Η κακοοίηση της ελληνικής γλώσσας

 

 

Η κακοοίηση της ελληνικής γλώσσας αό ολιτικούς και δημοσιογράφους (του Τύου και της Τηλεόρασης), αλλά και ολλούς άλλους, έχει γίνει λέον καθημερινό φαινόμενο.

 

Έχει λέον καθιερωθεί η χρήση των:

      

                     άμεσα (τροικού ειρρήματος ου σημαίνει: όχι έμμεσα, α ευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου) στη θέση του χρονικού ειρρήματος αμέσως (= άραυτα, χωρίς καθυστέρηση).

- Η χώρα μας χρειάζεται άμεσα μεταρρυθμίσεις ριζικές!

- Άμεσα στη Βουλή οι νόμοι για τους φόρους!

(Οι αλαιότεροι θα θυμούνται ότι στα τότε καφενεία τα γκαρσόνια (ου μιλούσαν τη δημοτική, όχι την καθαρεύουσα) στην αραγγελία ένα γλυκύ βραστό, αρακαλώ δεν ααντούσαν: άμεσα, κύριε! αλλά: αμέσως, κύριε).

 

                     κάθετα στη θέση των ριζικά, ҹλήρως και άλλων.

- Η αντιολίτευση διαφώνισε κάθετα (!) σ αυτή την ολιτική....

 

                     κατ αρχήν (= κατά βάση, στα βασικά σημεία, στη βασική φιλοσοφί) στη θέση του κατ αρχάς (= αρχικά, στην αρχή, ρώτα ρώτα κλ).

- Κατ αρχήν (!), ο Υουργός αάντησε ότι...

 

                     αλά (=με αλό τρόο, με αλότητα) στη θέση του αλώς (=μόνο).

- Ο υουργός δήλωσε ότι ρόκειται αλά (!) για μια ρόταση του... και όχι για αόφαση...,

 

                    συμεριφορές, κριτικές κ.λ.., αντί συμεριφορά, κριτική κ.λ..

 

Και δεν βλέουμε καμιά αντίδραση, μια ειφυλλίδα έστω, στην καθημερινή αυτή ασυδοσία!