Για τον κ. Θ. Πάγκαλο...

 

 

Δεν κατανοούμε τη μανία με την οοία ο Θ. Πάγκαλος, αλιός καθοδηγητής της αριστεράς, ειτίθεται, εδώ και ολλά χρόνια, κατά των ρώην συντρόφων του και της αλιάς του ҹίστης.

 

Έντονη ενόχληση και δυσφορία ροκαλούν ακόμα οι αρεείς χαρακτηρισμοί-ύβρεις, με τους οοίους συνήθιζε και συνηθίζει να συνοδεύει τις ειθέσεις του, όως για αράδειγμα:

-           τα λεχθέντα για τα στελέχη του ΚΚΕ: Οι άνθρωοι αυτοί είναι τρελοί (Καθημερινή 13.5.09),

-           ο χαρακτηρισμός για τον Ριζοσάστη ως το χυδαιότερο έντυο της ελληνικής δημοσιογραφίας (Καθημερινή 21.6.07).

 

Αν και – και ας το λάβει αυτό υόψη της η κα Πααρήγα – οι χαρακτηρισμοί ου συνοδεύουν τις ρόσφατες ειθέσεις του εναντίον του ΚΚΕ ωχριούν μροστά σ εκείνους ου εκστόμιζε αλιότερα, όως:

-           τα λεχθέντα για τον Χ. Φλωράκη και την Α. Πααρήγα, το 1993: Είναι αστείο και δείγμα νευματικής καθυστέρησης να μιλάμε ακόμα για τους κομμουνιστές και τις αόψεις τους. Υαλληλίσκοι του Περισσού είναι και θα σας αρακαλούσα να σταματήσουμε εδώ την ενασχόληση με την Πααρήγα, τον Φλωράκη και άλλα νούμερα του αρελθόντος (Καθημερινή, 29.3.09)

-           τα φοβερά για τον Μ. Θεοδωράκη: Η Τουρκία έχει θέσει θέμα μειονοτικό, έχει εγείρει μία αράξενη διεκδίκηση στα Δωδεκάνησα, ροσαθεί να διαβρώσει το εσωτερικό μας μέτωο χρησιμοοιώντας τα διάφορα άμεσα ή έμμεσα όργανά της μεταξύ των οοίων εριλαμβάνεται και ο κ. Θεοδωράκης, ο οοίος οραματίζεται αλώς τις θέσεις της Τουρκίας, σε μία σειρά ζητήματα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ρόσωο ο κ. Θεοδωράκης. Πιστεύω ότι είναι ρόσωο συμφερόντων και διασυνδέσεων, για κάοιους λόγους ου κάοτε θα τους βρούμε. Η θέση του κ. Θεοδωράκη έρεε να είναι στη φυλακή. Είναι μια ερίτωση έσχατης ροδοσίας (Ελευθεροτυία 30.7.91),

-           ο χαρακτηρισμός του Λ. Κύρκου ως Δούρειου Ίου των Αμερικανών (Ελευθεροτυία 30.7.91).

 

Δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Πάγκαλος ότι η ρακτική αυτή ευτελίζει τον ολιτικό λόγο και είναι εικίνδυνη για την ομαλή ολιτική ζωή του τόου;