Κυβέρνηση εθνικής ενότητας για την ψήφιση και εφαρμογή των συμφωνηθέντων με την Ευρωζώνη, αλλιώς Χάος!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Όως έχει γίνει φανερό μετά την ρόσφατη Συμφωνία της κυβέρνησης Τσίρα με την Ευρωζώνη, στη Χώρα έχουμε δύο σύνολα αστικών (μη κομμουνιστικών) ολιτικών αρατάξεων:

(α) Το ρώτο με τις αρατάξεις ου δέχονται την αραμονή μας στην Ευρωζώνη, με εφαρμογή του 3ου Προγράμματος ου, μετά την ψήφιση των ροααιτούμενων, θα συμφωνηθεί σε λίγους μήνες.

Στο σύνολο αυτό (ας το ούμε, για συντομία,  κόμματα για το ευρώ) εριλαμβάνονται το μεγαλύτερο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ υό τον κ. Τσίρα, η ΝΔ, το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ και οι ΑΝΕΛΛ.

(β) Το δεύτερο με τις αρατάξεις ου ειδιώκουν την έξοδο αό την Ευρωζώνη και τη μετάβαση σε άλλο νόμισμα.  

Στο σύνολο αυτό (ας το ούμε, για συντομία, κόμματα για τη δραχμή) εριλαμβάνονται η Αριστερή Πλατφόρμα του κ. Λαφαζάνη και κάοια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (η κα Κωνσταντοούλου κ.α.), ο κ. Βαρουφάκης (ου δεν είναι μέλος κανενός κόμματος) και η Χρυσή Αυγή.

 

2.           Αν τα κόμματα για το ευρώ θέλουν ράγματι η Χώρα να αραμείνει στην Ευρωζώνη, θα ρέει να άρουν αμέσως δύο κρίσιμες αοφάσεις, δύσκολες αλλά αολύτως ααραίτητες για:

- την ανάκτηση της εμιστοσύνης ελλήνων και ξένων –ολιτών, εενδυτών, δανειστών– ρος το Τραεζικό σύστημα και το Κράτος μας,

- το τελικώς ζητούμενο, τη σωτηρία της Χώρας.

Οι δύο αυτές αοφάσεις είναι:

(α) Ο κ. Τσίρας και οι ολλοί του ΣΥΡΙΖΑ ου αοτελούν τον ΣΥΡΙΖΑ του ευρώ να ροχωρήσουν αοφασιστικά στη ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ της δραχμής, αφήνοντας τον τελευταίο να ακολουθήσει τη δική του ορεία.

(β) Τα κόμματα για το ευρώ να σχηματίσουν αμέσως κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με σκοό:

- την υογραφή των  Συμφωνιών για τη νέα δανειοδότηση και για το 3ο Πρόγραμμα της Χώρας,

- την εφαρμογή τους μέχρι να σταθεροοιηθεί η οικονομική μας κατάσταση.

Αυτές οι δύο αοφάσεις αοτελούν την ρώτη, τη βασική, αό τις αναγκαίες ροϋοθέσεις για να αρχίσουμε να ελίζουμε.

 

3.         Αν τα κόμματα για το ευρώ δεν ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, αν δεν αοφασίσουν να υερβούν τον κομματικό εαυτό τους, αν έχουμε εκλογές ριν σταθεροοιηθεί αολύτως η οικονομική κατάσταση της Χώρας, τότε:

(α) Θα ξαναδούμε τα ίδια τα γνωστά μας καταστρετικά, θα ξαναδούμε τα δήθεν κόμματα για το ευρώ (γιατί σε δήθεν θα έχουν τότε μετατραεί) να ειδίδονται:

- στο αιχνίδι του ǹοιος έφταιξε: Τι έγινε χθες και τι ροχθές, οιος φταίει ερισσότερο και οιος λιγότερο, οιος φταίει για το ένα και οιος για το άλλο...

- στον ανταγωνισμό του λαϊκισμού, για να ροσεταιριστούν ομάδες εί μέρους συμφερόντων (μεγάλων και μικρών),  σε βάρος του συμφέροντος της Ολότητας.

(β)           Η Χώρα θα μεί σε νέες εριέτειες και τελικά θα διολισθήσει στην οικονομική καταστροφή και το χάος.

 

4.          Συμερασματικά, εείγει ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας των κομμάτων για το ευρώ, με στόχο τη σύναψη των Συμφωνιών Χρηματοδότησης και 3ου Προγράμματος με την Ευρωζώνη και την εφαρμογή τους μέχρι να σταθεροοιηθεί η οικονομική μας κατάσταση.

                  Αλλιώς, η τελευταία ευκαιρία για ελίδα θα χαθεί και θα κινδυνέψουμε να βρεθούμε σε χάος, οικονομικό και εθνικό.

Ας ευχηθούμε τα κόμματα για το ευρώ να μη μας οδηγήσουν στο σημείο να εαναλάβουμε τον ψαλμωδό:

τν οταμν Βαβυλνος κε καθίσαμεν κα κλαύσαμεν ν τ μνησθναι μς τς Σιών!