Αοροσανατολιστικοί και βλατικοί για την αντιμετώιση της ΒΙΑΣ της Χρυσής Αυγής (αλλά και άλλων) οι διαληκτισμοί για τη θεωρία του συνταγματικού τόξου

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Εδώ      και χρόνια οι ολίτες ζούμε τη ΒΙΑ αντού, στους δρόμους, στις λατείες, στα λιμάνια, στις γειτονιές, στα ανειστήμια, στα σχολεία, στις δημόσιες υηρεσίες...

Ζούμε τους ξυλοδαρμούς, τους εμρησμούς, τις καταστροφές εριουσιών, τις καταλήψεις, τους ροηλακισμούς ολιτικών, καθηγητών ανώτατων σχολών, καλλιτεχνών ή άλλων μη αρεστών σε κάοιους, την αρεμόδιση της ελεύθερης έκφρασης, ακόμα και την αώλεια της ζωής συνανθρώων μας...

Με δυο λόγια, την κατάφορη αραβίαση του οινικού νόμου αό δυναμικές μειοψηφίες. 

                  Και βλέουμε ολιτικούς και ΜΜΕ –τηλεοτικούς σταθμούς ιδιαίτερα– αντί να ειβάλουν, οι ρώτοι, και να ααιτούν, οι δεύτεροι, τη χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Νόμου, να  μεταχειρίζονται τις ράξεις βίας, ανάλογα με το ολιτικό χρώμα των δραστών.

                  Μ αυτή την ανοχή ή τη στήριξη, άμεση ή έμμεση, ου φτάνει μέχρι τις αίθουσες των δικαστηρίων (με τους ρόθυμους  να καταθέτουν ότι το αιδί ήταν μαζί μας στην ταβέρνα, όταν κάηκε το μαγαζί), οι κακοοιοί δεν έχουν τίοτε να φοβηθούν, δεν έχουνν κανένα λόγο να μην ειχειρήσουν ξανά.

                  Και οι ολίτες, αογοητευμένοι, υοτασσόμαστε και μαθαίνουμε να ζούμε λάι στη βία, κοιτώντας ο καθένας να ροφυλάξει τον εαυτό του.

                 

2.            Αυτές τις μέρες η ΒΙΑ έφτασε στο έσχατο άκρο, ένας νέος άντρας δολοφονήθηκε.

                  Και ενώ το ρόβλημα στο οοίο ρέει όλοι να εικεντρωθούμε είναι η ΒΙΑ, ου καταστρέφει και σκοτώνει, κάοιοι –ολιτικοί και ολιτικοί σχολιαστές των ΜΜΕ– μας αοροσανατολίζουν, με διαληκτισμούς άνω  σε ένα, άσχετο με τη ΒΙΑ, καινοφανές ερώτημα: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ή όχι κόμμα του συνταγματικού τόξου;!

Διαληκτισμούς ου είναι:

- ουσία, εκτός θέματος, αφού το αντικείμενό τους, το ερώτημα, είναι άσχετο με τη ΒΙΑ,

- λογικά, α-νόητοι, αφού οι διαληκτιζόμενοι ααντούν στο ερώτημα αυτό, χωρίς να έχουν ροσδιορίσει την έννοια του όρου συνταγματικό τόξο, νεολογισμού ου οι ίδιοι έχουν ρόσφατα εφεύρει,

- ολιτικά, εικίνδυνοι.

                  Και στους οοίους ειδίδονται, οι διαληκτιζόμενοι, για κομματικούς ή ροσωικούς λόγους, για να λήξουν το αντίαλο κόμμα ή ενδοκομματικούς τους αντιάλους.

 

3.            Εμάς τους ολίτες, όμως, δεν μας ενδιαφέρουν οι θεωρίες –του  συνταγματικού τόξου ή η άλλη των δύο άκρων.

                  Μας ενδιαφέρει να ατάσσονται οι ράξεις ΒΙΑΣ, ου με αόλυτη σαφήνεια ο Ποινικός Κώδικας της Χώρας ορίζει –και ου δεν τις διακρίνει σε μαύρες, μλέ, ράσινες, ροζ ή κόκκινες– με τη σύλληψη, δίωξη και καταδίκη των δραστών.

Όοτε, όου, αό όοιους και με οοιαδήοτε δικαιολογία διαράττονται.

 

4.            Όσο για τη Χρυσή Αυγή, αυτή μόνο με τη ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ εφαρμογή του Νόμου, μορεί να αντιμετωιστεί.

Με την ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ εφαρμογή του, όχι μόνο δεν αντιμετωίζεται αλλά, αντίθετα, ενισχύεται!