Προσβλητική για δημοσιογράφους δήλωση βουλευτή

 

Ηλεκτρονικά μηνύματα του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκαν στους δημοσιογράφους της ΝΕΤ Κ. Ζούλα, Β. Λυριτζή και Δ. Οικονόμου (στις 17.12.08) και στην ΕΣΗΕΑ (στις 18.12.08). (Ο κ. Κ. Ζούλας αάντησε ότι αντέδρασε στη δήλωση του βουλευτή. Ελίζουμε το ίδιο να έκαναν και άλλοι).

 

 

Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ,

 

         Σας κοινοοιώ το e-mail ου έστειλα στους δημοσιογράφους της ΝΕΤ κ.κ. Κ. Ζούλα, Β. Λυριτζή και Δ. Οικονόμου και σας ρωτώ:

         Δημοσιογράφοι της ΝΕΤ-μέλη σας αοτελούν τμήμα του "μηχανισμού ροαγάνδας", στον οοίο "η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη δημόσια τηλεόραση", κατά τον κ. Τηλ. Χυτήρη ("Καθημερινή" 17.12.08);

         Αν ναι, ώς τους ανέχεστε, αφήνοντας αροστάτευτους τους τηλεθεατές της ΝΕΤ σε ένα "μηχανισμό ροαγάνδας";

         Αν όχι, δεν οφείλετε να αντιδράσετε στη βαρύτατη, εναντίον μελών σας, ροσβολή;

 

 

Κ.κ.:  Κ. Ζούλα, Β. Λυριτζή, Δ. Οικονόμου, δημοσιογράφους της ΝΕΤ

 

         ς δημοσιογράφοι της ΝΕΤ, αοτελείτε τμήμα του "μηχανισμού ροαγάνδας", στον οοίο "η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη δημόσια τηλεόραση", κατά τον κ. Τηλ. Χυτήρη ("Καθημερινή" 17.12.08);

         Αν ναι, ώς το ανέχεστε;

         Αν όχι,  δεν οφείλετε να αντιδράσετε στη βαρύτατη εναντίον σας ροσβολή (εναντίον σας, αφού ο κ. Χυτήρης δεν εξαιρεί κανένα);