Τι θα έλεγε ο Αλ. Τσίρας στους Γιούνκερ, Ρομάι, τι θα του ααντούσαν εκείνοι και τι οφείλει ο ίδιος να ει σε μας για το ευρώ και τη δραχμή

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Αλήθεια, ερίμεναν στην Κουμουνδούρου να δεχτεί να συναντήσει ο  Πρόεδρος της Ευρωαϊκής Ένωσης τον κ. Τσίρα;

Μετά την ροηγούμενη αόρριψη αιτήματός του για συνάντηση αό τον Πρόεδρο της Ευρωζώνης και την αλαιότερη για συνάντηση αό τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας;

Ζητάς, όμως, να συνομιλήσεις μ αυτούς ου βρίζεις;

- ου τους αοκαλείς εκρόσωους της Ευρώης των τραεζιτών, και όχι των λαών, ακόμα και τοκογλύφους;

- ου τους έχεις ροσάψει την κατηγορία ότι στις εθνικές εκλογές σε ολέμησαν ως αντίαλοι, μαζί με τη Μέρκελ, το Κεφάλαιο, τις τράεζες, ολόκληρο το ευρωαϊκό σύστημα;

- ου έχεις καταγγείλει ως σχεδιάζουν να κρατήσουν τη χώρα σου στο ευρώ ως κράτος-αρία;

                 - ου τους κατηγορείς ότι συμμετέχουν στον σχεδιασό ιας αυταρχικής και αντιδηοκρατικής Ευρώης, στο έλεος του κεφαλαίου και των αγορών, ε τους ευρωαϊκούς λαούς στο εριθώριο;

2.            Για να τους εις κατάμουτρα (όσα, μέχρι σήμερα, τους έχεις σούρει δημόσια):

- Κακώς εριμένετε την Έκθεση των υαλλήλων σας, ροκειμένου να αοφασίσετε για μας (αό ότε χρειαζόμαστε τη γνώση της ραγματικότητας για να άρουμε αοφάσεις για το τι ρέει να κάνουμε;). Οι αοφάσεις ρέει να αρθούν σε άμεση σύγκληση συνόδου κορυφής, όου θα ζητηθεί ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την ελληνική ερίτωση!

Καιη (ελληνική) κυβέρνηση δεν έχει καμιά αολύτως δουλειά να συνδιαλέγεται με τους τρεις υαλλήλους σας (τους εκροσώους των δεκάξι χωρών της Ευρωζώνης, της Ευρωαϊκής Κεντρικής Τράεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου)!

- Η λύση είναι να ετάξουμε αό άνω μας τα μνημόνια και την Τρόικα, να ακυρωθεί το Μνημόνιο, να μην εράσουν τα νέα μέτρα των 15 δισεκ. ευρώ, να μην ραγματοοιηθεί καμιά αοκρατικοοίηση... (να αραμείνουμε, όμως, στην Ευρωζώνη σας και συνεχίσουμε να εισράττουμε αό τις χώρες της και το ΔΝΤ)!

Η Ελλάδα δεν έχει άλλη ειλογή αό την ακύρωση του Μνημονίου. Αλλαγές στο Μνημόνιο δεν γίνονται δεκτές.

Η λύση αυτή θα ρέει να εφαρμοστεί όχι μόνο σ εμάς αλλά και σε έντε άλλες χώρες, αφού, όως έχω εί σήμερα υάρχουν τρεις χώρες σε μνημόνιο χωρίς ορατή ροοτική εξόδου, και άλλες δύο, η Ισανία και η Ιταλία, ρακτικά στην ίδια ακριβώς κατάσταση!

- Σφάλμα σας να υοστηρίζετε ως οι διαρθρωτικές αλλαγές αοτελούν ροϋόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας μας.

Το ανάοδο είναι το σωστό: Προϋόθεση για να γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι η σταθεροοίηση της οικονομίας!

- Η ειμήκυνση της δημοσιονομικής ροσαρμογής δεν αοτελεί λύση για το ρόβλημά μας, αντίθετα  σημαίνει αράταση της ύφεσης. Κακώς λοιόν σας τη ζητάνε τα κυβερνητικά κόμματα.

- Πρέει καταργήσετε την τήρηση του συμφωνημένου Προγράμματος, ως ροϋόθεση για την αναχρηματοδότηση των τραεζών αό το ESM χωρίς ειβάρυνση του κρατικού χρέους. Κι αν δεν το κάνετε, η ελληνική κυβέρνηση θα ρέει να ροβάλει βέτο στο νέο ευρωαϊκό σύμφωνο!

3.           Με όλα αυτά τα αοστομωτικά ου θα τους έλεγες και με την κατηγορηματική σου άρνηση να ακολουθήσουμε τη καταστροφική τους ορεία, θα ανάγκαζες ίσως την Ευρώη να άρει αοφάσεις: Ή να αλλάξει ολιτική ή να διαλυθεί!

Όως ακριβώς θα γινόταν αν είχες κερδίσει τις εκλογές, όως μας έχεις διαβεβαιώσει: Ήμασταν οι μόνοι ου μορούσαμε να διασώσουμε τη ορεία της χώρας στο ευρώ και όσο κι αν ακούγεται υερβολή, και το ίδιο το ευρώ, αφού η εκλογή μας θα αοτελούσε ένα δημιουργικό σοκ για όλη την Ευρώη!

Είχες εξ άλλου δοκιμαστεί στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Όως μας έχεις άλι ει, Εγώ όταν ήγα στο Βερολίνο και το Παρίσι, όλα τα φώτα της αγκόσμιας δημοσιότητας βρίσκονταν γύρω αό το ρόγραμμα και τις θέσεις ενός κόμματος ου ριν τις τελευταίες εκλογές είχε 4,6%. Για ρώτη φορά η μικρή Ελλάδα και μια μικρή δύναμη της αριστεράς στην Ελλάδα κατάφερε να κλονίσει την ηγεμονία, την ιδεολογική και ολιτική ηγεμονία των ισχυρών στην Ευρώη!

4.           Αν όμως, αρ ελίδα (σου), δεν κατάφερνες να τους είσεις να αλλάξουν ολιτική ή να διαλυθούν  κι αν  η αάντηση ου θα εισέρατες ήταν κάως έτσι;     

Στην Ευρωζώνη, αγαητέ κύριε Τσίρα, αοφασίζουμε, τηρώντας τις δημοκρατικές διαδικασίες ου όλοι μαζί έχουμε καθιερώσει και ου ισχύουν για όλους (αυτή είναι, όως έχω ακούσει, και η δική σας θέση: Ό,τι ισχύει για την υόλοιη Ευρωζώνη, θα ρέει να ισχύει και για την χώρα μας).

Μ αυτές τις διαδικασίες, και όλοι μαζί, αοφασίσαμε για την Ελλάδα το γνωστό σας ακέτο λεφτών-μέτρων, ου η Βουλή της, με μεγάλη μάλιστα λειοψηφία, το ενέκρινε.

Αό τότε, όλοι στην Ευρώη και το ΔΝΤ εκφράζουμε σταθερά τη θέλησή μας να αραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, εφαρμόζοντας, όμως, όως όλοι μας, τα συμφωνημένα, με όοιες τυχόν τροοοιήσεις αό κοινού αοφασίσουμε.

Αυτά ου εσείς κε Τσίρα ααιτείτε (κατάργηση του Μνημονίου κ.λ..) συνιστούν όχι τροοοιήσεις αλλά ανατροή των συμφωνημένων και δεν μορεί να γίνουν αοδεκτά αό τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Η ειμονή σ αυτές τις ααιτήσεις θα οδηγούσε στην οικειοθελή αοχώρηση της της χώρα σας αό την Ευρωζώνη.

5.            Αυτά, υοθέτουμε, θα λέγονταν αν ραγματοοιούνταν οι συναντήσεις ου δεν έγιναν.

Ο κ. Τσίρας, όμως, οφείλει να ει και σε μας κάτι για ένα ερώτημα ου, μέχρι σήμερα, έχει αφήσει αναάντητο:

Στην ερίτωση ου εμείς αοφασίσουμε να ετάξουμε αό άνω μας τα μνημόνια και την Τρόικα και να αοχωρήσουμε οικειοθελώς αό την Ευρωζώνη, θα μορέσουμε να βρούμε κάου ένα άλλο ακέτο λεφτών-μέτρων συμφερότερο αό αυτό της Τρόικας ή θα αναγκαστούμε να βαδίσουμε τον μοναχικό δρόμο της χρεοκοίας, με τη δραχμή ως εθνικό μας νόμισμα;