Και τώρα, Παράδειγμα, Δικαιοσύνη, ειβολή του Νόμου

αλλά και μέτρα (εώδυνα) για τους ολιτικούς

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.            Το κύριο στοίχημα για τη Χώρα σήμερα, μετά την ρόσφατη συμφωνία με την Τρόικα για το χρέος και τη χρηματοδότησή μας, είναι η ταχεία υλοοίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ου έχει ψηφίσει η Βουλή, για τη δημιουργία ενός αοτελεσματικού κράτους και την οικονομική ανόρθωση της Χώρας.

Προϋόθεση για την ειτυχία της ροσάθειας αυτής είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, ου ζήτησε ρόσφατα ο ρωθυουργός, ή τουλάχιστον της ανοχής της λειοψηφίας των ολιτών. 

Για να δώσουν, όμως, την  ανοχή τους, οι ολίτες έχουν δικαίωμα να ααιτήσουν:

- η ηγεσία της Χώρας –ολιτική, δικαστική, νευματική, οικονομική– να δίνει το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ στις θυσίες,

- η κατανομή των βαρών να γίνεται με ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και

- ο ΝΟΜΟΣ να ειβάλλεται σε όλους και για όλα.  

2.            Αυτά τα αυτονόητα δείχνουν, δυστυχώς, να μην τα αντιλαμβάνονται αρκετοί αό την ηγεσία του τόου.

Έτσι, τη στιγμή ου η ατρίδα βρίσκεται σε όλεμο, ου η ανεργία θερίζει, ου συμολίτες μας αγωνίζονται να ειβιώσουν με 400-500 ευρώ τον μήνα, εκείνοι, αντί να ροσφέρουν στον λαό Παράδειγμα, Δικαιοσύνη και κράτος Νόμου:

- Κλαψουρίζουν ου οι μισθοί τους έχουν ήδη ερικοεί κατά 30-40 %, ξεχνώντας να μας ουν ǹόσα τους μένουν, όταν αυτά ǹου μένουν σε ολλούς άλλους είναι ψιχία.

Και αγνοώντας (;) ως σήμερα δεν καταρτίζονται μισθολόγια, αλλά ειβάλλονται ερικοές αοδοχών για να διασωθεί η οικονομία της Χώρας.

- Ψάχνουν δικαιολογίες για την διατήρηση σοβαρών ανισοτήτων, για αράδειγμα μισθών 4.000-5.000 ευρώ στον δημόσιο τομέα, δύο και τριών συντάξεων των 3.000 ευρώ και λέον, ρονομίων των υαλλήλων της  Βουλής κ.α.

- Διδάσκουν ή ανέχονται την α-νομία, το κεκτημένο δικαίωμα των ισχυρών –ατόμων ή ομάδων– να αγνοούν τον Νόμο και να εφαρμόζουν το δικό τους δίκιο.

Προκλητικό αράδειγμα, ου κάνει αχρείαστο κάθε άλλο, η αοχή των δικαστικών αό τα καθήκοντά τους –όταν το Σύνταγμα ειτάσσει: Ααγορεύεται η αεργία με οοιαδήοτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς– με την ολιτική ηγεσία να εριορίζεται σε ρόλο σχολιαστή και τους φορολογούμενους να καταβάλουν τους μισθούς των αεργών!

Ο φτωχός λαός τα βλέει όλα αυτά, θυμάται τους τωχούς κυβερνήτες, τους ακτήμονες αρχιερείς, τους δικαστές με τη λιτή ζωή, τους εθνικούς ευεργέτες άλλων εοχών και βγάζει τα δικά του συμεράσματα!

3.            Αν αυτά συνεχιστούν, αν δεν κερδηθεί η ανοχή του λαού, οι εξελίξεις μορεί να είναι εικίνδυνες. Τη λαϊκή δυσαρέσκεια θα την εκμεταλλευτούν εκείνοι ου, αό συμφέρον ή ιδεοληψία, ειθυμούν την αοτυχία των μεταρρυθμίσεων, της ροσάθειας να γκρεμιστούν οι αλιές και να οικοδομηθούν νέες δομές ροόδου, και οι ολιγάρχες ου βλέουν να θίγονται κάοια συμφέροντά τους.

Οι ǹροειδοοιήσεις τους, τώρα ου η Ευρώη αοφασίζει έναν ιο αοτελεσματικό έλεγχο των τραεζών, άρχισαν ήδη και είναι εύγλωττες:

- Έρχονται τα νέα αφεντικά. Στα χέρια ξένων τράεζες, ειχειρήσεις και ΜΜΕ αντί ινακίου φακής.

- Η έμτη φάλαγγα της Τρόικας στην Αθήνα. Στρατιές ξένων ειχειρηματικών συμφερόντων, ου ειθυμούν να εηρεάσουν δραστικά τις αοφάσεις στην Ελλάδα, να χειραγωγήσουν την κυβέρνηση και γενικά το ολιτικό σύστημα, αλλά και να συκοφαντήσουν την εγχώρια ειχειρηματική τάξη.

- Και φθάνουμε στις νέες ρυθμίσεις. Είναι καταφανές ότι αν δεν σκοείται, άντως μορεί να ειχειρηθεί η λειτουργία ενός σχεδίου ου θα σημάνει αφελληνισμό των τραεζών και καταστροφή του κορμού της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική κυβέρνηση και ιδιαιτέρως ο Πρωθυουργός έχουν την υοχρέωση να αρεμοδίσουν όσους τροϊκανούς ονειρεύονται εξουσία και χρήμα. Και εν είδει υοσημειώσεως: Οσοι ερευνούν για δάνεια των εφημερίδων ας γνωρίζουν ότι ο θησαυρός θα είναι άνθρακες. Και ότι οι εφημερίδες αυτής της χώρας μορεί να εκδοθούν ακόμη και τετρασέλιδες - αλλά θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν, έστω χέρι με χέρι!

4.            Καταλυτική είδραση στην ορεία της Χώρας θα είχε η λήψη ορισμένων, εώδυνων ίσως για τους ολιτικούς αλλά αναγκαίων, μέτρων:

- Μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.

Γιατί η Ελλάδα να έχει 300 βουλευτές, όταν η Αυστρία έχει 183, το Βέλγιο 150,  η Τσεχία  200, η Πορτογαλία 230 (χώρες με τον ίδιο με την Ελλάδα ληθυσμό), η Ολλανδία 150 (με ληθυσμό 16 εκατ.), η Ισανία 350 (με ληθυσμό 46 εκατ.), η Γαλλία 577 (με ληθυσμό 66 εκατ.), η Ιταλία 630 (με ληθυσμό 60 εκατ.), η Γερμανία 620 (με ληθυσμό 82 εκατ.), η Βρεττανία 659 (με ληθυσμό 62 εκατ.);

- Δραστική μείωση της κρατικής ειδότησης των κομμάτων και θεσμοθέτηση του τρόου χρηματοδότησής τους και της λογιστικής αρακολούθησης, του ελέγχου και της δημοσιοοίησης της διαχείρισης των οικονομικών τους.

Για να μην εξαιρούνται τα κόμματα αό τη ααίτηση για οικονομική  διαφάνεια και για να εκλείψει μια σοβαρή ηγή διαφθοράς.

- Καθιέρωση του ασυμβιβάστου της υουργικής με τη βουλευτική ιδιότητα.

Για να σταματήσει το κυνήγι της υουργικής καρέκλας, αιτία αμέτρητων δεινών της κρατικής μηχανής αλλά και των ίδιων των  κομμάτων.

- Μείωση της βουλετικής αοζημίωσης, ώστε να είναι ίση με τον μισθό του ροέδρου του Αρείου Πάγου.

Κι ας μη μας ουν ως έτσι δεν θα καλύτονται οι ανάγκες μας, γιατί θα άρουν την αάντηση: Ούτε και οι δικές μας ανάγκες καλύτονται, με τους μισθούς ου αίρνουμε!

- Ολοσχερή κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης για αλιούς και νέους βουλευτές.

Τα χρόνια της βουλευτικής υηρεσίας να συνυολογίζονται για τη χορήγηση σύνταξης αό τον ασφαλιστικό φορέα στον οοίο υάγεται ο βουλευτής, ως εργαζόμενος.

- Συγχώνευση των τεσσάρων κρατικών τηλεοτικών καναλιών σε ένα.

Που να είναι κανάλι      αντικειμενικής ενημέρωσης και ολιτισμού, όχι (καλυμμένης) κομματικής ροαγάνδας (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αλαιότερα, ΣΥΡΙΖΑ μετά).

5.           Μόνο με τέτοια μέτρα, με ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και με την άτεγκτη ειβολή του ΝΟΜΟΥ, σε όλους και για όλα, θα γίνει δυνατό, κύριοι της συγκυβέρνησης:

- να ειστεί ο φτωχός λαός να υομείνει τη λιτότητα, να δείξει ανοχή και να στηρίξει τις μεγάλες αλλαγές ου ααιτούνται,

- να ηττηθεί η αντίδραση των νοσταλγών του αρακμιακού αρελθόντος και

- να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόου!