Βατοέδι: Με οια στοιχεία αραέμφθηκε ο Θ. Ρουσόουλος

στην Προανακριτική Ειτροή της Βουλής τον Ιούνιο 2010;

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

 

       Ο Θ. Ρουσόουλος αραέμφθηκε στην Προανακριτική Ειτροή της Βουλής για το Βατοέδι, με βάση τα εξής συγκεκριμένα στοιχεία:

(α) Τις μαρτυρίες τριών μοναχών, του οδηγού τους και στελεχών του Δημοσίου κατηγορούμενων για την υόθεση, για τηλεφωνήματα και συναντήσεις μαζί του [το εριεχόμενο των οοίων αρατίθεται ιο κάτω].

(β) Τις Καταθέσεις δύο εκροσώων τοικών φορέων, ου δεν είχαν λάβει μέρος [είχαν τεχνηέντως αοκλεισθεί ως ҹροσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ] στη συνάντηση εκροσώων τοικών φορέων με τον Ρουσόουλο, στις αρχές Σετεμβρίου 2004, ότι στη συνάντηση αυτή ο Ρουσόουλος είε ως το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει λήξει και είναι υέρ της Μονής και ότι θα ακολουθήσει ανταλλαγή της λίμνης [Βιστωνίδας] και των αραλίμνιων εκτάσεων [ράγμα ου αρνούνται οι αρόντες στη συνάντηση].  

(γ) Μία τηλεφωνική εικοινωνία του Ρουσόουλου με τον Μασιάκο, στις αρχές Οκτωβρίου του 2004, και την κατάθεση του κ. Μασιάκου ότι μεταγενεστέρως ενημέρωσε τον Ρουσόουλο ότι ροωθεί στην υηρεσία το θέμα για να βρεθούν λύσεις .

        

         Αν δεν μορείτε να ιστέψετε ότι με τέτοια στοιχεία έγινε η αραομή του Ρουσόουλου στην Προανακριτική Ειτροή, ανατρέξτε στα ορίσματα των δύο Εξεταστικών Ειτροών (2008 και 2010).

         Γι αυτούς ου δεν έχουν τον χρόνο ή τη διάθεση να το κάνουν, μεταφέρουμε αό τα ορίσματα αυτά αυτούσιες τις σχετικές αναφορές, χωρίς τις ερμηνείες και τα σχόλια των κομμάτων.

 

(α) Καταθέσεις μοναχών, του οδηγού τους και στελεχών του Δημοσίου κατηγορούμενων για την υόθεση της ΜΒ.

 

- Ο ίδιος ο Εφραίμ στην συνέντευξή του στην κυριακή έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή της 3.11.2008, δηλώνει ότι: μορεί σε κάοια ερίτωση, όταν του εία βοηθήστε μας να διεκεραιώσουμε κάοια δουλειά της Μονής, σε κάοιο Υουργείο να τηλεφώνησε και να είε Թαρακαλώ βοηθήστε τον Γέροντα (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 214).

- Ο μάρτυρας Αοστολίδης [οδηγός των μοναχών της ΜΒ] ειβεβαίωσε ότι μετέφερε τον Αρσένιο στην οικία του Υουργού Εικρατείας όου την ίδια ώρα έφτασε και ο Μοναχός Εφραίμ (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 218).

- Αό τις καταθέσεις Αοστολίδη για συναντήσεις στο Μαξίμου των Εφραίμ και Αρσένιου άνω αό μία ώρα κάθε φορά, καθώς και στην οικία Ρουσόουλου. Για τηλέφωνα του Αρσένιου ρος Εφραίμ με εριεχόμενο γέροντα άμε καλά μετά  αό συναντήσεις με κ. Ρουσόουλο και  Υουργούς (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 220).

- Αό την κατάθεση του μοναχού Αναστασίου ότι ο κος Ρουσόουλος είχε μία θετική στάση αέναντι στο μοναστήρι (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 220).

- Ο Χριστόδουλος Μότσιος, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Βατοεδίου, κατέθεσε ως για την ταχύτητα της διεκαιρέωσης των σχετικών θεμάτων ιεζόταν εκτός αό τον Μασιάκο και αό τους μοναχούς Εφραίμ και Αρσένιο, οι οοίοι, κατά την εκτίμησή του, άφηναν να εννοηθεί ότι για την ειτάχυνση της διαδικασίας, αν χρειαζόταν, μορούσαν να βάλουν τον Ρουσόουλο και τον Αγγέλου να τηλεφωνήσουν στον Μασιάκο για να του δώσουν σχετική εντολή (Πόρισμα ΚΚΕ 2010, σελ. 333).

- Η Μαντέλη [κατηγορούμενη για το σκάνδαλο Βατοεδίου] υοστήριξε, ότι ολλές φορές ου καθυστερούσε η ίδια στη διεκεραίωση αιτημάτων της Μονής, ο μοναχός Αρσένιος έαιρνε τηλέφωνο, μροστά της, τον Αγγέλου ή τον Ρουσόουλο και αμέσως μετά ο Μασιάκος ή κάοιος αό το γραφείο του, τηλεφωνούσε και την καλούσε να ικανοοιήσει τα αιτήματα της Μονής (Πόρισμα ΚΚΕ 2010, σελ. 343).

 

(β) Τα λεχθέντα αό τον κ. Θ. Ρουσόουλο κατά τη συνάντησή του με εκροσώους τοικών φορέων στις 6.9.2004, στην οοία δεν ήσαν αρόντες ο ρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης κ. Αθ. Ξυνίδης και ο δήμαρχος Βιστωνίδας κ. Β. Τσολακίδης [είχαν τεχνηέντως αοκλεισθεί ως ҹροσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 214)].     

 

-  Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξινίδης () καταθέτει με αόλυτη σαφήνεια, ότι ο Μητροολίτης Ξάνθης του ανήγγειλε τον συμβιβασμό ου ρότεινε ο Ρουσόουλος και αεδέχθησαν οι αρόντες τοικοί φορείς. Η τοοθέτηση Ρουσόουλου ήταν:

         - Το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει λήξει και είναι υέρ της Μονής

- Θα ακολουθήσει ανταλλαγή της λίμνης και των αραλίμνιων εκτάσεων στο Δημόσιο και εντέλει στους ιδιοκτήτες, ρώην ακτήμονες.

 - Δεν θα γίνει καμμία ανταλλαγή ακινήτων ου ευρίσκονται στην Θράκη
(Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 214-215).

- Αό τις καταθέσεις των Ξινίδη και Τσολακίδη ροκύτει ότι, σε σύσκεψη των φορέων στην Ξάνθη ο Μητροολίτης, ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος ανέφεραν ότι ο κύριος Ρουσόουλος τους είε : το ιδιοκτησιακό έχει τελειώσει υέρ της Μονής και ότι εφόσον αντιδρούν η Μονή θα άρει ακίνητα σε άλλες εριοχές της χώρας (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 218).

- Οι κ.κ. Ξυνίδης και Τσολακίδης καταθέτουν ότι  κ. Ρουσόουλος φέρεται να είε στους φορείς ότι το θέμα της ιδιοκτησίας έχει κλείσει υέρ των συμφερόντων της Μονής, αλλά εξαιτίας των αντιδράσεων στην Ξάνθη η Μονή θα έαιρνε αλλού ακίνητα (Πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ 2008, σελ.306).

- Την ίδια μαρτυρία κατέθεσε στην ΕΕ ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντάσκας, ου ειβεβαιώνει, ότι σε συνομιλίες του με τον Μητροολίτη, αυτός του δήλωσε, ως έφυγαν αό τον Ρουσόουλο, αφού εκείνος τους είε ότι η ιδιοκτησία της Μονής δεν αμφισβητείται (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 215).

- δύο μάρτυρες διαψεύστηκαν αό τον Μητροολίτη Ξάνθης κ. Παντελεήμονα και τον νομάρχη Ξάνθης για τον ισχυρισμό ότι ο τότε υουργός Εικρατείας είε στην αντιροσωία των Θρακιωτών ότι η υόθεση είναι τελειωμένη (Εφημερίδα Καθημερινή 9.11.08).   

- Ο Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ κ. Μ. Στυλιανίδης, καταθέτοντας ενώιον της Εισαγγελέως Εφετών κ. Συροούλου, εεσήμανε τα εξής χαρακτηριστικά: Ενημερώσαμε και τον κ. Ρουσόουλο για την υόθεση και του εκφράσαμε την λήρη αντίθεση και την ροσωική μας, αλλά και των τοικών κοινωνιών της Ξάνθης. Μας άκουσε με ροσοχή και μας εξέφρασε την άοψη ότι δεν θα ρέει να διαταραχθούν οι σχέσεις της Μονής Βατοεδίου με την τοική Εκκλησία και τους κατοίκους της ευρύτερης εριοχής. Εμείς του ζητήσαμε βέβαια να ενημερώσει τους αρμόδιους υουργούς, ου αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοός μας, για την αντίθεσή μας αυτή και για την αναταραχή και τον αναβρασμό ου είχε ροκληθεί στην εριοχή μας μετά την αραίτηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου αό το ως άνω δικαστήριο (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 218-219).

- Ο Ρουσόουλος ανακοινώνει στους φορείς [ου ήσαν αρόντες στη συνάντηση της 6ης Σετεμβρίου] ότι είναι αναρμόδιος και τους αραέμει στους αρμόδιους υουργούς, όως και οι ίδιοι [οι φορείς] καταθέτουν, αρόλο ου ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης κ. Ξυνίδης, ου είχε αοκλειστεί αό τη συνάντηση, ρητώς καταθέτει ότι του μετέφεραν οι λοιοί φορείς ότι ο κ. Ρουσόουλος τους ανέφερε ότι το θέμα έκλεισε και έγινε νύξη για τις ανταλλαγές, ράγμα ου δεν ειβεβαιώνουν οι αρόντες στη συνάντηση   (Πόρισμα ΛΑΟΣ 2008, σελ. 370, και 2010, σελ. 404).

- Αναφορικά με τη συνάντηση του κ. Ρουσόουλου με τους φορείς της Ξάνθης, η οοία ραγματοοιήθηκε στο γραφείο του [στις 6.9.04], ο κ. Ρουσόουλος ερωτηθείς ενώιον της Εξεταστικής Ειτροής κατά την συνεδρίαση της 11.5.2010 κατέθεσε λετομερώς τα εξής:
() Προς είρρωση, μάλιστα, των ισχυρισμών του εικαλέστηκε δημοσίευμα της εφημερίδας ΜΑΧΗΤΗΣ της Ξάνθης με ημερομηνία 10-9-2004, ήτοι τέσσερις μόλις ημέρες μετά την ως άνω είμαχη συνάντηση, όου αναφερόταν ότι ουδέν ροέκυψε αό την συνάντηση με τον Ρουσόουλο, διότι δήλωσε αναρμόδιος (Πόρισμα ΝΔ 2010, σελ. 318-319).

 

(γ) Ένα τηλεφώνημα του Θ. Ρουσόουλου ρος τον Ευ. Μασιάκο, στις αρχές Οκτωβρίου 2004.

 

- (Ο Θ. Ρουσόουλος) τηλεφώνησε στις αρχές Οκτωβρίου του 2004 στον κ. Μασιάκο. Αυτό το γεγονός αοδεικνύει, ότι η τηλεφωνική εικοινωνία με τον νέο Υουργό Αγροτικής Ανάτυξης αφορούσε την ροώθηση της λύσης συμβιβασμού ου είχε ροανακοινώσει στους φορείς της Ξανθης μετά την ήδη αράδοση της ιδιοκτησίας της Λίμνης στην Μονή. Αυτό άλλωστε ειβεβαιώνεται και αό την κατάθεση του κ. Μασιάκου, ότι μεταγενεστέρως ενημέρωσε  τον Ρουσόουλο ότι ροωθεί στην υηρεσία το θέμα για να βρεθούν λύσεις (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 215).

- Αρχές Οκτωβρίου, ο κ. Ρουσόουλος () εικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Μασιάκο και του είε ότι έχουν έρθει οι φορείς και φωνάζουν και ακόμη με ήρε τηλέφωνο ο Ηγούμενος της Ι.Μ.Μ.Β. και μου είε ότι έχουν ροβλήματα αντιδικίας εκεί και μορεί κάοια στιγμή να ζητήσουν να έρθουν να τον δουν (Πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ 2008, σελ. 307).

 

Για την ληρότητα του κειμένου, δύο ακόμα καταθέσεις:

 

Κατάθεση του δημοσιογράφου Δ. Ρίζου.

 

Η κατάθεση του δημοσιογράφου Δ. Ρίζου, ροσώου με ολύ στενές σχέσεις με Υουργούς της ΝΔ, ου ειβεβαίωσε όσα δήλωσε στον τηλεοτικό σταθμό του Αντέννα, ότι δηλαδή Υουργοί είαν, ότι τους ίεζε ο Ρουσόουλος, ή ότι ο Ρουσόουλος είναι ο συντονιστής του σκανδάλου. Ασφαλώς η κατάθεση αυτή αξιολογείται ελεύθερα, λην όμως συνεκτιμάται με βάση και άλλες καταθέσεις και αοδείξεις. Πέραν αυτού είναι αναγκαίο να κληθεί ο κ. Ρίζος ενώιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ώστε να αοκαλύψει τους Υουργούς ου τον ενημέρωσαν γιά τα όσα κατέθεσε εναντίον του Ρουσόουλου (Πόρισμα ΠΑΣΟΚ 2008, σελ. 217-218).

 

Κατάθεση του Αθ. Ξυνίδη

 

(Ο κ. Ξυνίδης) ενώιον της ροηγούμενης Εξεταστικής Ειτροής είχε καταθέσει σε ερώτηση του κ. Σκυλλάκου ότι: Σε όλη την ορεία των ετά χρόνων ου ασχολούμαι με την υόθεση δεν υήρξε ένας άνθρωος να μου ει ότι τον ήρε κάοιος τηλέφωνο και τον εηρέασε. Ούτε ο κ. Ρουσόουλος. Κανείς δεν μου είε ότι ξέρεις, το έκανα αυτό γιατί με ήρε ο κ. Ρουσόουλος . Σε ερώτηση δε του τότε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Πααγεωργίου συνέχισε να ααντά ο κ. Ξυνίδης ότι στα τόσα χρόνια ου ασχολούμαι με την υόθεση δεν με ήρε ή δεν μου είε ούτε ένας άνθρωος ότι ο Ρουσόουλος αρενέβη έστω και με ένα τηλεφώνημα (Πόρισμα ΝΔ 2010, σελ.319).