Φωτοβολταϊκά: Πράσινη ανάτυξη ή ράσινη σατάλη;

 

(Ειστολή Αλβέρτου Μαϊση, Δρ Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ρ. Δ/ντή στη Γεν. Δ/νση Μεταφοράς της ΔΕΗ, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 30.3.11)

 

 

Με μεγάλη ροβολή στα ΜΜΕ ένα ολόκληρο κλιμάκιο της κυβέρνησης με εικεφαλής τον ρωθυουργό μετέβηκε στη Κοζάνη για την εξαγγελία του ΦωτοΒολταϊκού (Φ/Β) άρκου της ΔΕΗ ισχύος 200 MW. Ακούστηκαν ολλά ερί Πράσινης Ανάτυξης, ότι θα κατασκευαστεί εργοστάσιο κατασκευής Φ/Β στοιχείων, ότι ο ληθυσμός έχει εξασφαλισμένη εργασία, αφού αντί ναασχολείται στη λιγνιτική αραγωγή της ΔΕΗ, ου οδεύει ρος συρρίκνωση, θαασχολείται στο νέο εργοστάσιο και άλλα αρόμοια.  Παρόμοιες εγκαταστάσεις ροωθούνται και σε άλλες εριοχές, αό τις στέγες των σιτιών μέχρι τα χωράφια.

Είναι γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις Φ/Β άρκων είναι μία οικονομικά ολύ αοδοτική ειχείρηση. Η αραγόμενη ενέργεια ωλείται στη ΔΕΗ σε τιμές ου καθορίζονται αό το νόμο, γύρω 42 λετά τη KWH για ολύ μικρές εγκαταστάσεις στις στέγες μέχρι γύρω στα 37 λετά για μεγάλες εγκαταστάσεις.

Η μεγάλη διαφήμιση όμως αοροσανατολίζει το κόσμο. Το σουδαιότερο στην υόθεση αυτή δεν έχει λεχθεί ξεκάθαρα, γράφεται μόνο στα ψηλά. Το ειλέον κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, ου ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ τιμής ώλησης ενέργειας ΑΠΕ και Οριακής Τιμής Συστήματος (σήμερα γύρω στα 6 λετά τη KWH),  ρέει κατά νόμο να καλυφθεί αό τους καταναλωτές μέσω του τέλους ΑΠΕ. Σήμερα είναι μικρό διότι οι εγκαταστάσεις είναι λίγες και κυρίως αιολικά άρκα με τιμή αγοράς της ενέργειας αό τη ΔΕΗ ερίου 8,8 λετά την KWH. Με την εγκατάσταση Φ/Β άρκων ροφανώς το τέλος αυτό θα εκτοξευτεί. Οι αρμόδιοι γνωρίζουν ότι ο καταναλωτής δεν θα είναι καθόλου ευχαριστημένος αό μία έμμεση αύξηση του κόστους, και έτσι το αοκρύτουν. Το τέλος ΑΠΕ έρεε ήδη να έχει αυξηθεί, ο ΔΕΣΜΗΕ, ο οοίος ληρώνει τους αραγωγούς ΑΠΕ, είχε έλλειμμα 200 εκ. ευρώ το 2010.

Διαβάζω στις εφημερίδες διαμάχη μεταξύ κ.κ. Παακωνσταντίνου και Μιρμίλη για ένα κονδύλι 250 εκ. ευρώ αό δικαιώματα ρύων ου ο ένας θέλει να χρησιμοοιήσει για να κλείσει κάοια μαύρη τρύα και η άλλη για το έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ ώστε να μη αυξηθεί το τέλος ΑΠΕ. Δεν γνωρίζω τις τελικές αόφάσεις, όμως μικρή σημασία έχουν. Το τέλος ΑΠΕ είναι θεσμοθετημένο και μέχρι στιγμής δεν έχει καταργηθεί, εομένως αργά ή γρήγορα θα αναροσαρμοστεί στη σωστή του τιμή. Δεν μορώ να φανταστώ ότι τα οσά αυτά ου συνεχώς  θαυξάνονται θα μορούν να καλύτονται αό τους ελλειμματικούς ροϋολογισμούς του κράτους.

Εομένως αν ράγματι θέλουν να ανατύξουν τόσο ολύ τα Φ/Β ρέει να ουν όλη την αλήθεια στο κόσμο. Είναι κατανοητό να δίνονται κίνητρα για μικρές εγκαταστάσεις, λ.χ. στις στέγες σιτιών. Δεν βλέω όμως οιό είναι το όφελος αό τις μεγάλες εγκαταστάσεις. Λέμε στους αγρότες να φροντίζουν να δόσουν τα χωράφια για Φ/Β ου έχουν εξασφαλισμένο εισόδημα αντί να τα καλλιεργούν. Αυτό θέλουμε; Σε εοχές τόσο δύσκολες με ανερχόμενη ανεργεία θα ερίμενε κανείς να ροωθούνται δράσεις με μεγάλη ντόια ροστιθέμενη αξία. Είανε βέβαια ότι θα φιαχτεί κάοιο εργοστάσιο στη εριοχή Κοζάνης. Είναι άραγε αυτή η βέλτιστη χρήση των ανύαρκτων όρων. Ούτως ή άλλως δεν μορούν να εγκατασταθούν άρα ολλά Φ/Β, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Σε εοχές ύφεσης και ανεργείας καλό είναι οι όοιοι όροι να στοχεύουν στην εσωτερική ανάτυξη. Είναι ροτιμότερο λ.χ. να ροωθηθούν τα αιολικά και να κατασκευάζονται εδώ οι ανεμογεννήτριες. Είναι ροτιμότερο να δοθούν ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ου θαορροφήσει ντόιο δυναμικό.

Ας μελετήσουν το θέμα οι αρμόδιοι, ας ζητήσουν να γίνουν μελέτες ριν αοφασίσουν. Ο Λαϊκισμός ου στοχεύει στη δημιουργία εντυώσεων και κυριαρχούσε τα ροηγούμενα χρόνια βλέουμε ου κατέληξε. Κανείς αό τους αρμόδιους δεν έμαθε τίοτε; Οταν λέμε Πράσινη Ανάτυξη να το εννοούμε, σήμερα δυστυχώς βρισκόμαστε μροστά σε ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΠΑΤΑΛΗ!