Ο εκλογικός νόμος της καταστροφής και το καθήκον των κομμάτων ου ραγματικά ιστεύουν στον ευρωαϊκό ροσανατολισμό της Χώρας

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Χωρίς ειχειρήματα και φτωχός ο λόγος με τον οοίο ο κ. Τσίρας ειχείρησε να δικαιολογήσει τις (ελλιείς) ροτάσεις του  για τον εκλογικό νόμο, λούσιος όμως σε  γενικολογίες και ροαγανδιστικά συνθήματα.

 

 (α)         Για το καίριο ζήτημα αν η αλή αναλογική φέρνει ή όχι ακυβερνησία ο κ. Τσίρας δεν αρουσίασε κανένα ειχείρημα.

Η μόνη αναφορά του ήταν:

Μας είε (ο κ. Μητσοτάκης) ότι η αναλογική φέρνει ακυβερνησία άντα. Και βεβαίως αναφέρθηκε στη υόλοιη Ευρώη, κάνοντας αναφορά στην Ιταλία. Αλλά ξέχασε να ει ότι σχεδόν στην λειοψηφία των άλλων ευρωαϊκών κρατών υάρχει για άρα ολλά χρόνια η ισοτιμία της ψήφου και συνεργατικές κυβερνήσεις και μία κουλτούρα συνεργασιών.  

Για την άρνησή του να σάσει τις μεγάλες εκλογικές εριφέρειες δεν άρθρωσε ούτε μια λέξη!

Για την άρνησή του να δεχτεί την ψήφο των ελλήνων του εξωτερικού κατέφυγε στον ...Μητσοτάκη: Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν την υλοοιήσατε οτέ;!

 

 (β)         Για όλα τα άλλα, όμως, ο λόγος του ήταν λούσιος.

Μας είε ξανά τα χιλιοειωμένα τσιτάτα, ροαγανδιστικά συνθήματα και κοινοτοίες  για εξορθολογισμό και ανανέωση του ολιτικού συστήματος, θεσμική και δημοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους, εισαγωγή νέων θεσμών άμεσης δημοκρατίας, αελευθέρωση αό την εξάρτηση του ολιτικού συστήματος αό τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας, αντιδράσεις του οικονομικού και ολιτικού κατεστημένου, νομιμότητα στο ραδιοτηλεοτικό τοίο, κρατικοδίαιτη, σάταλη, και διαλεκόμενη οικονομική ολιγαρχία, μικρές και μεγάλες μάχες σε όλα τα μέτωα, χτύημα της διαλοκής, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, υοθέσεις SIEMENS, ψηφιοοίησης του ΟΤΕ το 97, δημοσιογραφική αλητεία, Χρυσή Αυγή, Μαλτάκους και Σκλαβούνηδες...

 

2.            Οι δύο λόγοι για την ειλογή της αλής αναλογικής (αντί της ενισχυμένης), όως εμφανίζονται στην ομιλία σας στη Βουλή, κε Τσίρα, είναι:

- Η άοψή σας ως η αλή αναλογική θα φέρει μία κουλτούρα συνεργασιών, ρογραμματικών συγκλίσεων και συνεργατικών κυβερνήσεων.

- Το ότι το αίτημα για την ισοτιμία της ψήφου και για την αλή αναλογική αοτέλεσε άγιο και διαχρονικό αίτημα της Αριστεράς.

 

Σήμερα, και μετά την ομιλία σας, αραμένουν αναάντητα καίρια ερωτήματα:

 

(α)          Πώς συμβαίνει η αλή αναλογική να μην έχει δημιουργήσει οτέ, τόσες φορές ου εφαρμόστηκε, μία κουλτούρα συνεργασιών...;

Αλλά, αντίθετα, να έχει ροκαλέσει ολυδιασάσεις των ολιτικών κομμάτων, ολιτική αστάθεια, αλλεάλληλες εκλογές, βραχύβιες κυβερνήσεις, κυβερνήσεις ανήμορες να άρουν δύσκολες αοφάσεις, κυβερνήσεις σε ομηρία και ευάλωτες σε οικίλα, ακόμα και άνομα, συμφέροντα, εκβιασμούς των λίγων...;

Όλα αυτά δεν αοτελούν μια ιστορική ραγματικότητα, αλιότερη και ρόσφατη, και δεν ροκύτουν αό μια στοιχειώδη λογική ανάλυση;

Το σημερινό ολιτικό τοίο, με το λήθος των κομμάτων και των κομματιδίων, δεν θα κάνει τα ράγματα χειρότερα;

 

(β)          Για οια ισοτιμία της ψήφου μιλάτε, όταν στερείτε την ψήφο σε εκατοντάδες χιλιάδες ελλήνων του εξωτερικού και όταν διατηρείτε τις τεράστιες εκλογικές εριφέρειες;

Ακόμα, σε τι θα έβλατε την εφαρμογή της αλής αναλογικής (ου, αναιτιολόγητα βεβαίως, ειλέξατε):    

- η ψήφος των ελλήνων του εξωτερικού, διαχρονικό αίτημα όλων των ελλήνων;

- το σάσιμο των μεγάλων εκλογικών εριφερειών;    

- Εσείς δεν είσαστε ου μέχρι χθές χαρακτήριζατε τις μεγάλες εκλογικές εριφέρειες ως τα μεγαλύτερα εκκολατήρια διαφθοράς;  

- Το ότι ειμείνατε να διατηρήσετε αυτά τα τα εκκολατήρια διαφθοράς τι δείχνει;

 

(γ)           Ποια η αξία της είκλησής σας για το ҹάγιο και διαχρονικό αίτημα της Αριστεράς, όταν έχετε ήδη ααρνηθεί όλα σχεδόν τα ҹάγια και διαχρονικά αιτήματα της Αριστεράς; (όως θα θυμόσασταν, αν είχατε το κουράγιο να ανατρέξετε στην Πολιτική Αόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του κόμματός σας).  

 

3.            Αν εφαρμοστούν όσα εέλεξε ο κ. Τσίρας και ψηφίστηκαν ως εκλογικός νόμος, η Χώρα θα μει σε αρατεταμένη ολιτική αστάθεια και η οικονομία της στην τελική ευθεία ρος την καταστροφή.

Η κατάληξη αυτή μορεί να αοφευχθεί μόνο αν οι ολιτικές δυνάμεις ου ραγματικά ιστεύουν στον ευρωαϊκό ροσανατολισμό της Χώρας συνεργαστούν στη διακυβέρνησή της, με στόχο να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις ου χρειάζονται για να ξεεραστεί η ολιτική και οικονομική κρίση και να ξεκινήσει μια ορεία ροόδου.

Η συνεργασία αυτή είναι όχι μόνο ειβεβλημένη αλλά και αολύτως δυνατή, καθώς οι ομοιότητες στα ρογράμματα και την ρακτική των δυνάμεων αυτών (για την Οικονομία, την Παιδεία, τη Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη Δημόσια Διοίκηση, τη νομιμότητα και τη δημόσια τάξη κ.λ..) είναι σήμερα μεγάλες ενώ οι διαφορές μικρές.

Προϋόθεση βέβαια για την ειτυχία μιας τέτοιας συνεργασίας είναι οι ολιτικές αυτές δυνάμεις να αύσουν να ασχολούνται με το αρελθόν και τις αλιές διαφορές τους και να στρέψουν όλες τους τις σκέψεις και ενέργειες στην οικοδόμηση του μέλλοντος.

Όοιοι αρνηθούν αυτή τη συνεργασία θα είναι, και αυτοί μαζί με τους άλλους, υόλογοι για το χάος ου θα εακολουθήσει!