Τι δεν κάνουν και τι κάνουν οι δημοσιογράφοι των έγκυρων ξένων τηλεοτικών σταθμών

 

Όοιος αρακολουθεί ξένους έγκυρους ειδησεογραφικούς σταθμούς διαιστώνει ότι οι δημοσιογράφοι ου αρουσιάζουν τις ειδήσεις, ου αίρνουν συνεντεύξεις ή ου σχολιάζουν τα ολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά γεγονότα:

 

-           Δεν αφήνουν να αντιληφθεί ο τηλεθεατής τις ολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και άλλες ροτιμήσεις και συναισθήματά τους, όλα αυτά τα φυλάνε για τον εαυτό τους.

 

-           Δέν υερβάλουν, δεν γενικεύουν, δεν συνθηματολογούν, δεν κινδυνολογούν, δεν τρομοκρατούν,  ροσαθούν να ακριβολογούν.

 

-           Δεν φωνασκούν, δεν ειρωνεύονται, δεν κάνουν γκριμάτσες, δεν θυμώνουν, δεν αγανακτούν, δεν μιλάνε ααξιωτικά στους συνομιλητές τους, δεν τους ειτιμούν, δεν τους μιλάνε στον ενικό, συμεριφέρονται με ευγένεια.

 

-           Δεν έχουν ύφος ανακριτή ή εισαγγελέα, δεν κάνουν τον αντογνώστη, δεν ειχειρούν να διδάξουν ή να ҹεράσουν τη δική τους άοψη, αναγνωρίζουν ότι οι ειδικοί γνωρίζουν ερισσότερα α αυτούς για το θέμα και ροσαθούν να τους καταλάβουν, είναι, με λίγα λόγια, μετρημένοι.

 

-           Δεν καταλήγουν σε συμεράσματα για υοθέσεις ου ερευνώνται αό τις δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες αρχές, ειτροές κλ, αναμένουν τα αοτελέσματα των ερευνών.

 

-           Δεν φέρνουν στα δελτία ειδήσεων ή τα τραέζια των συζητήσεων τους ίδιους και τους ίδιους, για να εκφέρουν άοψη εί αντός ειστητού (η έκφραση τηλεμαϊντανός τους είναι άγνωστη), φέρνουν τους εί του συζητουμένου θέματος έγκυρους και ειδικούς (σχολιαστές δημοσιογράφους, ειστήμονες, εκκλησιαστικούς, καλλιτέχνες...).

 

-           Δεν μετατρέουν τις Ειδήσεις ή Συζητήσεις σε Δελτία φτηνής ψυχαγωγίας και  διασκέδασης.

 

-           Δεν ροκαλούν και δεν ειτρέουν, κατά τις συζητήσεις, την οχλαγωγία, την αρεή συμεριφορά, το κλέψιμο του χρόνου αό τους έξυνους σε βάρος των άλλων συζητητών, τηρούν την τάξη και μοιράζουν σωστά τον χρόνο.

 

-           Υοβάλουν έξυνες (όχι εξυναδίστικες) και δύσκολες ερωτήσεις.

 

-           Αφήνουν τον ερωτώμενο να ααντήσει, χωρίς να τον διακότουν (με το ρόσχημα της ανάγκης...διαλόγου).

 

-           Δεν εαναλαμβάνουν την ίδια ερώτηση με ιεστικό τρόο, για να άρουν την αάντηση ου αυτοί ειθυμούν, ερωτούν για να άρουν την αάντηση ου ελεύθερα, χωρίς εξαναγκασμό, θα τους δώσει ο ερωτώμενος.

 

-           Δεν υοβάλουν την εόμενη ερώτηση, ριν ο ερωτώμενος ααντήσει στην ροηγούμενη.

 

-           Δεν λένε στον ερωτώμενο δεν θέλετε να μου ααντήσετε ή δεν ααντάτε σ αυτό ου σας ρώτησα, αν θεωρούν ότι ο ερωτώμενος δεν αάντησε ευθέως σε μια ερώτηση, την εαναδιατυώνουν με άλλο τρόο.

 

-           Ασκούν την ορθώς εννοούμενη δημοσιογραφική ίεση με όλο τις έξυνες ερωτήσεις (και ευγενικά, χωρίς να θίγουν τον ερωτώμενο).

 

-           Δεν υοτιμούν τους τηλεθεατές, θεωρούν ότι ότι οι τελευταίοι μορούν να κρίνουν την οιότητα τόσο των ερωτήσεων όσο και των ααντήσεων.

 

-           Δεν αφήνει τους κακομαθημένους και έξυνους συνομιλητές να έχουν τον τελευταίο λόγο, όταν ο χρόνος τους έχει εξαντληθεί,  ασκώντας το δικαίωμα του δημοσιογράφου να σταματήσουν τον ερωτώμενο, ακόμα και στη μέση μιας φράσης, όταν η τήρηση του τηλεοτικού χρόνου το ειβάλλει (με ένα ξερό συγνώμην ο χρόνος μας έχει τελειώσει).

  

-           Τους συναδέλφους τους του ρεορτάζ, δεν τους διακότουν, δεν μιλάνε συγχρόνως μ αυτούς, τους εριμένουν να τελειώσουν αυτό ου έχουν να ουν και μετά τους υοβάλουν την εόμενη ερώτηση, δεν αρεμβάλλουν, την ώρα ου ο συνάδελφός τους μιλά, άχρηστες κουβέντες ειδοκιμασίας, σχολιασμού, συμλήρωσης των όσων εκείνος λέει.

 

-           Με δυο λόγια, δείχνουν με τη συμεριφορά τους ότι:

-  δεν είναι φανατικοί, αντογνώστες, ιεροκήρυκες, ροαγανδιστές,

    εκρόσωοι κομμάτων,

-  σέβονται τους τηλεθεατές και δεν υοτιμούν τη νοημοσύνη τους,

-  σέβονται τους συναδέλφους τους του ρεορτάζ.