Τηλεοτικοί σταθμοί αγνοούν τα λεχθέντα αό τον Αρχιείσκοο Αμερικής Δημήτριο ρος τον Πρόεδρο Μους για τα εθνικά μας θέματα

 

(Eιστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκε στις 28.3.08 σε ροέδρους τηλεοτικών σταθμών)

 

 

Ο Αρχιείσκοος Αμερικής Δημήτριος, αευθυνόμενος στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την εθνική μας εέτειο στις 25 Μαρτίου 2008, εισήμανε ότι η χώρα μας τυγχάνει άδικης μεταχείρισης αό μέρους κάοιων κυβερνήσεων στα εθνικά μας θέματα της Κύρου και των Σκοίων.

 

Αυτήν τη θαρραλέα φωνή του Δημητρίου, ου αηχεί, ιστεύω, τα αισθήματα της λειοψηφίας των ελλήνων σήμερα, ο Σταθμός σας την αγνόησε.

 

Κρίμα!