Θλιβερή η εικόνα ολιτικών στην Τηλεόραση

 

 

Θλίψη ροκαλεί η εμφάνιση των ερισσότερων ολιτικών – υουργών, βουλευτών, κομματικών στελεχών – στις τηλεοτικές εκομές.

 

Τους βλέουμε να ανέχονται να τους διακότουν, να τους ειρωνεύονται, να τους μιλούν  στον ενικό – και με τα μικρά τους ονόματα – να τους συμεριφέρονται σκαιώς, να τους ειτιμούν, να τους διασύρουν, να τους εξευτελίζουν, να τους δικάζουν και να τους καταδικάζουν με ροειλημένες αοφάσεις διάφοροι αντός είδους και οιότητας Թαραθυράκηδες, δημοσιογραφικοί εισαγγελείς, δικαστές, διασκεδαστές...

 

Και αυτά τα θλιβερά, ρος χάριν της εριζήτητης τηλεοτικής αναγνωρισιμότητας.