Αυτά ου δεν χωράει ο νους (ου σκέφτεται) και ου δείχνουν να μη βλέουν οι φίλοι του κ. Τσίρα στα ΜΜΕ

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Αδύνατο να τα χωρέσει ο νους (ου σκέφτεται):

 

(α) Να σου λένε οι ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ (όλοι χωρίς καμιά εξαίρεση) ως:

- οι δεσμεύσεις ου έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη δημοσιονομική ισορροία και τις μεταρρυθμίσεις θα ρέει να γίνουν σεβαστές αό οοιαδήοτε κυβέρνηση, μετά τις εκλογές,

- διαραγμάτευση εκτός του ισχύοντος συμφωνημένου Προγράμματος δεν μορεί να υάρξει,

και εσύ, ο κύριος Τσίρας, να βαυκαλίζεσαι:

- Δεν αναγνωρίζουμε τις δεσμεύσεις ου έχουν αναλάβει οι ροηγούμενες κυβερνήσεις της Ελλάδας!

- Θα καταργήσουμε το ισχύον συμφωνημένο Πρόγραμμα και θα εφαρμόσουμε το δικό μας Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, άμεσα και ανεξάρτητα αό τη διαραγμάτευση με τους δανειστές!

 

(β) Να ειμένει η Ευρωαϊκή Κεντρική Τράεζα ως ρευστότητα για την Ελλάδα θα υάρξει μόνο στην ερίτωση ειτυχούς ολοκλήρωσης της τρέχουσας αξιολόγησης και της συμφωνίας για διάδοχο Πρόγραμμα

και εσύ, ο κύριος Τσίρας, να κομορημονείς:

- Δεν θα δεχτούμε την αξιολόγηση της Τρόικας! (των εντολοδόχων των χωρών της Ευρωζώνης, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ!).

- Δεν θα δεχτούμε συμφωνία για την ρολητική γραμμή στήριξη της Χώρας!

 

(γ) Να σου φωνάζουν σύντροφοί σου της Αριστερής Πλατφόρμας, ως στα λαίσια της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης είναι αδύνατο να εφαρμοστούν ολιτικές με τις οοίες δεν θα συμφωνούν τα θεσμοθετημένα Όργανά τους

και εσύ, ο κύριος Τσίρας, να κάνεις ως δεν καταλαβαίνεις:

Εμείς θα είσουμε τους Ευρωαίους να δεχτούν τις δικές μας ολιτικές!

 

(δ) Να μην έχεις στην Ευρώη κανένα σύμμαχο, μέσα σ αυτούς ου αίρνουν τις αοφάσεις,

και εσύ, ο κύριος Τσίρας, να ονειρεύεσαι:  

Εμείς, με τους συμμάχους μας (Podemos και Die Linke), θα αλλάξουμε την Ευρώη!

 

2.         Και ενώ αυτά ου δεν χωράει ο νους  συμβαίνουν, βλέουμε τους φίλους του κ. Τρίρα στα Κανάλια και Ραδιόφωνα (τους κυρίους Λυριτζή, Αυτιά, Καμουράκη, Οικονομέα, Πααδάκη, Χατζηνικολάου και κάοιους άλλους):

 

(α) Να ροσερνούν όλα αυτά τα άκρως σοβαρά και να γεμίζουν τις ενημερωτικές εκομές τους με τα αραολιτικά, τα διαδικαστικά, τα κουτσομολίστικα...

 

(β) να αοφεύγουν τη διερεύνηση των θολών  υοσχέσεων του κ. Τσίρα, για αράδειγμα, να μη ρωτάνε:

- Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει γνωστό στους ολίτες κάτι το συγκεκριμένο αό το δίκαιο και αοτελεσματικό φορολογικό σύστημα ου αό καιρό έχει εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ; (οιοι οι λούσιοι ου θα ειβαρυνθούν, οιοι οι φτωχοί ου θα ελαφρυνθούν, οια η μεγάλη ακίνητη εριουσία, οια η άλλη εριουσία ου, στα λαίσια του εξαγγελθέντος Περιουσιολογίου, θα ροστεθεί στην ακίνητη εριουσία και θα φορολογηθεί, ως ένα σύνολο, μαζί της...).

- Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει να ετοιμάσει τρία έστω σχέδια νόμων, για τη διαρκώς υοσχόμενη ǹάταξη της φοροδιαφυγής, της γραφειοκρατίας, της διαφθράς;

- Γιατί δεν έχει καταφέρει να καταρτίσει το Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ου ο κ. Δραγασάκης τρία χρόνια τώρα ετοιμάζει και οτέ δεν το τελειώνει;

 

(γ) να ειχειρούν να είσουν, με κατάλληλες ερμηνείες των θολών και βολικές ερικοές των σαφών υοσχέσεών του, ως ο κ. Τσίρας έχει αλλάξει, έχει κάνει στροφή, έχει γίνει ιο ρεαλιστής (Ο κ. Τσίρας δήλωσε ότι δεν θα ροβεί σε μονομερείς ενέργειες, μας λένε κάοιοι α αυτούς, αραλείοντας (έξυνα) αό τη δήλωσή του τις τρεις μικρές λεξούλες: εκτός αν ροκληθούμε!). 

                      

3.         Ο κ. Τσίρας βαδίζει ρος τις εκλογές, με εικίνδυνες φαντασιώσεις, με θολές θέσεις, με υοσχέσεις ρος όλους και για όλα, με την χωρίς αντίκρυσμα εγγύηση για ένα τέρμα στη λιτότητα, αλλά με τη στήριξη των φίλων του στα ΜΜΕ.

 

                  Εκτίμησή μας είναι ως, αν τυχόν υλοοιούνταν αυτά ου ο κ. Τσίρας υόσχεται, αντί για το τέρμα της σημερινής, θα είχαμε μια τρισχειρότερη λιτότητα!