Πέντε ερωτήματα για το σχέδιο νόμου Καταολέμηση Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.           Το ρώτο:

Γιατί ρέει να ψηφιστεί ένας νέος αντιρατσιστικός νόμος και να μην  τροοοιηθεί, όου είναι αναγκαίο, ο νόμος 927/1979 (όως σήμερα ισχύει, μετά τις  συμληρώσεις του των ετών 1984, 1997, 2001, 2005) και γιατί είναι τόσο δύσκολο να συμφωνηθούν ανάμεσα στα κόμματα οι διατάξεις μια τέτοιας τροοοίησης;

Πιθανές ααντήσεις:

(α) Αυτό ααιτούν οι κομματικές ανάγκες.

(β) Ο νέος νόμος χρειάζεται ως άλλοθι για την κάλυψη της αροθυμίας ή ανικανότητας των κομμάτων να αξιοοιήσουν, εί κοντά τριαναέντε χρόνια, ως κυβέρνηση ή αντιολίτευση, τη νομοθεσία ου υήρχε για την καταολέμηση του ρατσισμού και των αρεμφερών φαινομένων.

Η υάρχουσα νομοθεσία δεν εαρκεί είναι το άλλοθι ου μονίμως ροβάλλουν τα κόμματα για να δικαιολογήσουν την αδράνειά τους στην αντιμετώιση των κοινωνικών ροβλημάτων, εκείνο ου τους διευκολύνει να ράττουν το εύκολο, την ψήφιση νόμων, και να αοφεύγουν το δύσκολο, την εφαρμογή τους.

 Αυτό το ξέρουμε λέον όλοι στη Ελλάδα –ιδιαίτερα οι ειτήδειοι ου εωφελούνται αό την ιδιαιτερότητα αυτή του κράτους μας να ψηφίζει νόμους και να μην τους εφαρμόζει– τελευταία το έμαθαν και ολλοί στην Ευρώη.

(γ) Έτσι ικανοοιείται η ματαιοδοξία μας.

Άλλο ένας νόμος ου τροοοιεί κάοιον αλιότερο και άλλο ένας νέος νόμος, ου –οιος ξέρει;– μορεί και να μείνει στη ιστορία με το όνομά μας!

Σε μερικά χρόνια οιος θα θυμάται ότι αντιρατσιστικός νόμος υήρχε και ǹρο ημών;

 2.         Τα εόμενα δύο ερωτήματα, τα εύκολα:

2ο: Αυτά ου ορίζει η ευρωαϊκή οδηγία-λαίσιο για τον ρατσισμό κ.λ.. μορούν ή όχι  να ενσωματωθούν στη νομοθεσία μας με τροοοίηση του ισχύοντος νόμου;

Αν μορούν, γιατί κάοιοι μας λένε ότι η ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου ειβάλλεται αό τις οδηγίες της Ευρωαϊκής Ένωσης;

3ο: Όταν διακηρύττεις ως ο νόμος ρέει να ψηφιστεί για να ληγεί η Χρυσή Αυγή, την λήττεις  ή την ενισχύεις;

Τη Χρυσή Αυγή την δυναμώσατε και σείς, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, με την ανοχή της άνομης συμεριφορά, τις ράξεις και τις αραλείψεις σας ετών και αυτά ρέει να αλλάξετε, αν θέλετε ραγματικά την αοδυνάμωσή της.       

3.           Και τα τελευταία δύσκολα:

4ο: Μήως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου εγγίζει τα όρια της συνταγματικής νομιμότητας;

Η κατ αρχήν αόλυτη ααγόρευση της με οοιοδήοτε τρόο έκφρασης ρατσιστικών και ξενοφοβικών ιδεών καθ εαυτή δεν είναι συνταγματικά ανεκτή, υοστηρίζει η Κεντρική Νομοαρασκευαστική Ειτροή στην ρόσφατη έκθεσή της για το σχέδιο αυτό.

5ο: Αφού το ελληνικό σύνταγμα ροστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης των στοχασμών του ολίτη, μήως ο αντιρατσιστικός νόμος θα έρεε να είναι νόμος κατά των ράξεων, όχι κατά του λόγου, όταν ο λόγος αυτός –για το αρελθόν, το αρόν ή το μέλλον– δεν ροτρέει σε ράξεις βίας, οοιασδήοτε μορφής, ροελεύσεως και αιτιολογίας;