Τα ΜΜΕ αντί να ασχολούνται με τα ραγματικά ροβλήματα του τόου, ασχολούνται με θέματα δευτερεύουσας σημασίας, αρελθοντολογίας και αραολιτικής

 

(Ειστολή του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου, ου δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή στις 23.9.09)

 

 

Γράφει ο κ. Π. Μανδραβέλης ότι αυτό ου ενδιαφέρει τους ολίτες είναι τα ροβλήματα και ολιτική θεωρούν τις ροτάσεις για είλυσή τους... (Κ, 16/9/09) και ότι οι δημοσιογράφοι αντί να ασχολούνται με τα ροβλήματα του τόου, ασχολούνται με τα σου չα, μου λες, των ολιτικών, για το με οιον συζητάει ο ένας και με οιον έφαγε ο άλλος και ως χαρακτηριστικό αράδειγμα για το τελευταίο φέρνει την ιστορία του κ. Σημίτη με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ (Κ, 17/9/09).

Αυτά τα ολύ σωστά λέει ο κ. Μανδραβέλης, αλλά, δυστυχώς, ούτε ο ίδιος ούτε άλλοι συνάδελφοί του τα ράττουν!

 

Ετσι, δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα να αξιολογούνται αό συντάκτες της Κ ή άλλους έγκριτους τεχνοκράτες τα μέτρα ου τα δύο κόμματα εξουσίας ανακοίνωσαν για την αντιμετώιση των μεγάλων ροβλημάτων της χώρας ούτε να ααντώνται δύο καίρια ερωτήματα άνω στα μέτρα αυτά:

– Είναι και σε οιο βαθμό αολύτως σαφή (όως η ίδια η Κ έχει ζητήσει);

– Συμφωνούν και σε οιο βαθμό με όσα η Ευρωαϊκή Ειτροή ααιτεί και οι έγκυροι ευρωαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν υοδείξει;

 

Αντίθετα, βλέουμε τις ολιτικές μόνιμες στήλες της Κ, με ελάχιστες εξαιρέσεις (όως η στήλη του κ. Αντ. Καρκαγιάννη), να ασχολούνται όχι με τα ροβλήματα και τις ροτάσεις για είλυσή τους, αλλά με θέματα δευτερευούσης σημασίας, αρελθοντολογίας και αραολιτικής, όως, για αράδειγμα:

– Η ιστορία του κ. Σημίτη με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, στην οοία, μέσα σε έξι μέρες, αφιερώθηκαν έξι άρθρα, τρία του κ. Μανδραβέλη και τρία άλλων συντακτών (ου ασχολήθηκαν μάλιστα με τα ειφαινόμενα και όχι με την ουσία της διαφωνίας των κ. Σημίτη και Παανδρέου – διαφορές ίσως των δύο ανδρών άνω στα οικονομικά μέτρα ου ααιτεί η αντιμετώιση της κρίσης).

– Αν στο ψηφοδέλτιο Εικρατείας της Ν.Δ. ρέει να εριληφθούν οι κ. Εβερτ, Σιούφας και Σουφλιάς ή, αντί αυτών, τρεις νέες ροσωικότητες.

– Η αόφαση του ρωθυουργού να ζητήσει ρόωρες εκλογές (οκτώ άρθρα αό τις 3 έως τις 17 Σετεμβρίου).

– Πώς διεξήχθη η συνέντευξη Τύου του κ. Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη.

– Τα εικείμενα ντιμέιτ μεταξύ των κομματικών αρχηγών.

– Αν μετά τις εκλογές θα αραμείνει αρχηγός της Ν.Δ. ο κ. Καραμανλής.

– Ο αοκλεισμός του κ. Τσιτουρίδη αό τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ.

– Ο αοκλεισμός στελεχών της Ν.Δ. αό τα ψηφοδέλτιά της.

– Τα αίτια της τώσης της Ν.Δ. στα γκάλο.

– Οι ροεκλογικές αφίσες και τα φυλλάδια ου ρυαίνουν το εριβάλλον κ.λ.

– Η ααγόρευση των γκάλο τις δύο τελευταίες εβδομάδες ριν αό τις εκλογές.

 

Θα ροσέφερε μεγάλη υηρεσία στους ολίτες και στον τόο η Κ αν, στο διάστημα μέχρι τις εκλογές, αρουσίαζε αξιολογήσεις συνεργατών της ή έγκριτων τεχνοκρατών (όχι, ρος Θεού, ǹροαγανδιστών του ενός ή του άλλου κόμματος!) των μέτρων ου έχουν ανακοινώσει τα δύο κόμματα εξουσίας για την αντιμετώιση των γνωστών σε όλους ǹροβλημάτων του τόου, μεταρρυθμίσεων (σε Παιδεία, Υγεία, ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, δημόσια αφάλεια, λειτουργία του κράτους...), αοκρατικοοιήσεων ή κρατικοοιήσεων (ΟΤΕ, Ολυμιακής, λιμένος Πειραιά, ΕΛΠΕ, ΒΦΛ, Τραεζών, ΔΕΚΟ...), οικονομικών ροβλημάτων (χρέους, ελλείμματος, φορολογίας, ελέγχου κρατικών δαανών...) κ.λ.., με αναφορά και στα ιο άνω ερωτήματα (για τη σαφήνεια και τη συμβατότητα των εξαγγελθέντων μέτρων με τις ααιτήσεις της Ευρωαϊκής Ειτροής και τις υοδείξεις αρμόδιων οργανισμών).