Σημίτης και Καραμανλής για την αόφαση του Ελσίνκι για τα ελληνοτουρκικά.

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

Με το άρθρο του στις 3 Αριλίου στα ΝΕΑ, ο κ. Σημίτης εανέρχεται, αρόκλητος, για τρίτη φορά (αό όσα ο γράφων γνωρίζει) στο ζήτημα του Ελσίνκι, εαναλαμβάνοντας τις ίδιες αιτιολογίες για τις ενέργειές του και τις ίδιες κατηγορίες κατά του κ. Καραμανλή.

Οι δύο ροηγούμενες ήσαν τον Οκώβριο 2005, στο βιβλίο του Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 1996-2004, και  τον Δεκέμβριο 2019 με άρθρο του στα ΝΕΑ*.

 

1.             Ο  κ. Σημίτης για τα ελληνοτουρκικά του Ελσίνκι, στα δύο ανομοιότυα  άρθρα του στα ΝΕΑ:

 

(α) Περιγράφει εν συντομία το ώς, κατά τη Σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο 1999, η κυβέρνησή του έτυχε στο τέλος με μεγάλη ροσάθεια τους σκοούς μας και οι δύο κρίσιμες ρυθμίσεις έγιναν αοδεκτές (για τα ελληνοτουρκικά η μία και για την ροσχώρηση της Κύρου στην Ε.Ε η άλλη) και στη συνέχεια αναφέρει τις ρυθμίσεις  αυτές

Θεωρεί ειτυχία την αόφαση της Συνόδου οι τυχόν συνοριακές ή άλλες διαφορές να ειλυθούν στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου, συμεριλαμβανομένης της ροσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εφόσον δεν εερχόταν συμφωνία σε εκκρεμείς διαφορές.

Θεωρεί ακόμα ότι με τη συνέχιση της στρατηγικής του Ελσίνκι, θα είχε κλείσει η τελευταία μεγάλη εθνική εκκρεμότητα με την Τουρκία και θα είχαν σταματήσει οι αειλές και εκβιασμοί της Τουρκίας.

 

(β) Κατηγορεί τον κ. Κώστα Καραμανλή ότι στη Σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, τον Δεκέμβριο 2004, εγκατέλειψε τη στρατηγική του Ελσίνκι και ματαίωσε την ολοκλήρωση μιας στρατηγικής ου εικοδομητικά αλλά και ρεαλιστικά ίεζε να κλείσει η τελευταία μεγάλη εθνική εκκρεμότητα με την Τουρκία. (Το αοτέλεσμα της στάσης (του κ. Καραμανλή) του 2004 είναι οι σημερινές αειλές και εκβιασμοί της Τουρκίας, έγραφε τον Δεκέμβριο 2019 στο άρθρο του στα ΝΕΑ).

 

2.             Ο κ. Καραμανλής, μετά το τελευταίο άρθρο του κ. Σημίτη, με δήλωσή του στις 8 Αριλίου:     

 

(α) Εισημαίνει ότι η κυβέρνηση Σημίτη με τη συμφωνία της Μαδρίτης (ρόδρομος του Ελσίνκι) τον Μάιο 1997, αναγνώρισε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα στο Αιγαίο, τα οοία έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και την εθνική της κυριαρχία και ότι η Ελλάδα δεν θα μορούσε να ασκήσει μονομερώς κανένα δικαίωμά της!

 

(β) Σημειώνει ότι η κυβέρνηση του κ. Σημίτη, τον Δεκέμριο 1999 με το Ελσίνκι, δέχτηκε η Τουρκία να μορεί να ροσφύγει στη Χάγη εναντίον μας για την είλυση κάθε εκκρεμούς  συνοριακής διαφοράς και άλλων συναφών θεμάτων, μέχρι τα τέλη του 2004  και όχι μόνο για την υφαλοκρηίδα/ΑΟΖ ου είναι η μόνη διαφορά ου αναγνωρίζουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αό το 1974.

Παρατηρεί ως η δήθεν ειτυχημένη στρατηγική του Ελσίνκι οδηγούσε την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, την ελληνική κυριαρχία νησιών και βραχονησίδων, στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης!

 

                 (γ) Αναφέρει, για τη Σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο 2004, ως τότε όταν κρινόταν η έναρξη ενταξιακών διαραγματεύσεων της Τουρκίας στις Βρυξέλλες, η δική μας ροτεραιότητα ήταν ράγματι η αεμλοκή μας αό το τετελεσμένο του Ελσίνκι.

 

3.             Διαβάζοντας όλα αυτά,  ένας αλός ολίτης, με μόνο εφόδιο τον κοινό νού,  δικαιούται να αναρωτηθεί μήως η στρατηγική του Ελσίνκι, με τις ρόνοιες ου εριλαμβάνει, ήταν αό την αρχή καταδικασμένη σε αοτυχία.   (Ποιος μορεί να ιστέψει ότι η Ελλάδα θα δεχόταν οτέ να διαραγματευτεί συνοριακές διαφορές και άλλα συναφή θέματα με την Τουρκία, ή να τα θέσει στην κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου; Ποιος μορεί να ιστέψει ότι η Τουρκία θα δεχόταν οτέ να διαραγματευτεί μόνο την οριοθέτηση της υφαλοκρηίδας και των θαλασσίων ζωνών ή να θέσει μόνο αυτή τη διαφορά στην κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου;)

 

4.              Οι δημόσιες συζητήσεις και διαληκτισμοί, στις σημερινές συνθήκες και για αοφάσεις ου άρθηκαν στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων ριν αό 25 χρόνια, δεν ωφελούν κανένα, βλάτουν τη Χώρα και ρέει να σταματήσουν.

Σήμερα το ζήτημα είναι: Ποια η εθνική γραμμή στις σημερινές συνθήκες;.

Η αάντηση της κυβερνητικής εκροσώου σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στις 8 Αριλίου ήταν: Οι θέσεις της χώρας είναι σαφείς, είναι διατυωμένες και με ολλές αφορμές αό τον ρωθυουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η θέση της χώρας είναι ότι η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηίδας και των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αν ο κ. Σημίτης, ή κάοιος άλλος, έχει να ροτείνει κάτι διαφορετικό, οφείλει να το διατυώσει ευθέως.

 

 

 

* Για το άρθρο αυτό, βλ. σχόλιο στους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ 16.12.2019 http://www.antilogoi.gr/Simitis_gia_Elsinki.html