Για την κάθαρση των κομμάτων, την (ρος ίδιον όφελος) εκμετάλλευση της σκανδαλολογίας αό κόμματα και ΜΜΕ και την υοχρέωση των αρμόδιων (υουργών και άλλων) να αίρνουν αοφάσεις, ανεξάρτητα αό το τι θα φωνάξει κάοιος

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 19.6.10)

 

 

Κύριε Διευθυντά,

 

Τρεις αρατηρήσεις για την κάθαρση, τη σκανδαλολογία και το ΣΔΟΕ, με αφορμή το άρθρο σας με τίτλο Η σκανδαλολογία ως μοχλός διαφθοράς (Κ 26.5.2010).

 

α. Το να άει κάοιος ολιτικός ου αρανόμησε φυλακή, με αόφαση της Δικαιοσύνης, είναι κάτι το αυτονόητο σε μια ευνομούμενη χώρα και δεν μορεί να θεωρηθεί κάθαρση.

Πέραν τούτου, η κάθαρση αυτού του τύου δεν κρύβει αλώς ǹολλές νάρκες και αγίδες, αλλά είναι, όως η εμειρία τόσων χρόνων έχει δείξει, και εντελώς ατελέσφορη.

Ουσιαστική κάθαρση του ολιτικού μας βίου, ου ραγματικά χρειάζεται ο τόος, θα ειτευχθεί μόνο εάν και όταν οι ολιτικές ηγεσίες αομακρύνουν αό τα κόμματα όλα εκείνα τα στελέχη τους –ολιτικούς, συνδικαλιστές, δημοσιογράφους, στελέχη δημόσιων υηρεσιών (κεντρικών και εριφερειακών)– ου λούτισαν αό την ǹολιτική, ου χωρίς τα εισοδήματά τους να το δικαιολογούν διάγουν ολυτελή βίο, ου μέσα σε λίγα χρόνια έρασαν αό την έντιμον ενίαν στην ροκλητική χλιδή. Ποιοι είναι αυτοί το γνωρίζουν οι ολιτικές ηγεσίες (το δείχνουν ακόμα και τα ψευδείγραφα ǹόθεν έσχες), όως γνωρίζουν και ώς μορεί να ειτευχθεί κάτι τέτοιο, αφού το έχουν ήδη εφαρμόσει σε κάοιες χτυητές εριτώσεις στελεχών τους.

Όσοι ολιτικοί δεν ράξουν αυτό ου οφείλουν και δύνανται ας θυμούνται ως σιωούντες συναινούν, ως συναινούντες γίνονται συνένοχοι και ως, ως συνένοχοι, χάνουν το δικαίωμα να λένε: δεν είμαστε όλοι ίδιοι!

 

β. Για τη σκανδαλολογία ου ενεργεί διαλυτικά και ισοεδωτικά, και ου σίγουρα δεν οφελεί ολιτικά κανέναν, υεύθυνα δεν είναι μόνο τα κόμματα αλλά και τα ΜΜΕ, τηλεοτικά και έντυα.

                  Αμέσως μόλις εμφανιστεί μια υόθεση, και ριν καν ροχωρήσει κάοια υεύθυνη έρευνα, η υόθεση βαφτίζεται ανειφύλακτα σκάνδαλο και αρχίζει το μακρύ –και εωφελές για την τσέη ή την εαγγελματική ροώθηση κάοιων– σίριαλ των τηλεοτικών δικών και των ειόλαιων δημοσιεύσεων. Όου ροσβάλλεται και καταλύεται κάθε έννοια σοβαρότητας και δικαιοσύνης (με μάρτυρες, ψευδομάρτυρες ή κατηγορούμενους να αοριστολογούν ή να συμεραίνουν και με αρουσιαστές να βαφτίζουν τα λεγόμενά τους καταγγελίες ή αοκαλύψεις και, με τα γνωστά εικοινωνιακά τρυκ, άλλους να  ξεκάνουν και άλλους να ααλλάσσουν).

 

γ.  Για το ότι οι ειδρομές του ΣΔΟΕ σε συγκεκριμένα ρόσωα, χωρίς να διαχωρίζεται το οινικώς κολάσιμο αό το μεμτό, θα ροκαλέσουν ǹολλές αρενέργειες και ότι θα είναι ολύ λίγοι εκείνοι ου θα τολμήσουν να βάλουν την υογραφή τους σε μια αόφαση όταν θα ξέρουν ότι την εόμενη μέρα κάοιος θα τους φωνάξει κλέφτες:

Πρώτο, (υοθέτω ως) ο Νόμος υοχρεώνει το ΣΔΟΕ να ενεργεί ελέγχους και δίνει στον ελεγχόμενο το δικαίωμα να αμυνθεί (νομίμως) αν το ΣΔΟΕ, αντί ελέγχου, ενεργήσει ειδρομή. 

                  Δεύτερο, ο έλεγχος των ελεγκτικών οργάνων ροηγείται , λογικώς και χρονικώς, της αόφασης για το οινικώς κολάσιμο.

Τρίτο, και το σουδαιότερο, αλίμονο αν αοδεχθούμε οι αοφάσεις των αρμοδίων (υουργών ή άλλων) να εξαρτώνται αό το τι θα φωνάξει κάοιος. Εξ άλλου, εδώ ου έχουμε φτάσει, την εόμενη μέρα κάοιος (εκρόσωος θιγόμενων συμφερόντων ή άλλος) θα τους φωνάξει κλέφτες, ό,τι και να υογράψουν (ή να μην υογράψουν) οι αρμόδιοι.