές ρος Μεγαλόολη.

       Οι τοικοί φορείς αρνούνται ναδειοδοτήσουν τα ΚΥΤ, έστω και αν κατασκευαστούν κλειστού τύου.

       Γραμμές μεταφοράς ρος Πάτρα έχουν σταματήσει ανολοκλήρωτες λόγω αντιδράσεων των τοικών φορέων.

 

                 Σήμερα εομένως είμαστε στο σημείο μηδέν και όλα αυτά είναι γνωστά στις υηρεσίες της ΔΕΗ. Λογικά η ληροφορία έχει διοχετευτεί στο  Διοικητικό Συμβούλιο. Ομολογώ ότι αδυνατώ να κατανοήσω υογραφή σύμβασης, εκταμίευση σημαντικών οσών και εγκατάσταση μιας μονάδας ου να μένει για χρόνια εκτος λειτουργίας (!).

 

Για  τη μονάδα του Αλιβερίου έγινε ακριβώς το ίδιο λάθος. Υογράφηκε σύμβαση με στόχο την ένταξη της μονάδας στο σύστημα το 2009 και ακόμη ούτε γραμμή  φυσικού αερίου ούτε ηλεκτρική γραμμή έγιναν, αλλά αό ότι φαίνεται δεν έχουν ακόμη αντιμετωιστεί ούτε τα ροβλήματα στο χώρο εγκατάστασης (αρχαιολογία κ.λ..).

Το ίδιο σενάριο ροχωρά και για τη μονάδα της Μεγαλόολης. Μακάρι να κάνω λάθος.

 

Ετσι η ΔΕΗ εμφανίζεται να ειδοτεί τους ιδιώτες. Αυτοί δεν κάνουν λάθη. Προχωρούν ολοταχώς τη κατασκευή μονάδων στον άξονα Βορρά-Νότου, όου δεν υάρχουν ροβλήματα δικτύων. Αντίθετα η ΔΕΗ εέλεξε θέσεις για τις οοίες η κατασκευή των δικτύων, εκτός του σημαντικού κόστους, ααιτεί τεράστια χρονικά εριθώρια.

Δυστυχώς τα δίκτυα ευρίσκονται στο έλεος των τοικών φορέων, όου εικρατεί το τοικίστικο συμφέρο.

Αδυνατώ να καταλάβω ώς γίνεται δίκτυα εθνικής σημασίας να εξαρτώνται αό τοικά μικροσυμφέροντα, ου συνήθως μικρή σχέση έχουν με τη ροστασία του εριβάλλοντος. 

 

Αν ράγματι η ΔΕΗ ειθυμεί νανταγωνιστεί τους ιδιώτες, θα τη συμβούλευα να σταματήσει αμέσως το διαγωνισμό και να ξεκινήσει άραυτα τις διαδικασίες ανέγερσης σταθμού στον άξονα Βορρά -Νότου.