Υόθεση ΕΛΣΤΑΤ: Σήμερα, όως και χθές,

τα ένοχα ψεύδη μετονομάζονται σε αθώες αυταάτες!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

 

1.        Τον Μάρτιο 2010, συστήθηκε η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την εωνυμία Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με τον Ν. 3832 ου ορίζει ότι:

- Η ΕΛΣΤΑΤ αολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υόκειται σε έλεγχο αό κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

- Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ αολαύουν ροσωικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεσμεύονται μόνο αό τον νόμο και τη συνείδησή τους.

 

2.            Τον Νοέμβριο 2010, ο Ανδρέας Γεωργίου, Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ αό τον Αύγουστο 2010, ανακοίνωσε ως το έλλειμμα του 2009 ήταν το 15,4 % του ΑΕΠ της Χώρας (κατά 1,8 μονάδες μεγαλύτερο αό το 13,6 % ου είχε εκτιμηθεί τον Αρίλιο 2010).  

Το έλλειμμα αυτό του 2009 (το 15,4%) αμφισβητήθηκε αό ορισμένα ολιτικά κόμματα, κάοιους βουλευτές άλλων κομμάτων, τον Αναληρωτή ρόεδρο, ένα μέλος και ένα ροϊστάμενο Υηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον Σύλλογο Εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑΤ και άλλους.

Η υόθεση αασχόλησε και τη Δικαιοσύνη, με τελευταία ράξη της την ρόσφατη αναίρεση αό το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου του βουλεύματος του Συμβουλίου  Εφετών Αθηνών (του έτους 2015), ου είχε αοφανθεί να μη γίνει κατηγορία κατά του Προέδρου και δύο ροϊσταμένων Υηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ για ψευδή βεβαίωση σε βάρος του Δημοσίου, και την αραομή της υόθεσης για νέα κρίση στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών.  

 

3.           Τα ολιτικά γεγονότα, μετά την αναίρεση του Αρείου Πάγου.

 

(α)          Στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ ξαναζωντανεύουν την ερί συνωμοσίας ροσφιλή τους θεωρία.

                  Ο υουργός και στενός σύμβουλος του ρωθυουργού Νίκος Παάς ζητά να διερευνηθεί σε βάθος ҹώς και αν τα ελλείμματα φούσκωσαν ώστε να εξυηρετήσουν ροσχεδιασμένες ολιτικές αοφάσεις δέσμευσης της Ελλάδας σε ένα μνημόνιο.

 

(β)          Η Ευρωαϊκή Ειτροή, ακούγοντας τις δηλώσεις αυτές των κυβερνητικών στελεχών, αντιδρά έντονα και με ρωτοφανή στην ιστορία της τρόο.

Με ειστολή των Βλ. Ντομρόβσκις, Π. Μοσκοβισί και Μ.Τίσεν ρός τον Ευκλείδη Τσακαλώτο:

- Εκφράζει την ανησυχία της για τις δηλώσεις αυτές εειδή, μεταξύ άλλων, θέτουν υό αμφισβήτηση την εγκυρότητα των δημοσιονομικών δεδομένων στα οοία βασίζεται το Πρόγραμμα Στήριξης της Σταθερότητας για την Ελλάδα.

- Δηλώνει ως τα δεδομένα σχετικά με το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά την ερίοδο 2010-2015 ήταν αολύτως αξιόιστα και αναφέρθηκαν με ακρίβεια στην Eurostat.

- Καλεί την Κυβέρνηση να αντιμετωίσει ενεργά και δημόσια την εσφαλμένη εντύωση ότι τα δεδομένα υέστησαν αραοίηση κατά την ερίοδο 2010-2015 και να ροστατεύσει την ΕΛΣΤΑΤ και το ροσωικό της αό αρόμοιους αβάσιμους ισχυρισμούς.

 

(γ)           Με την ααντητική ειστολή του ρος την Ειτροή, ο Υουργός Οικονομικών:

- Δείχνει να αορεί για την ҹροτροή της στην ελληνική Κυβέρνηση να άρει θέση για το εάν τα στατιστικά στοιχεία του 2010 ήταν ή όχι έγκυρα!

- Της υοδεικνύει ως αν έχει ρονομιακή ειστημολογική θέση να κρίνει την υόθεση (κάτι ου δεν διεκδικεί ο ίδιος), τότε έχει την ηθική υοχρέωση να την καταθέσει στην ελληνική Δικαιοσύνη για να διευκολύνει το έργο της!

 

(δ)          Ο Πρόεδρος της Βουλής Βούτσης δηλώνει: Εάν η Κομισιόν θεωρεί ράγματι, ότι έχει να ροσφέρει στην αντικειμενική αοτίμηση εκείνης της εριόδου και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μορεί να ζητήσει να αραστεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη και να μαρτυρήσει για το δίκιο του κ. Γεωργίου.

 

(ε)           Τελικά, ο Υουγός Αναληρωτής Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, ανταοκρινόμενος στην ααίτηση της Ευρωαϊκής Ειτροής (και αφήνοντας ουσιαστικά έκθετους τους Ν. Παά, Ευ. Τσακαλώτο, Ν. Βούτση και άλλους) δηλώνει στη Βουλή Η κυβέρνηση έχει λήρη εμιστοσύνη στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

 

4.           Αορίες και ερωτήματα.

 

(α)          Η κυβέρνηση του κ. Τσίρα δέχεται ότι, κατά το Ευρωαϊκό Δίκαιο, η Eurostat είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της εγκυρότητας και την ιστοοίηση των  εθνικών στατιστικών στοιχείων των κρατών της Ευρωαϊκής Ένωσης ή το αμφισβητεί;

 

(β)          Ο Υουργός Οικονομικών, και ανειστημιακός καθηγητής, κ. Τσακαλώτος δεν αντιλαμβάνεται την αντίφαση των λόγων του ίδιου και των συντρόφων του; (αφού δεν έχουν ειστημολογική θέση να κρίνουν, ώς ισχυρίζονται ως τον Νοέμβριο 2010 έγινε φούσκωμα του ελλείμματος;).

 

(γ)           Αν ο Υουργός Οικονομικών ομολογεί ως ο ίδιος δεν έχει ειστημολογική θέση να κρίνει την υόθεση του ελλείμματος της Χώρας και αν αμφιβάλλει για την ικανότητα της Ευρωαϊκής Ειτροής να την κρίνει ή ίδια, σε οιον ροτείνει να αευθυνθούν όσοι ενδιαφέρονται ή υοχρεούνται να ερευνήσουν το ζήτημα;

 

(δ)          Έχει ίχνος σοβαρότητας η ααίτηση του Προέδρου της Βουλής κ. Ν. Βούτση η Κομισιόν να ζητήσει να αραστεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη και να μαρτυρήσει;

Η δημόσια και διαρκής (αό το 2010 μέχρι σήμερα) δήλωση της Ευρωαϊκής Ειτροής για την αόλυτη αξιοιστία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ μετά τον Νοέμβριο 2010 δεν αρκεί;

 

(ε)           Τα στελέχη της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ξεχάσει ότι το έλλειμμα του 2009, όως ανακοινώθηκε αό την ΕΛΣΤΑΤ και εικυρώθηκε αό τη Eurostat τον Νοέμβριο 2010, έχει γίνει δεκτό αό την Ελληνική Βουλή (με την ψήφιση των Προϋολογισμών όλων των  ετών αό τότε μέχρι σήμερα), το Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωαϊκή Κεντρική Τράεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα τα κράτη της Ευρωζώνης, τη Συμβουλευτική Ειτροή Ορθής Πρακτικής της ΕΛΣΤΑΤ, την ESSC (Ειτροή του Ευρωαϊκού Στατιστικού Συστήματος), τον ρώην Υουργό Οικονομικών και σημερινό Διοικητή της Τ.τ.Ε. Ι. Στουρνάρα και τον σημερινό Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ Αθ. Θανόουλο;

 

5.            Στην υόθεση της ΕΛΣΤΑΤ ο κ. Τσίρας και οι συνεργάτες του συμεριφέρονται, όως όταν... ανάγκαζαν τους Δανειστές να δεχτούν την κατάργηση των Μνημονίων, τις αγορές να χορεύουν στα νταούλια τους, την Ευρώη να αλλάζει ορεία...

Ειχειρούν, αοτυγχάνουν και, μετά την αοτυχία, μετονομάζουν τα ένοχα ψεύδη σε αθώες αυταάτες!