Εικίνδυνες ολιτικές ακροβασίες στον αέρα οι ελληνοϊσραηλινές ασκήσεις

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Πααδόουλου, ομότιμου καθηγητή θερμοδυναμικής, ου στάλθηκε στην Καθημερινή στις 25.6.08)

 

 

Οι Times του Λονδίνου (21-6-08) αναφέρονται σε κάοια μεγάλης ακτίνος γυμνάσια της Ισραηλινής αεροορίας με την εκφρασμένη ρόθεση να ροειδοοιήσει το Ιράν για τους εικείμενους βομβαρδισμούς των υρηνικών του εγκαταστάσεων αν δεν σταματήσει ο εμλουτισμός του ουρανίου.

Το ενδιαφέρον είναι ως στα γυμνάσια αυτά συμμετείχε και η ελληνική αεροορία. Η σχετική αράγραφος του δημοσιεύματος έχει ως εξής:

Περισσότερο αό 100 ισραηλινά μαχητικά αεριωθούμενα F16 και F 15 συμμετείχαν σε γυμνάσια εάνω α την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα. Η κεντρική διοίκηση της ελληνικής αεροορίας δήλωσε χτες ως συμμετείχε σε κοινές ασκήσεις με το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη.

 

Το ερώτημα ου χρειάζεται αάντηση είναι αν θα μορούσε να διανοηθεί κανείς ως η Ελλάδα θα συμμετείχε σε τυχόν Ισραηλινούς βομβαρδισμούς των υρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Και αν όχι, τι σκοιμότητες εξυηρετεί – και τι εντυώσεις δημιουργεί – το ρόσχημα των κοινών ασκήσεων (τα εισαγωγικά ανήκουν στους Times) για να δικαιολογηθεί η συμμετοχή της χώρας σε ολεμικά αιχνίδια των οοίων ο σκοός είναι τόσο διαφανής όσο είναι ροκλητικός και αράνομος;