Τέσσερα ερωτήματα ου θα αρακαλούσαμε τους κ.κ. Αυτιά, Καμουράκη-Οικονομέα, Λυριτζή-Οικονόμου, Πααδάκη, Χατζηνικολάου να θέσουν στους εκροσώους του ΣΥΡΙΖΑ στις εκομές τους

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

                                                                                                                                                                                             

1.           Ας υοθέσουμε ως ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει να μην εκλεγεί ρόεδρος της Δημοκρατίας στις 29 Δεκεμβρίου και να άμε σε εκλογές.

Τι είναι ιθανότερο: να ροκύψει κυβέρνηση με την ρώτη εκλογή ή  να μην ροκύψει και να οδηγηθεί η Χώρα σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση;

Ποιες θα είναι οι συνέειες για την οικονομία μας, αν η Χώρα, μέσα στη σημερινή σοβαρή κρίση, βρεθεί χωρίς κυβέρνηση για δυο, τρεις ή τέσσερις μήνες;

Πώς συμβαίνει να συμφωνούν όλοι οι έγκυροι οικονομικοί οργανισμοί στην εκτίμηση ότι οι ρόωρες εκλογές θα κλονίσουν την οικονομία μας;

 

2.           Ας υοθέσουμε ως ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει, στην ρώτη ή δεύτερη εκλογή, να βγει ρώτο κόμμα.

(α) Ποια είναι η ιθανότητα να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση, όταν:

- ο μισός ΣΥΡΙΖΑ (η Αριστερή Πλατφόρμα κ.α.) αντιτίθενται σφοδρώς στη σύμραξη με τη ΔΗΜΑΡ, τους ΑΝΕΛΛ και εκείνους αό το ΠΑΣΟΚ ου έχουν ψηφίσει το Μνημόνιο ή βαρύνονται με άλλα αλαιοκομματικά αμαρτήματα,

- ο αριθμός των βουλευτών των ΑΝΕΛΛ και της ΔΗΜΑΡ θα είναι, στην καλύτερη για τα κόμματα αυτά ερίτωση, ολύ μικρότερος αό τον σημερινό,

- το ΚΚΕ αοκλείεται να στηρίξει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

(β) Μήως μια κυβέρνηση ου θα στήριζαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι θα είχε ερισσότερες ιθανότητες να άρει ψήφο εμιστοσύνης αό τη Βουλή;

 

3.           Ας υοθέσουμε ως ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει να σχηματίσει κυβέρνηση.  

Καθώς το Μνημόνιο λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, αν δεν υοβληθεί στην Ευρωζώνη αίτηση για αράτασή του, ενώ η συμφωνία με το ΔΝΤ λήγει στα μέσα του 2016, τι θα κάνει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;  

- Θα υοβάλει την αίτηση ου ααιτεί η Ευρωζώνη, για να αοκτήσει τη δυνατότητα να διαραγματευτεί μαζί της και να την είσει να δεχτεί την εφαρμογή του Προγράμματος Θεσσαλονίκης, ή δεν θα την υοβάλει, οότε δεν θα υάρξει διαραγμάτευση και η Χώρα θα αναγκαστεί να βρει μόνη της λύση στο οικονομικό της ρόβλημα;

- Θα εγκαταλείψει τη συμφωνία με το ΔΝΤ και θα δανειστεί αό άλλους (έξω ή μέσα στη Χώρα), καθώς το ΔΝΤ δεν θα δεχτεί να μας δανείσει με όρους δανεισμού εκείνους του Προγράμματος Θεσσαλονίκης, ή δεν θα ζητήσει δανεισμό αό κανένα, ροτιμώντας να μην εξοφλήσει κρατικά ομόλογα στη λήξη τους;

 

4.         Ας υοθέσουμε ως μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υοβάλλει αίτηση για αράταση του Μνημονίου, η αίτηση γίνεται δεκτή και έρχεται η ώρα της διαραγμάτευσης.

(α) Ποια είναι η ιθανότητα οι δεκαέξι χώρες της Ευρωζώνης και η ΕΚΤ να δεχτούν τη συνέχιση της οικονομικής μας στήριξης με τους όρους του ΣΥΡΙΖΑ, τους όρους δηλαδή του Προγράμματος Θεσσαλονίκης, με ρόταξη μάλιστα της διαγραφής του μεγαλύτερου μέρους του χρέους;

Όταν η Ευρωζώνη δεν έχει οτέ μετακινηθεί αό την άγια ααίτησή της, ρώτα να ολοκληρωθεί το τρέχον Πρόγραμμα (το Μνημόνιο), στη συνέχεια να συζητηθεί η ρολητική γραμμή στήριξης και μετά να αρχίσει η διαραγμάτευση για τη ρύθμιση του χρέους μας;

Όταν, κατά την εκτίμηση της Ευρωζώνης,  το ευρώ δεν κινδυνεύει σήμερα αό μια σύγκρουση της Ελλάδας μαζί της, ενώ τυχόν υοχώρησή της στις ααιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα μορούσε να ροκαλέσει ανάλογες ααιτήσεις και αό άλλες χώρες;

 (β)         Ποια θα ήταν η αντίδραση της Αριστερής Πλατφόρμας, αν η λευρά Τσίρα αοφάσιζε να κάνει υοχωρήσεις ρος μια ιο ρεαλιστική κατεύθυνση, για να ετύχει κάοιο συμβιβασμό με την Ευρωζώνη (αρότι οι ααιτήσεις των δύο μερών, Ευρωζώνης και ΣΥΡΙΖΑ, αέχουν τόσο ου η ειχείρηση συμβιβασμού δεν θα είχε σοβαρές ιθανότητες ειτυχίας);