Λογικές και ολιτικές ακροβασίες του ΣΥΡΙΖΑ για το Μνημόνιο (ου τελειώνει) και τις εκλογές (ου δεν θα γίνουν)

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

Το σημείωμα αυτό γράφεται με αφορμή τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκροσώου του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Πααδημούλη ότι Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετατρέψει τις εαναλητικές εκλογές σ ένα διλό δημοψήφισμα εναντίον  του Ναζισμού και εναντίον του Μνημονίου, καθώς και σε ένα σκαλοάτι, για να γίνουν, ειτέλους, εθνικές εκλογές και να υάρξει μια νέα κοινοβουλευτική λειοψηφία.

 

1.            Για το δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον  του Ναζισμού και εναντίον του Μνημονίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνηθίζει να αρουσιάζει την αναφορά σε ένα ΓΕΓΟΝΟΣ ως διατύωση μιας ΚΡΙΣΗΣ, όταν νομίζει ως με την ακροβασία αυτή κερδίζει.

Έτσι, αν εισημάνει κάοιος ως ҹόλεμος εναντίον του Μνημονίου είναι ένα αό τα κύρια συνθήματα της Χρυσής Αυγής, θα ροκαλέσει την οργισμένη αντίδρασή του: Ταυτίζεις  τον ΣΥΡΙΖΑ με την Χρυσή Αυγή, υοστηρίζεις τη θεωρία των δύο άκρων!

Η ίδια λογική ακροβασία, δεν νομιμοοιεί τον οοιονδήοτε να ροσάψει στον ΣΥΡΙΖΑ ως, όταν καλεί σε όλεμο εναντίον  του ναζισμού και εναντίον του Μνημονίου, ταυτίζει τους εγκρίναντες το Μνημόνιο (την λειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων, την Ευρωαϊκή Ένωση, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ) με τον Ναζισμό;

 

2.            Για τις εκλογές

 

α. Η διεξαγωγή εκλογών στη σημερινή συγκυρία –όταν είκειται η ανάληψη της ροεδρίας της Ε.Ε. αό την Ελλάδα, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαραγματεύσεις με την Τρόικα, όταν το Μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο, και με τα γνωστά αοτελέσματα όλων των δημοσκοήσεων– θα ήταν ό,τι χειρότερο μορεί να υάρξει για τον τόο.

Θα οδηγούσε σε ακυβερνησία και χάος, αφού κανένα κόμμα ή συνδυασμός κομμάτων (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛΛ –αν τελικά συμφωνούσουν να συνεργαστούν) δεν θα εξασφάλιζε λειοψηφία στη Βουλή.

 

β. Σε κάθε ερίτωση, ριν να ζητήσει εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ρέει να αρουσιάσει στον λαό το  Πρόγραμμά του για την αντιμετώιση των οικονομικών ροβλημάτων της Χώρας, μετά την εικείμενη λήξη του Μνημονίου.  

Οι εξαγγελίες και οι υοσχέσεις του κ. Τσίρα δεν αοτελούν Το Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έχουν ακόμα εγκριθεί αό τα αρμόδια Όργανά του (Η διαβούλευση, ου, όως είχε ανακοινωθεί, θα γινόταν ριν αό την οριστικοοίηση του Προγράμματός του, δεν γνωρίζουμε σε οιο στάδιο βρίσκεται σήμερα).

 

γ. Ένα  τέτοιο Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα ρέει να δίνει συγκεκριμένες ααντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όως:

- Αν οι όροι δανεισμού μας αό τις αγορές είναι ααγορευτικοί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαραγματευτεί με την Ευρωαϊκή Τρόικα (Ευρωαϊκή Ειτροή, Ευρωζώνη, ΕΚΤ) τους όρους δανεισμού α αυτήν;

- Αν η Ευρωαϊκή Τρόικα ειμείνει στους γνωστούς όρους (αελευθέρωση εαγγελμάτων και αγορών (ενέργειας, μεταφορών, τραεζικού συστήματος κ.λ..), αοκρατικοοιήσεις ΔΕΚΟ, μείωση αριθμού δημοσίων υαλλήλων, εριορισμό ειδοτήσεων ΔΕΚΟ κ.λ..), ο ΣΥΡΙΖΑ θα ροχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, σε σχέση με την εξυηρέτηση του χρέους, και σε στάση ληρωμών, όως έχει δηλώσει ο Πρόεδρός του;

- Είναι δυνατό η Ευρωαϊκή Τρόικα να μην ειμείνει στους όρους αυτούς, ου  αοτελούν βασικές ειλογές της Ευρωαϊκής Ένωσης, υοχρεωτικές για τα κράτη-μέλη της;

- Στην ερίτωση αόρριψης των όρων αυτών, οότε η Χώρα δεν θα μορεί να δανειστεί ούτε αό τις διεθνείς αγορές ούτε αό την Ευρωαϊκή Τρόικα, ού θα αναζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα κεφάλαια ου έχουμε ανάγκη για τη λειτουργία του Κράτους και την ανάτυξη της Χώρας; Στη φορολογία, τις ερικοές των κρατικών δαανών, και στα δύο;

 

3.           Ας εννοήσει, εί τέλους, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλοι, ότι η εοχή της αγνόησης της ραγματικότητας, των αραλανητικών  υοσχέσεων και των εμρηστικών συνθημάτων έχει εράσει.

                  Αυτό ου σήμερα μετράει είναι ο ρεαλισμός, η αξιοιστία και η αοτελεσματική ράξη!