Σημίτης, Παανδρέου, Πάγκαλος για τη διαφθορά, τότε και τώρα

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Σήμερα, για τα όσα όσα έχουν βγει στη φόρα για Τσουκάτο, Μαντέλη, Τσοχατζόουλο, κομματικά ταμεία κ.λ.., ο Σημίτης σιωά, ο Παανδρέου δηλώνει ότι δεν τον αφορούν τα της διαχείρισης του ταμείου και ο Πάγκαλος κομάζει ως θα έθαβε τον Τσοχατζόουλο, αν κατέθετε στο Δικαστήριο!

Τότε, όμως, τα χρόνια ου ολλοί τους εισήμαιναν τους κινδύνους αό την εξάλωση της  διαφθοράς, ҹου ακυρώνει κάθε ροσάθεια για ρόοδο της Χώρας και διακυβεύει το μέλλον της, ο ρώτος αρέεμε στον εισαγγελέα, ο δεύτερος σιωούσε και ο τρίτος δήλωνε αναρμόδιος!

2.            Τότε, ου, για να θυμηθούμε έλάχιστα αό όσα έχουν γραφεί:

(α) Υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός τους, όως ο Αόστολος Κακλαμάνης και ο Γιάννης Καψής, τους ροειδοοιούσαν:

- Έχουμε γενικευμένα φαινόμενα διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό, στο IKA κοστίζει 5 εκατομμύρια η θέση, οι ειχειρηματίες ανοίγουν τα βιβλία τους μόνο εάν έχουν λαθωθεί οι εφοριακοί, για να εκδοθεί μιά σύνταξη ααιτούνται δύο χρόνια και ρέει αράλληλα να ληρώσεις, το 70% των έργων ου αραλαμβάνει το Δημόσιο είναι ακατάλληλα (Γ. Καψής, σύνοδος K.E ΠAΣOK, Ιούλιος 1999).

                  - Η διαφθορά έχει διεισδύσει σε μεγάλη έκταση και σε σοβαρό βαθμό στην αοκεντρωμένη διοίκηση της χώρας (Α. Κακλαμάνης, ρόεδρος Βουλής, γρατή δήλωση, 29.10.02).

                  (β) Ο σημιτικός Αντώνης Καρκαγιάννης της Καθημερινής  έγραφε:

                  - H κυβέρνηση Σημίτη συμεριφέρεται σαν να θέλει τη διαλοκή, να την ειδιώκει και να την εντάσσει στο σύστημα διακυβέρνησης (28.1.01).

- Συνωμότες είναι εκείνοι ου έχουν κάνει τη διαφθορά και τη διαλοκή έργο και σκοό της ζωής τους. Και αυτοί είναι δίλα του, τον στηρίζουν και ταυτόχρονα τον υονομεύουν (τον τότε ρωθυουργό Σημίτη) (29.5.03).

- Το οιοι είναι διαλεκόμενοι και οιοι ασκούν ειχειρηματική δραστηριότητα σχεδόν αοκλειστικά με τη μορφή της διαλοκής το γνωρίζουν όλοι και ιο καλά η κυβέρνηση και ο ρωθυουργός (30.7.03).

(γ) Αλοί ολίτες εξέφραζαν την αγωνία τους για τη διαλεκόμενη και γενικευμένη διαφθορά, ακόμα και δημόσια με ειστολές στον Τύο:

- Όσοι αό την ηγεσία αυτή δεν έχουν μει στον κύκλο της διαφθοράς, ως διαφθορείς ή διεφθαρμένοι, έχουν υοταχθεί στην Թαντοδυναμία της, έχουν συμβιβαστεί, την ανέχονται, διστάζουν... (ΡΜΜ στην Καθημερινή, 27.11.98).

- Η κύρια αιτία ου τό­σα χρόνια δεν μορεί να βρεθεί λύση στα ροβλήματα της καθημερινότητας είναι ότι ίσω α  αυτά βρίσκεται η μικρή καθημερινή δια­φθορά, δημιούργημα αλλά και κά­λυψη της μεγάλης διαλεκόμενης διαφθοράς (ΡΜΜ στην Καθημερινή, 23.7.99).

- οι δυνάμεις της διαφθοράς ρέει, ρώτα α όλα, να ηττηθούν μέσα στα κέντρα εξουσίας, στα ίδια τα κόμματα, στα συνδικάτα, στα μέσα ενημέρωσης, στη δημόσια διοίκηση... (ΡΜΜ στηνΚαθημερινή, 17.11.99).

3.           Όλες αυτές τις αγωνιώδεις εκκλήσεις, αλλά και τα όσα φοβερά συνέβαιναν  μροστά στα μάτια τουςτη ροή του χρήματος εργολάβων και ρομηθευτών του Δημοσίου ρος τα κομματικά ταμεία και τις τσέες των εισρακτόρων, τον αναιτιολόγητο λουτισμό συντρόφων τους (και μη), τη διάβρωση της κοινωνίας αό τη διαφθοράδεν ήθελαν ΤΟΤΕ να τα ακούσουν και να τα δουν όλοι εκείνοι ου ΣΗΜΕΡΑ, με τη σιωή τους, τις ανόητες δικαιολογίες ή τις  αναιδείς δηλώσεις τους, συνεχίζουν ροκλητικά να μας εμαίζουν.

Το έγκλημα για το οοίο όλοι αυτοί κατηγορούνται σήμερα αό τη λαϊκή συνείδηση είναι ως:

- Δεν έραξαν όσα, εκ της θέσεώς τους, όφειλαν και ηδύναντο να ράξουν εναντίον της διαφθοράς.

- Αρνήθηκαν τη ρήξη με τη διαλεκόμενη διαφθορά, την ανέχθηκαν, την κάλυψαν, με αντάλλαγμα τη διατήρηση ή την άνοδό τους σε καρέκλες της εξουσίας.

4.           Το ρέον, αλλά και συμφέρον για τους ίδιους, θα ήταν ίσως να ακολουθήσουν την εκκλησιαστική ρακτική για τους βαριά αμαρτάνοντες αρχιερείς: να εκφράσουν τη μετάνοιά τους, να ζητήσουν συγχώρεση και να αοσυρθούν αό τον δημόσιο βίο!