Κυβέρνηση ου θα διαραγματευτεί για το Πρόγραμμα και την ρολητική γραμμή στήριξης ή νέες εκλογές;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.         Οι δυνατές λύσεις στο ρόβλημα της κυβέρνησης ου θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές είναι:

 

(α) Κυβέρνηση  την οοία θα στηρίξουν τα κόμματα ου συμφωνούν ως η κυβέρνηση αυτή θα ρέει:

- να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της Χώρας και να συνεχίσει τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής ισορροίας,

- να ολοκληρώσει ειτυχώς την αξιολόγηση του ισχύοντος Προγράμματος και, στη συνέχεια, τη συμφωνία για την ρολητική γραμμή στήριξης.

 

Τέτοια κυβέρνηση μορεί να στηριχτεί αό τα κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι.

 

(β) Κυβέρνηση  την οοία θα στηρίξουν τα κόμματα ου συμφωνούν ως:  

- δεν θα αναγνωρίσουν τις δεσμεύσεις της Χώρας,

- δεν θα ροχωρήσουν στην αξιολόγηση του ισχύοντος Προγράμματος και δεν θα ειδιώξουν συμφωνία για την ρολητική γραμμή στήριξης.

 

Τέτοια κυβέρνηση μορεί να στηριχτεί αό τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛΛ και ίσως ΔΗΜΑΡ.

 

2.         Αν σχηματιστεί κυβέρνηση ου θα στηριχτεί αό τα κόμματα:

 

(α) ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, τότε η κυβέρνηση αυτή θα ροχωρήσει σε διαραγματεύσεις για τα δύο ως άνω ζητήματα και, στη συνέχεια, για  τη διευθέτηση του χρέους.

                 

(β) ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛΛ και, ίσως, ΔΗΜΑΡ, τότε:

- Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ειμείνει στις ααιτήσεις του, θα υάρξει ρήξη με τους δανειστές μας, καθώς είναι εντελώς αίθανο οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ να δεχτούν ααιτήσεις ου ουσιαστικά ανατρέουν το σύστημα κανόνων τους.

- Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει θέσεις και δεχτεί να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του ισχύοντος Προγράμματος και τη συμφωνία για την ρολητική γραμμή στήριξης, θα υάρξει ρήξη με την Αριστερή Πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ.

 

Και στις δύο αυτές εριτώσεις ρήξης, η Χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

 

3.         Με δυο λόγια, αό τις εκλογές:

 

- ή θα υάρξει κυβέρνηση ου θα ροχωρήσει στη διαραγμάτευση για την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης του Προγράμματος και την ρολητική γραμμή στήριξης, ροϋοθέσεις για τη συνέχιση της αροχής ρευστότητα αό την ΕΚΤ,

 

- ή η Χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

 

Αυτή είναι η ουσία στο ζήτημα της έκβασης των εκλογών, κι ας αοφεύγουν να την αρουσιάσουν οι ǹρωινές ζώνες των καναλιών και ραδιοφώνων.