Ο ολιτικός ου τόλμησε να ει την αλήθεια για το άσυλο και τη βία στα Πανειστήμια

 

 

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος είναι ένας ολιτικός ου τολμάει ν αντιμετωίσει τα δύσκολα, να μιλήσει γι αυτά ου άλλοι αοφεύγουν.

Στο ρόβλημα του ασύλου και της βίας στα Πανειστήμια τόλμησε να ει την αλήθεια, σταθερά, χωρίς ταλαντεύσεις και υαναχωρήσεις.

Αξίζει να θυμηθούμε κάοια σημεία αό τρεις συνεντεύξεις του, δύο στον Κώστα Ζούλα της Καθημερινής και μία στον Γιάννη Πολίτη της ΝΕΤ.

 

 

l     Στον Κώστα Ζούλα της Καθημερινής (18.1.09)

Κ.Ζ.: Προ έτους είχατε ταχθεί υέρ της κατάργησης του ασύλου στους εξωτερικούς χώρους των ανειστημίων. Τότε αντέδρασαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ ου σήμερα ασάζονται τη θέση σας. Αισθάνεστε ότι δικαιωθήκατε;

Θ.Π.: Αισθάνομαι δικαιωμένος διότι το άσυλο είναι ολύ μεγάλο ζήτημα ασχέτως του τι λένε βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος. Το άσυλο κατέληξε να γίνει βάση εξόρμησης τρομοκρατών και ανθρώων ου κατέστρεψαν και καταλήστευσαν το κέντρο της Αθήνας. Δεν λέω να μη διαδηλώνουν οι φοιτητές. Αλλά αυτή τη στιγμή υάρχει φασισμός στους ανειστημιακούς χώρους. Φασισμός μειοψηφικών ομάδων ου ειβάλλουν καταλήψεις στην λειοψηφία. Και δεν είναι μόνο φοιτητές οι καταληψίες, διότι διαφόρων ειδών αλήτες συχνάζουν στα ανειστήμια τα οοία έχουν διαλυθεί τελείως με τη συνενοχή των ανειστημιακών ου έχουν βαρύτατη ευθύνη.

l     Στον Κώστα Ζούλα της Καθημερινής (11.2.07)

Κ.Ζ.:  Παρά το γεγονός ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 μοιάζει να ματαιώνεται, οι αντιδράσεις και οι ορείες συνεχίζονται. Πώς το σχολιάζετε;

Θ.Π.: Λυάμαι ου το λέω, αλλά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες ανέχονται μια σύγχυση την οοία εντέχνως έχουν δημιουργήσει μεταξύ της αναθεώρησης του άρθρου 16 και των ροβλημάτων των ανειστημίων. Μιλάω κυρίως για τους εκροσώους της ΠΟΣΔΕΠ. Εχω τη βεβαιότητα λέον ότι αό τους τρείς - τέσσερις χιλιάδες διαδηλωτές ου κάνουν ορείες κάθε εβδομάδα η μεγαλη λειοψηφία δεν έχει ιδέα καν για τι θέμα μιλάμε. Ακουσα ροχθες το σύνθημα το άρθρο 16 δεν θα εράσει. Μα, το άρθρο 16 είναι αυτό ακριβώς ου κατοχυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα του ανειστημίου και τη δωρεάν ανειστημιακή εκαίδευση.

Κ.Ζ.: Δεν ξέρει για οιο λόγο διαδηλώνει η ΠΟΣΔΕΠ ου είναι το συνδικαλιστικό όργανο των ανειστημιακών;

Θ.Π.: Δεν θεωρώ ότι η ΠΟΣΔΕΠ είναι αντιροσωευτική των ανειστημιακών. Εκφράζει μια ολύ μικρή μειοψηφία τους.

Κ.Ζ.: Τι υονοείτε δηλαδή; Οτι εκλέγονται με υφαραγή ψήφων;

Θ.Π.: Μα είναι ροφανές. Διότι δεν στηρίζονται ούτε στην ραγματική λειοψηφία των ανειστημιακών ούτε και των φοιτητών, καθώς τις φοιτητικές εκλογές τις κέρδισε η ΔΑΠ, η οοία υοστηρίζει –με κάοιες ειφυλάξεις έστω– μια μεταρρύθμιση στα ανειστήμια.

Κ.Ζ.: Αν σας ζητούσα να ειμερίσετε την ευθύνη για όσα ευτράελα αρακολουθούμε μέσα στα ΑΕΙ θα λέγατε ότι φταίει ερισσότερο η εκάστοτε κυβέρνηση, οι ανειστημιακές αρχές ή η αστυνομία.

Θ.Π.: Εγώ θα έλεγα ότι το ανειστημιακό άσυλο δεν σημαίνει καν ότι δεν μαίνει η αστυνομία στα ανειστήμια. Εγώ δεν βλέω γιατί ρέει να είναι αούσα η αστυνομία τάξης αό τα ανειστήμια.

Κ.Ζ.: Εννοείτε και χωρίς την άδεια των ρυτανικών αρχών;

Θ.Π.: Βεβαίως! Χωρίς καμία άδεια. Αν άτε στο ανειστήμιο της Θεσσαλονίκης θα δείτε ότι θυμίζει λέον ένα τεράστιο αζάρι. Διάφοροι λανόδιοι οι οοίοι ροφανώς φοβούνται να άνε στα χωριά και στις λατείες, ωλούν ό,τι μορεί να φανταστεί κανείς με εντελώς αράνομο τρόο. Χωρίς άδεια, χωρίς να κόβουν αοδείξεις, χωρίς να ληρώνουν φόρους. Είναι δυνατόν να συγκαλύτεται όλο αυτό το ανηγύρι με το ανειστημιακό άσυλο και να μην μορεί η αστυνομία να μει μέσα και να ειβάλει την τάξη; (...)

Το να εριολούν, λοιόν, σήμερα οι αστυνομικοί μέσα στα ανειστήμια, όως εριολούν στους δρόμους, και να συλλαμβάνουν αυτούς ου ουλάνε αφρικανικά αγαλματάκια δεν καταλαβαίνω γιατί κάοιοι ιστεύουν ότι αρεμοδίζει την ομαλή διεξαγωγή της διαάλης των ιδεών. Εκτός αν δεχθούμε ότι διαάλη των ιδεών στη σημερινή Ελλάδα, σημαίνει βρώμα, ακαταστασία και καταστροφή δημοσίων κτιρίων. Διότι αυτή είναι η κατάσταση μέσα στα ανειστήμια.

 

l     Στον Γιάννη Πολίτη της ΝΕΤ (13.2.07)

 

Θ.Π.: Το ερώτημα ου έθεσα είναι το εξής αλό: Στους δρόμους της Πανειστημιούολης Ζωγράφου βλέω καθημερινά τους λαθρέμορους φορτηγών-ψυγείων κάτι να ξεφορτώνουν. Είναι ασίγνωστο. Χιλιάδες άνθρωοι το βλέουν κάθε μέρα. Γιατί στους δρόμους αυτούς, όου ερνούν χιλιάδες αυτοκίνητα, να μην μορεί να εριολεί η αστυνομία; Γιατί μέσα στο Πανειστήμιο Θεσσαλονίκης να υάρχει ένα τεράστιο αζάρι με άσης φύσεως αντικείμενα α' όλα τα Βαλκάνια; Για να μην ω και για τις ουσίες ου ωλούνται εκεί έρα. Αυτό το ξέρει και η κουτσή Μαρία. Το έχουν καταγγείλει οι καθηγητές. Γιατί εκεί να μην εφαρμόζεται ο νόμος στους δρόμους και στα εζοδρόμια; Ποιο άσυλο; Το άσυλο το οοίο αγωνιστήκαμε εμείς και ειβάλαμε στην τότε κυβέρνηση Καραμανλή, είχε ένα στόχο: την ελεύθερη διακίνηση και διαάλη ιδεών. Υάρχει σήμερα στα Πανειστήμια ελεύθερη διαάλη ιδεών; Δηλαδή, μορώ αυτά ου λέω σήμερα να άω και να τα ω στο Πανειστήμιο;.