Για τους βουλευτές με το δίλημμα εκλογή ροέδρου ή ρόωρες εκλογές

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Αγεφύρωτη είναι η αόσταση μεταξύ των ααιτήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και των θέσεων της Ευρωζώνης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ααιτεί, και υόσχεται σε μας, την άμεση ακύρωση των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων και την αντικατάστασή τους με το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης (διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους μας ρος κράτη της Ευρωζώνης, έρασμα των τραεζών σε δημόσια ιδιοκτησία, κατάργηση των ιδιωτικοοιήσεων κ.λ..).

Οι Δανειστές μας αορρίτουν κατηγορηματικά τις ααιτήσεις αυτές, με τις γνωστές αό καιρό δηλώσεις των ηγετών της Ευρωζώνης και της Ευρωαϊκής Ειτροής, ου ρόσφατα, τον μήνα αυτόν, τις  εανέλαβαν:

- Δεν θα υάρξει αλλαγή των βασικών όρων του Μνημονίου, ακόμα κι αν αλλάξει η κυβέρνηση.             

- Μόνο αν τηρηθούν οι υοχρεώσεις της Χώρας και ολοκληρωθεί ειτυχώς το τρέχον Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η διαραγμάτευση για τις δύο εόμενες συμφωνίες, την ευρωαϊκή ρολητική γραμμή στήριξης και τη διευθέτηση του χρέους (και μόνο τότε θα δοθούν οι εόμενες δόσεις του δανείου).

 

2.            Η θεωρία κάοιων ότι υάρχει ιθανότητα η Ευρωζώνη να συμφωνήσει με τις ααιτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ου ανατρέουν θεσμοθετημένες θέσεις της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωαϊκής Ένωσης, αοτελεί θανατηφόρα λάνη.

                  Αν τέτοιες ααιτήσεις γίνονταν δεκτές, οι κίνδυνοι για το ευρώ θα ήσαν συντριτικά μεγαλύτεροι α τους κινδύνους ου θα έφερνε η οικειοθελής αοχώρηση της Ελλάδας αό την Ευρωζώνη.

Εύγλωττη είναι η γνωστή διαίστωση των Ευρωαίων: Η Ελλάδα έχει άψει να συνιστά κίνδυνο για το ευρώ.

Κάοιοι μάλιστα εχουν αρχίσει να τα λένε ιο χοντρά: Αν γίνει οτέ ρωθυουργός, ο Τσίρας, θα αναγκαστεί να άρει αμέσως ίσω όλες τις σημερινές του υοσχέσεις. Τα λόγια του θα αοδειχθούν αέρας κοανιστός (Έβαλντ Σούρερ, γνωστό στέλεχος του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Βήμα 18.12.14 ).

 

3.            Με αυτά τα δεδομένα, οι ρόωρες εκλογές, εκτός αό τις άμεσες δυσμενείς ειτώσεις στην οικονομία, θα έχουν, ανάλογα με το αοτέλεσμά τους, δυσάρεστη ως καταστροφική  κατάληξη:

- Είτε μια συμφωνία με την Ευρωζώνη, αλλά με όρους χειρότερους αό εκείνους του σημερινού Προγράμματος.  

Αν ροκύψει κυβέρνηση ου να θελήσει να διαραγματευτεί για μια συμφωνία αοδεκτή και αό την Ευρωζώνη  (κυβέρνηση της ΝΔ (και άλλων), είτε του ΣΥΡΙΖΑ (και άλλων), αλλά ου θα έχει  εγκαταλείψει τις ιο άνω, μη αοδεκτές αό την Ευρωζώνη,  ααιτήσεις του).

- Είτε ρήξη με την Ευρωζώνη, ου αναγκαστικά θα οδηγήσει στην οικειοθελή αοχώρησή μας α αυτήν.

                  Αν ροκύψει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (και άλλων) ου να θελήσει να ειμείνει στις ιο άνω ααιτήσεις του.

                                     

4.           Η λογική και η ολιτική συνέεια υοχρεώνουν τον βουλευτή ου αναγνωρίζει τους σοβαρούς κινδύνους των ρόωρων εκλογών να ψηφίσει  υέρ της εκλογής ροέδρου της Δημοκρατίας στις 29 Δεκεμβρίου.

- Ειλέγοντας το μείζον για τη Χώρα, την αοφυγή μιας εικίνδυνης εριέτειας, και αραμερίζοντας το έλασσον, κομματικές δεσμεύσεις (σημερινές ή του αρελθόντος), ҹροϋοθέσεις (ου η εκλήρωσή τους μάλιστα έχει κατηγορηματικά αοκλειστεί) κ.τ.τ.

- Συντασσόμενος με τους ολλούς (τη μεγάλη λειοψηφία των ολιτών, των εαγγελματιών, των ειχειρήσεων, των εενδυτών (ελλήνων και ξένων, μικρών και μεγάλων), των οικονομικών οργανισμών (ελληνικών και διεθνών), την Ευρωαϊκή Ένωση, τις αγορές) ου δεν ειθυμούν ρόωρες εκλογές, διαβλέοντας, όλοι αυτοί, τους  τους μεγάλους κινδύνους ου εγκυμονούν .

                                             

5.            Κύριοι Αβραμίδη, Αναγνωστάκη, Ανδρουλάκη, Βουδούρη, Βουτσινά, Δαμαβολίτη, Δημαρά, Καερνάρε, Κουίκ, Κυρίτση, Νικολόουλε, Πανούση, Παραστατίδη, Πολύδωρα, Τατσόουλε, Τσούκαλη, Ψύρρα, και κυρίες Γιαννακάκη, Γιαταγάνα, Κουντουρά, Μακρή Ρ., Ξηροτύρη, Ξουλίδου, Ρεούση, Τζάκρη, Φούντα:

                  Τα ράγματα έχουν έρθει έτσι ου, θέλετε δεν θέλετε, η δική σας αόφαση θα κρίνει την τύχη της Χώρας για τα εόμενα δύσκολα χρόνια.

                  Αναμένουμε, λοιόν!