Για την εκδοτική-ειχειρηματική ελίτ και το λάθος ου ρέει να αοφύγει η συγκυβέρνηση

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

 

1.         Το ζήτημα της ολιτικής ισχύος της εκδοτικής-ειχειρηματικής ελίτ φάνηκε να ανοίγει άλι, τους δύο τελευταίους μήνες του έτους ου έρασε.

α) Ο εκδότης Σταύρος Ψυχάρης, με άρθρο του στο ΒΗΜΑ στις 18.11.12, με τίτλο Η Ελλάδα δεν είναι αοικία, δείχνει σφόδρα ενοχλημένος με τις μεταρρυθμίσεις ου ετοιμάζονται για τις τράεζεςτις νέες συνθήκες υό τις οοίες καλούνται να κινηθούν οι τράεζες:

Το σχέδιο για τον έλεγχο των ελληνικών τραεζών αό την τρόικα και τις αραφυάδες της δημιουργεί την εντύωση ότι η Ελλάδα έχει εριέλθει σε καθεστώς διομολογήσεων. Φαντάζει χώρα υό κατοχήν αό ξένες δυνάμεις ().

Είναι καταφανές ότι αν δεν σκοείται, άντως μορεί να ειχειρηθεί η λειτουργία ενός σχεδίου ου θα σημάνει αφελληνισμό των τραεζών και καταστροφή του κορμού της ελληνικής οικονομίας ().

Οσοι ερευνούν για δάνεια των εφημερίδων ας γνωρίζουν ότι ο θησαυρός θα είναι άνθρακες. Και ότι οι εφημερίδες  αυτής της χώρας μορεί να εκδοθούν ακόμη και τετρασέλιδεςαλλά θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν, έστω χέρι με χέρι!.

β) Ο βουλευτής και ρώην ρόεδρος της Βουλής Αόστολος Κακλαμάνης, στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στις 27.11.12, ροτρέει όσους ασκούν ροσωικές ολιτικές, να ξέρουν ότι έρασε η εοχή ου όριζαν ροέδρους ο Ψυχάρης, ο Μόμολας και ο Σάλλας.

Και τις εόμενες μέρες, ααντώντας στις εναντίον του ροσωικές ειθέσεις των ΝΕΝ, συνεχίζει: 

- Ο κ. Ψυχάρης, ενεργώντας αραθεσμικά αναμειγνύεται στην εσωκομματική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, με σκοό τη διάλυσή του ΠΑΣΟΚ, την ολιτική όλωση και την κυβερνητική αοσταθεροοίηση.

- Πρόκειται για την αεγνωσμένη ροσάθεια ορισμένων εκδοτών και τραεζιτών, οι οοίοι δικαίως φοβούνται ότι οι είτροοι ου τοοθετούνται στις τράεζες θ ανοίξουν και τις ντουλάες με τους σκελετούς της διαχείρισης εκατοντάδων δισ. ευρώ.

- Τα ίδια συμφέροντα ειδιώκουν σήμερα, εκμεταλλευόμενα την οικονομική κρίση και το λαό ου υοφέρει, μαζί με όσους αρουσιάζουν ως αολεσθέντα αράδεισο τη δικτατορία, να καταστήσουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία τον αοδιοομαίο τράγο όσων αυτοί διέραξαν με διάφορους είορκους κατά καιρούς και ομοτράεζούς τους ολιτικούς. Όσους, κυρίως η έλλειψη δημοκρατικής λειτουργίας των κομμάτων τους εέτρεε και τους ειτρέει ακόμη, να αναδεικνύουν και να ειβάλλουν με τα ελεγχόμενα αό τους ίδιους Μ.Μ.Ε.

γ) Ξένοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί κάνουν γνωστό και εκτός Ελλάδας το ζήτημα της ολιτικής ισχύος της Διαλοκής, με εκτενή δημοσιεύματα ου αναφέρονται:

- σε ολιγάρχες, μια χούφτα λούσιων οικογενειών, ολιτικών και ΜΜΕ, ου κυριαρχεί σε μια αδιαφανή κλειστή οικονομία και είναι εμόδιο στην ανάκαμψη (Τάιμς της Ν. Υόρκης, 5.12.12),

- σε διαλεκόμενα συμφέροντα ολιτικής, μεγάλων ειχειρήσεων και ισχυρών κατόχων ΜΜΕ, ου εμφανίζονται ως εμόδιο στις ροσάθειες της Ελλάδας να σώσει την οικονομία της, ενώ φέρουν μέρος της ευθύνης για την τρέχουσα κρίση και την αρεμόδιση των μεταρρυθμίσεων,

- στους δανειστές, ου ζητούν να υάρχουν στις τράεζες ελεγκτές ορισμένοι αό την Τρόικα, ου να έχουν τον τελευταίο λόγο στην έγκριση των μεγάλων δανείων, εριλαμβανομένων και των δανείων των ΜΜΕ (με αναφορά σε ερισσότερο αό 2 δισεκ. ευρώ χρέη ου έχουν  δηλωθεί αό τις 18 μεγαλύτερες εταιρείες ΜΜΕ με έδρα την Αθήνα),

- σε Έκθεση της Ευρωαϊκής Ειτροής για την ελευθερία και ανεξαρτησία του τύου, ου δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2011, με αναφοράστην ελληνική ολιτική για τα ΜΜΕ, ου εηρεάζεται λήρως, αν και με αδιαφανή και άτυο τρόο, αό ισχυρά οικονομικά και ειχειρηματικά συμφέροντα ου ειδιώκουν να κερδίζουν ισχύ, οικονομικά οφέλη ή και τα δύο.

(Ρόιτερς, 17.12.12).

δ) Το ΒΗΜΑ, μετά αό όλα αυτά, εανέρχεται:              

Παράγοντες ου συνδιαλέγονται με τους Γερμανούς βλέουν την ρόθεση του Βερολίνου για δομική αλλαγή του συστήματος στην Ελλάδα δια της εξολόθρευσης της τοικής ελίτ, την οοία αρουσιάζουν ως ελληνική ολιγαρχία λένε ().

Προσαθούν να κατασυκοφαντήσουν τους ροβεβλημένους της δημόσιας ζωής και να τους ψαλιδίσουν το κύρος, ειδιώκοντας σαφή οφέλη σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, υογραμμίζοντας τον στόχο του αφελληνισμού του τραεζικού συστήματος για τον έλεγχο της οικονομίας, ροκειμένου να τρέξει ευκολότερη η μοιρασιά των ιδιωτικοοιήσεων ().

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ου έρασαν στο Μνημόνιο την υοχρέωση για ραγματοοίηση διεθνών διαγωνισμών για την αραχώρηση εριουσιακών στοιχείων, αοτρέοντας έτσι τυχόν διακρατικές συμφωνίες αρατηρούν () (ΒΗΜΑ, Αχ. Χεκίμογλου, Το αιχνίδι των ξένων, 25.12.12).

2.           Θα ήταν σοβαρό λάθος τα κόμματα της συγκυβέρνησης:

α) να αγνοήσουν τις ιο άνω διαιστώσεις της Ευρωαϊκής Ειτροής και των ξένων δημοσιογραφικών οργανισμών και τους κινδύνους ου εισημαίνει ο ρώην ρόεδρος της Βουλής.

β) να υοτιμήσουν τις ροειδοοιήσεις του Βήματος:  

- Η ελληνική κυβέρνηση και ιδιαιτέρως ο Πρωθυουργός έχουν την υοχρέωση να αρεμοδίσουν όσους τροϊκανούς ονειρεύονται εξουσία και χρήμα (ΒΗΜΑ, Στ. Ψυχάρη, Η Ελλάδα δεν είναι αοικία, 18.11.12).

- Σύμφωνα με συνομιλητές των δανειστών, ο μόνος ανασταλτικός αράγων για να ροχωρήσουν οι ξένες εενδύσεις είναι ο κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής (). Παίζουν με τη φωτιά, ξεχνώντας ότι αυτή δεν σβήνει άντα με νερό, αλλά και με αίμα σχολιάζουν (ΒΗΜΑ, Αχ. Χεκίμογλου, Το αιχνίδι των ξένων, 25.12.12).

γ) να ξεχάσουν, τώρα ου αρχίζει η εόμενη φάση του σκανδάλου Λίστα Λαγκάρντ, ως αό δύο οικονομικά σκάνδαλα (της Τράεζας Κρήτης του Γ. Κοσκωτά, το 1988-89, και της Μονής Βατοεδίου, το 2008-09)* έεσαν δύο κυβερνήσεις (του Α. Παανδρέου και του Κ. Καραμανλή), όταν η ροαγάνδα των μεγάλων ΜΜΕ και της Αντιολίτευσης (ΝΔ και ΣΥΝ το 1988-89, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.α το 2008-09) κατάφερε να είσει τον λαό, ρώτο, μεγεθύνοντάς τα και, δεύτερο, εμφανίζοντας ως ένοχες γι αυτά τις ηγεσίες των δύο κυβερνήσεων.

3.            Οι ισχυρές αντιδράσεις κατά των μεταρρυθμίσεων στη δομή και λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, ου ροαναγγέλνονται ή ροετοιμάζονται αό όσους, αό συμφέρον ή ιδεοληψία, δεν τις ειθυμούν, είναι αδύνατο να νικηθούν, αν ο λαός δεν δει τους ολιτικούς να συμμερίζονται την τύχη του, εγκαταλείοντας τα ρονόμιά τους.

Ας το καταλάβουν αυτό, ειτέλους, και οι βουλευτές της συγκυβέρνησης, όως το έχουν καταλάβει κάοιοι άλλοι, κι ας ράξουν ανάλογα!

 

Βλ. στους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ (www.antilogoi.gr) ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Η ΔΕΗ και άλλες ΔΕΚΟ στην υόθεση της Τράεζας Κρήτης του Γ. Κοσκωτά (30.12.12) (αό το βιβλίο του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου ΔΕΗ: Τα μεγάλα ζητήματα (2008)).

Ποιο είναι ραγματικά το "σκάνδαλο της Μονής Βατοεδίου" ή ώς "οι άνθρωοι της ολιτικής αλώς 'μας δουλεύουν' " (26.9.10)