Μέσα στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ κυβέρνηση οι Βενιζέλος, Κουβέλης, όχι στην Εθνική Ομάδας Διαραγμάτευσης, Ε.Π.Ε.!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Η υόσχεσή τους για αραμονή της Χώρας στη Ζώνη του ευρώ, με τροοοίηση του Μνημονίου με διαραγματεύσεις –ου θα ει με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων μας και όχι με μονομερείς ενέργειες– υήρξε η κορυφαία ροεκλογική υόσχεση των τριών κομμάτων ου στηρίζουν την κυβέρνηση. Όλες οι άλλες υοσχέσεις τους ροϋέθεταν και υοτάσσονταν σ αυτήν.

Αυτή ήταν και η αξεέραστη διαφορά τους αό τα κόμματα ου υόσχονταν την κατάργηση του Μνημονίου με μονομερείς ράξεις.

2.            Τα τρία κυβερνητικά κόμματα γνωρίζουν ότι οι ηγέτες της Ευρωαϊκής Ένωσης, των κρατών της Ευρωζώνης, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ δηλώνουν, μονίμως εδώ και καιρό και με τον ιο  κατηγορηματικό τρόο, ότι η Ελλάδα οφείλει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της, ου με συντριτική λειοψηφία έχει εγκρίνει η Βουλή των Ελλήνων, αν ειθυμεί να αραμείνει στην Ευρωζώνη.

Ειδικά, το τελευταίο διάστημα, ριν αό και μετά τις εκλογές, μας έχει διαμηνυθεί ότι:

- ҹροϋόθεση για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ είναι όοια κυβέρνηση ροκύψει αό τις εκλογές της 17ης Ιουνίου να τηρήσει το Μνημόνιο ου συμφωνήθηκε  και αυτό έχει ειωθεί σε όλα τα ελληνικά κόμματα,

- οι εταίροι μας ρώτα θα αναμείνουν την έκθεση των εκροσώων της Τρόικας για να δουν τι έχει και τι δεν έχει ράξει τους τελευταίους μήνες (η Ελλάδα) για να ροσαρμοσθεί στο Πρόγραμμα και μετά θα δουν ώς μορούν να ροχωρήσουν.

Στην ρόσφατη σύνοδο του Eurogroup, στις 9.7.12, οι Ευρωαίοι υουργοί οικονομικών έκαναν σαφές στον Έλληνα ομόλογό τους, ότι οι εταίροι μας αναμένουν ρώτα να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τα συμφωνηθέντα και να εαναφέρουμε το Πρόγραμμα εντός των στόχων του και μετά να υοβάλουμε για συζήτηση τα όοια αιτήματά μας.

3.           Οι ρόσφατες αντιδράσεις των αρχηγών ου στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά.

α) Ο ρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δύο μέρες ριν αό την σύνοδο των υουργών οικονομικών του Eurogroup, ζήτησε αό τους εικεφαλής της Τρόικας:

- να συμφωνηθεί το γενικό λαίσιο του ρογράμματος δημοσιονομικής ροσαρμογής και ένα νέο εικαιροοιημένο μεσορόθεσμο ρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής,

- να συζητηθεί το ζήτημα της αναθεώρησης της σύμβασης και ρωτίστως το ζήτημα της αράτασης του χρόνου δημοσιονομικής ροσαρμογής κατά τρία έτη.

β) Ο ίδιος, μετά τη σύνοδο του Eurogroup, ριν ενημερωθεί υεύθυνα αό τον υουργό οικονομικών και ριν συσκεφθεί με τους άλλους δύο ολιτικούς αρχηγούς:

- αοδοκίμασε ουσιαστικά δημοσίως τον κ. Στουρνάρα για το ότι δεν έθεσε στη σύνοδο του Eurogroup το ζήτημα της ҹαράτασης (όταν δηλαδή οι ομόλογοί του είαν Να δούμε αοτελέσματα και μετά συζητάμε, ο κ. Στουρνάρας δεν αάντησε: Λάθος, κύριοι: Να δούμε ρώτα Թαράταση, και μετά συζητάμε!),

- εανέλαβε την άοψή του ότι η αράταση της εριόδου δημοσιονομικής ροσαρμογής ρέει να αοτελέσει την αρχή της αναθεώρησης της δανειακής σύμβασης,

- τόνισε ότι ειμένει στην ανάγκη να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει  το ταχύτερο η Εθνική Ομάδα Διαραγμάτευσης.

γ) Οι ρόεδροι ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, αμέσως μετά τη σύσκεψη των τριών αρχηγών και του υουργού οικονομικών στις 11.7.12, μας (ξανα)θύμισαν, με ξεχωριστές δηλώσεις,  τις κύριες διεκδικήσεις της ҹρογραμματικής σύγκλισης, αφήνοντας όμως αναάντητο το αμείλικτο ερώτημα: Τι θα ράξουν αν οι ιστωτές μας δεν συμφωνήσουν με τις διεκδικήσεις αυτές;

4.           Λίγα α αυτά ου θα θέλαμε να ούμε στους κυβερνητικούς εταίρους, σήμερα, ένα μήνα μετά τις εκλογές.

α) Στους τρεις αρχηγούς και τα στελέχη των κομμάτων τους.

- Να θυμούνται ότι Η ΚΥΡΙΑ ΕΝΤΟΛΗ του λαού είναι να υλοοιήσουν την ρωταρχική τους ροεκλογική υόσχεση, ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΧΡΑ ΣΤΗ ΖΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡ και ότι σ αυτήν υοτάσσονται  όλα τα εί μέρους άλλα. 

- Να ροχωρήσουν ταχέως τα διαρθρωτικά μέτρα ου έχουν συμφωνηθεί –αοκρατικοοιήσεις, αελευθέρωση των κλειστών (ή μισόκλειστων) εαγγελμάτων,  ψήφιση του φορολογικού νόμου– αγνοώντας αντιδράσεις συμφερόντων, ΜΜΕ, βουλευτών, κομματικών, συνδικαλιστών, θιγομένων αό την κατάργηση ρονομίων ή (κακώς) κεκτημένων

- να εφαρμόσουν τα ααραίτητα μέτρα λιτότητας με δικαιοσύνη και δίνοντας το αράδειγμα, οι ίδιοι.

Όταν έχουμε ένα εκατομμύριο ανέργους και μισθούς/συντάξεις 500-700 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, αοτελεί ακραία ρόκληση να κυκλοφορεί τόσος λούτος, ο λούτος αυτός να μην ληρώνει φόρους και κανείς να μην κάνει τίοτα, να εισράττονται μισθοί/συντάξεις 5.000/3.000 ευρώ αό μισθωτούς/συνταξιούχους των ΔΕΚΟ, του Δημοσίου κ.α., να, να

- Να δεχτούν χωρίς καθυστέρηση την τεχνοκρατική βοήθεια ου οι εταίροι μας δείχνουν ρόθυμοι να μας αράσχουν για την οργάνωση ενός κράτους του νόμου, όου δεν θα κυριαρχούν η αραοικονομία, η διαφθορά, η φοροδιαφυγή/φοροκλοή, η γραφειοκρατία, η σύγχυση αρμοδιοτήτων στην κεντρική και τοική διοίκηση

Εμείς, μόνοι μας, αυτό ου καταφέραμε τόσα χρόνια να φτιάξουμε είναι το γνωστό μας κράτος της α-νομίας, αράδεισο για τους λίγους αλλά δυναμικούς δικούς του, ου ακόμα και σήμερα δεν θέλουν τίοτα να αλλάξει, και κόλαση για τους ολλούς υόλοιους. 

- Να ενημερωθούν οι ίδιοι σε βάθος και μετά να οργανώσουν τη συστηματική, λετομερή και ειλικρινή ενημέρωση των ολιτών για όλα τα μέτρα (θεσμικά, διαρθρωτικά, λιτότητας) ου ειβάλλεται να ληφθούν –για το τι, ώς και γιατί των μέτρων, για την αναγκαστικά  μακρά ροσάθεια της  Χώρας και  για τα αοτελέσματα ου ελίζουμε...

Να μην εμφανίζονται φοβισμένοι, αλλά να βγουν μροστά και να διαλεχθούν με τον λαό, με ροσωική εαφή σε λαϊκές συνάξεις, με e-mail, έντυα,  όχι στα τηλεοτικά αράθυρα του χάους και της αραληροφόρησης, όου κερδίζουν οι φωνακλάδες και οι αδιάβαστοι λαϊκιστές και χάνουν οι ρεαλιστές, οι σώφρονες, οι διαβασμένοι...

- Να μην ξεχνούν ότι τα ροσωικά αραμερίζονται, όταν η ατρίδα βρίσκεται σε όλεμο (και αναλαμβάνεις τις ευθύνες ου σου αναθέτουν, δεν τις αρνείσαι, εειδή... έχεις άλλη άοψη, κε Μητσοτάκη, ούτε κλαψουρίζεις στα Κανάλια, γιατί... άργησαν να ορίσουν τις αρμοδιότητές σου, κα Σκοούλη!).

β) Στους κ.κ. Βενιζέλο και Κουβέλη να συμμετάσχουν, όχι σε εριορισμένης ευθύνης Ομάδες Διαραγμάτευσης αλλά, σε μια κυβέρνηση ραγματικής συνευθύνης, ο κ. Βενιζέλος ως αντιρόεδρος και, ίσως, Υουργός Οικονομικών και ο κ. Κουβέλης ως υουργός Ανάτυξης, Μεταφορών, Δικτύων ή Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή, μαζί με άλλα ολιτικά στελέχη των κομμάτων τους.

Αναγκαία συνθήκη για να να ευοδωθούν οι ροσάθειας της Χώρας αλλά και να εισθεί ο λαός –ου ακόμα δεν έχει καταλάβει γιατί τα δύο κόμματα στηρίζουν αλώς αλλά δεν ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ στην κυβέρνηση Σαμαρά– ότι οι ολιτικοί αρχηγοί εννοούν αυτά ου λένε και ότι είναι ραγματικά αοφασισμένοι να αγωνιστούν για τη σωτηρία της ατρίδας.

γ) Στον κ. Βενιζέλο, να αοσύρει την ρότασή του για σύσταση μιας Εθνικής Ομάδας Διαραγμάτευσης.

- Η εκδοχή της ρότασης με συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ομάδα είναι άκρως ουτοική, γιατί δεν υάρχει ερίτωση ο ΣΥΡΙΖΑ (ου, με τα δύο εκλογικά του ρογράμματα και τις αναρίθμητες δηλώσεις του ροέδρου και στελεχών του, έχει δεσμευτεί να ακυρώσει το Μνημόνιο, να εθνικοοιήσει τις τράεζες, να αγώσει τις ιδιωτικοοιήσεις) να συμράξει στην αόειρα τροοοίησης του Μνημονίου (και μάλιστα αν ροβλέει (κι αυτός) ότι τα αοτελέσματα της αόειρας αυτής θα είναι εντελώς οριακά).

- Το σκετικό στο οοίο ο κ. Βενιζέλος στηρίζει την εκδοχή αυτή της ρότασής του είναι καταστρετικό.*

Ποιο είναι το μήνυμα ου στέλνει στον λαό ο ρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όταν αοδέχεται ως, σήμερα στη δημοκρατική Ελλάδα, η μειοψηφία μορεί να ειβάλει την άοψή της στην λειοψηφία, όταν ροβλέει ως η κυβέρνηση (την οοία ο ίδιος και το κόμμα του στηρίζει) δεν θα μορέσει να τα βγάλει έρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έρθει να συμράξει στην Εθνική Ομάδα Διαραγμάτευσης, ροαναγγέλοντας έτσι ουσιαστικά την αοτυχία της ροσάθειας να βγεί η Χώρα αό την κρίση;

- Η εκδοχή της ρότασης χωρίς τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην Εθνική Ομάδα Διαραγμάτευσης, είναι, και αυτή, αδιέξοδη και ειζήμια.

Ο θεσμός αυτός, αγκόσμια ρωτοτυία μάλλον, θα δυσχεράνει την όοιας μορφής διαραγμάτευση, με τη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ κυβέρνησης, υουργών και Ομάδας ου σίγουρα θα ροκαλέσει (Ας ειχειρήσει ο κ. Βενιζέλος να καταγράψει τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Ομάδας σε σχέση με εκείνες των υουργών και της κυβέρνησης και θα το διαιστώσει).

5.           Αό τη συμεριφορά των τριών αρχηγών και των κομμάτων τους στους εόμενους δυο-τρεις μήνες θα εξαρτηθεί η τύχη της Χώρας!

 

* Το σκετικό αυτό, όως το αρουσίασε ο κ. Βενιζέλος, σε συνέντευξή του στις 11.7.12 στον ΣΚΑΙ: Και η ρότασή μου για την Εθνική Ομάδα Διαραγμάτευσης έχει και την έννοια ότι είναι μία διαρκής, ανοιχτή ρόσκληση στην Αντιολίτευση και ιδίως στο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει να συμράξει. Πιστεύετε ότι μορούμε να τα βγάλουμε έρα ως χώρα με τους μισούς Έλληνες, ή εν άση εριτώσει το 47% έναντι του 53%, να λένε ότι διαφωνούν ριζικά; Ότι δεν ρέει να γίνουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, δεν ρέει να γίνουν ιδιωτικοοιήσεις, ότι κακώς αίρνουμε μέτρα δημοσιονομικής ροσαρμογής γιατί υήρχε ιο εύκολη λύση; Λύση χωρίς κόο, λύση χωρίς να αναγκαστούμε να κάνουμε κάοιες θυσίες;.