Περίεργη θεωρία για τη λέξη γενοκτονία

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου στάλθηκε στον εκδότη της Καθημερινής κ. Αντ. Καρκαγιάννη, στις 8.5.09)

             

             

              Αναφέρομαι στα δύο κείμενά σας στην "Κ", στις 30 Αριλίου και 8 Μαϊου 2009, με τίτλο "Η λέξη γενοκτονία".

             

              Η άοψη ότι "ο όρος γενοκτονία εριορίζεται μόνο στην ερίτωση της εξόντωσης των Εβραίων" αρουσιάζεται για ρώτη φορά, α' ότι εγώ τουλάχιστον έχω μέχρι σήμερα διαβάσει. 

             

              Οι ερισσότεροι άνθρωοι, σ' όλο τον λανήτη, δέχονται ότι γενοκτονία είχαμε όχι μόνο στην ερίτωση των Εβραίων αλλά και σ' άλλες εριτώσεις (μία ή ερισσότερες αό εκείνες των Ινδιάνων της Αμερικής, των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου, των Κούρδων, των Παλαιστινίων της Γάζας, των Σουδανών του Νταρφούρ κ.α).

 

              Ακόμα, ο ισχυρισμός ότι η ράξη της γενοκτονίας έχει μοναδικό αίτιο τις "ιδεολογικές καταβολές" ου είναι "διαφορετικές για την εξόντωση των Εβραίων και άλλες για τη σφαγή των Αρμενίων ή οοιασδήοτε άλλης εθνότητας"(!) είναι, το λιγότερο, ολύ "τραβηγμένος".

             

              Τέλος, ιδού ο σαφής και λιτός ορισμός της λέξης "γενοκτονία" σε δύο έγκυρα λεξικά, ου έχω ρόχειρα αυτή την ώρα:

- Στο "Λεξικό της κοινής νεοελληνικής" του Αριστοτελείου Πανειστημίου Θεσσαλονίκης (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη):

"γενοκτονία: έγκλημα ου διαράττεται με σκοό τη συστηματική εξόντωση μιας ομάδας ανθρώων ου ανήκουν στο ίδιο έθνος, στην ίδια φυλή ή στην ίδια θρησκεία: Η γενοκτονία των Εβραίων αό τους ναζί. Η γενοκτονία των Αρμενίων αό τους Τούρκους".

- Στο "Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας" του Γ. Μαμινιώτη:

"γενοκτονία: η συστηματική και ολοκληρωτική εξόντωση φυλής ή έθνους: η γενοκτονία των Αρμενίων/των Κούρδων αό τους Τούρκους, η γενοκτονία των Εβραίων αό τους Ναζί".

 

              Αναρωτιέμαι τι ερισσότερο χρειαζόμαστε, για να καταλάβουμε την έννοια της λέξης.