Κυριακό: Το σωστό εριεχόμενο της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσονδίας

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Πααδόουλου, ομότιμου καθηγητή Θερμοδυναμικής, γενικού γραμματέα της εν Λονδίνω Ελληνικής Αντιδικτατορικής Ειτροής (1967-1974), ου δημοσιεύτηκε στην κυριακή εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος τον Ιανουάριο 2009)

 

 

Η καλλίτερη ευχή για τον καινούργιο χρόνο θα ήταν να μας βοηθήσει ο θεός να σκεφθούμε σωστά το εθνικό μας θέμα, εξοστρακίζοντας την ολέθρια τακτική των ανιστόρητων αντιφάσεων και λογικών ακροβατισμών ου μας εκθέτουν σε εκβιασμούς και αυτοαγίδευση.

Ένα αράδειγμα της τακτικής αυτής είναι ο συναγωνισμός για την ευελιξία ου χρειάζεται ο Πρόεδρος του 2008 ου είδαμε στην τελευταία ροεκλογική ερίοδο. Αυτό ισοδυναμεί με διακήρυξη ως η αιτία, ή έστω μια α τις αιτίες, για τη μη-διευθέτηση του Κυριακού ήταν η έλλειψη ευελιξίας αό τη δική μας λευρά χωρίς καν να συζητήσουμε οια ήταν  η ευελιξία ου μας έλλειψε και με οιο τρόο. Ένα άλλο αράδειγμα, α την ίδια είσης ερίοδο, βρίσκεται στο ότι η υενθύμιση ως η διζωνική-δικοινοτική Ομοσονδία ου ειδιώκουμε ρέει να έχει το σωστό εριεχόμενο ροκάλεσε την αντίρρηση ως το σωστό εριεχόμενο είναι η ουρά.

                 

Αν οι ροεκλογικές σκοιμότητες δεν είχαν αμβλύνει την κρίση και την ιστορική μας μνήμη θα είχαμε θυμηθεί ως ήταν η αδικαιολόγητα υερβολική ευελιξία της ρο του 2003 ολιτικής ηγεσίας στην Αθήνα και την Λευκωσία – με αοκορύφωμα την άνευ όρων και ορίων συνεργασία της στη διαμόρφωση του σχεδίου Ανάν – ου εριόρισε σημαντικά τις ιθανότητες για διευθέτηση του Κυριακού στη βάση της διζωνικής-δικοινοτικής Ομοσονδίας. Η τότε ηγεσία μας θεώρησε το Σχέδιο Ανάν βασικά συμβατό με τον τύο της διευθετήσεως ου ειδιώκουμε και το χαρακτήρισε σαν ιστορική ευκαιρία για την εανένωση της Κύρου.

 

Αυτά τα ροηγούμενα, σε συνδυασμό με τις ǹερί ευελιξίας και ουράς ροεκλογικές διατριβές, αντανακλούν, σε σημαντικό βαθμό, τις δυσκολίες ου αντιμετωίζουμε στις α ευθείας  συνομιλίες.

Αυτό ου διαφαίνεται είναι ως αρά το ότι, για λόγους ροεκλογικών εντυώσεων και καλού κλίματος φάγαμε τον γάιδαρο κολλήσαμε στην ουρά –δηλαδή στο εριεχόμενο της διευθετήσεως. Α τη μια μεριά οι Τούρκοι, σε μια συνεή είδειξη αντί-ευελιξίας, έχουν βασικά εριχαρακωθεί στη Γραμμή Ανάν την οοία θεωρούν σαν βάση. Α την άλλη μεριά ο Πρόεδρος Χριστόφιας ρέει, για λόγους ουσίας και αρχής αλλά και ρακτικότητας, να διαραγματευτεί με τη συναίσθηση ως η μεγάλη λειοψηφία του Ελληνισμού της Κύρου, με το δημοψήφισμα του 2004, αέρριψε το Σχέδιο Ανάν σαν βάση για διαραγματεύσεις.

                 

Μροστά σ αυτά τα δεδομένα οι ροοτικές για την έκβαση των α ευθείας συνομιλιών δεν είναι βέβαια ευοίωνες και ο Πρόεδρος δικαιούται να εικαλείται και να βασίζεται στην ενότητα του Εθνικού και εσωτερικού μετώου για τη στήριξη των ροσαθειών του.

Άλλωστε οι ευθύνες για τις σημερινές δυσκολίες είναι εθνικές, διαχρονικές, χωρίς ολιτικά ή ιδεολογικά σύνορα και ρέει να αντιμετωιστούν αό κοινού. Η ομοψυχία είναι είσης αναγκαία ροϋόθεση για την διαμόρφωση εναλλακτικών- ευρωκεντρικών-ροτάσεων για την εόμενη φάση της ορείας του Κυριακού.

Θα ήταν ανιστόρητο και τραγικά ειζήμιο αν η εόμενη ημέρα α την ιθανή κατάρρευση των συνομιλιών μας βρει αροετοίμαστους.