Αν ήθελαν σοβαρή συζήτηση για την οικονομική κρίση της Χώρας...

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

Σοβαρή συζήτηση για την οικονομική κρίση της Χώρας και την αντιμετώισή της δεν μορεί να διεξαχθεί χωρίς την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων, όως οι ακόλουθοι.

1. Προσδιορίζονται οι ҹεριορισμοί υό τους οοίους θα αναζητηθεί η βέλτιστη λύση στο ҹρόβλημα της κρίσηςτα δεδομένα για τη Χώρα, εκείνα ου βρίσκονται έξω αό τον έλεγχό της.

                  Τέτοιοι εριορισμοί, για αράδειγμα, είναι:

- Η υοχρέωση της χώρας μας να σέβεται τους θεσισμένους κανόνες της Ευρωαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

- Το ότι οι τελικές αοφάσεις αίρνονται αό τα Κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης και τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, ου είναι υοχρεωμένα να τηρούν τους καταστατικούς τους χάρτες.

- Η ανάγκη οι αοφάσεις να λαμβάνονται μέσα σε συγκεκριμένο, μικρό κατά κανόνα, χρονικό διάστημα.

Λύσεις ου θα αγνοούν τους ҹεριορισμούς αυτούς δεν υάρχουν και όσοι ευαγγελίζονται τέτοιες φαντασιώσεις αραλανούν και οδηγούν τη Χώρα σε εικίνδυνους δρόμους.

2. Γίνονται σεβαστά και δεν αραοιούνται τα γεγονότα –τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς δήλωσε κάοιος.

- Δεν μορείς να γράφεις Λύση εκτός Τρόικας αναζητεί η Λευκωσία (Αυγή 23.3.13), την ημέρα ου η Λευκωσία συζητάει με την Τρόικα!

- Δεν μορείς να λες αειλούσαν ότι θα κοεί η χρηματοδότηση των τραεζών της Κύρου και η χρηματοδότηση δεν κόηκε (Τσίρας 21.3.13) και να ξεχνάς ότι η ΕΚΤ μιλούσε για συνέχιση της χρηματοδότησης με τους κανόνες, δηλαδή μετά μια συμφωνία με την Τρόικα.

3.  Αντιαρατίθενται ειχειρήματα, όχι συνθήματα ή ύβρεις.

- Λύση εντός Ευρωζώνης αλλά εκτός Τρόικας (Τσίρας, 21.3.13).

Πώς το λες αυτό, όταν γνωρίζεις ότι η Ευρωζώνη δεν αοφασίζει, αν ροηγουμένως δεν άρει αό την Τρόικα τις διαιστώσεις και τις εισηγήσεις της;

- Το σχέδιο Β΄ είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, δηλαδή το σχέδιο της αντίστασης, της μη υοταγής (Τσίρας, 21.3.13). 

- Όλες οι ξένες δυνάμεις –Ευρώη, Ρωσία, ΗΠΑ– συνωμότησαν εις βάρος του ΕλληνισμούΉ θα αντισταθούμε ή θα είμαστε για άντα υόδουλοι στους τοκογλύφους (Χρυσή Αυγή, Γραφείο Τύου, 26.3.13).

ραία! Αλλά γιατί κανείς σας δεν μας λέει τι θα κάνουμε μετά την αντίσταση;

- Στο Eurogroup οι μισοί είναι γκάνγκστερ, οι άλλοι μισοί, δηλαδή οι εκρόσωοι των χωρών του ευρωαϊκού Νότου, είναι φοβισμένοι και αραδομένοι (Τσίρας, 21.3.13).

Ποιος, στον κόσμο όλο, θα σε άρει στα σοβαρά και οιους συμμάχους εριμένεις να κερδίσεις, όταν βρίζεις έτσι τους ηγέτες των ευρωαϊκών χωρών, ροσβάλλοντας όχι  μόνο τους ίδιους αλλά και τους λαούς τους;

- Τοκογλυφικό κατεστημένο () οι Μέρκελ, Ολάντ, Μαρόζο (Χρυσή Αυγή, Γραφείο Τύου, 18.2.13).

                  Να συμεράνουμε τελικά ως –αφού στην Ευρωζώνη έχουμε γκάνγκστερ, ҹαραδομένους και τοκογλύφους, αφού Ευρώη, Ρωσία, ΗΠΑ  συνωμοτούν σε βάρος μαςτο μόνο ου μας μένει είναι να αομονωθούμε και να γίνουμε Βόρεια Κορέα ή Αλβανία του Χότζα;   

4. Αναγνωρίζεται η ολυλοκότητα των οικονομικών και τραεζικών ροβλημάτων.

Συνακόλουθα, οι συζητήσεις γίνονται κυρίως μεταξύ των αρμοδίων και των σοβαρών ειστημόνων της οικονομικής θεωρίας και ράξης, όχι μεταξύ οικονομολογούντων τηλεαρουσιαστών και τηλεμαϊντανών των ρωϊνάδικων, ου σεύδουν, με τη σιγουριά του ανυοψίαστου, να αοφανθούν αμέσως οιο είναι το σωστό και οιο το λάθος (με τη γνωστή ατάκα τους: Ακόμα και οι ρωτοετετείς φοιτητές των οικονομικών γνωρίζουν αυτό ου αγνοούν οι (οικονομολόγοι) της Ευρωζώνης, ότι δηλαδή αυτό ου ειβάλλεται να γίνει είναι...).

5. Οι κρίσεις για το τι ρεσβεύει κάθε κόμμα στηρίζονται στα κείμενα των υεύθυνων Οργάνων τους, όχι στο τι λέει ο κάθε καλεσμένος στα τηλεαράθυρα.

                  Όοιος διαβάζει τα κείμενα αυτά βλέει, για αράδειγμα, ως ο ισχυρισμός ότι τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και Χρυσή Αυγή δεν έχουν εναλλακτική ρόταση δεν είναι αληθής, αφού και τα τρία, ως εναλλακτική λύση για την έξοδο της Χώρας αό την κρίση, ροτείνουν:

- κατάργηση των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων,

- καταγγελία των δανειακών συμβάσεων,

- αναστολή των ιδιωτικοοιήσεων, εαναφορά υό δημόσιο έλεγχο των ειχειρήσεων στρατηγικής σημασίας ου έχουν ιδιωτικοοιηθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία της ιδιωτικοοίησης... 

6. Ειδιώκεται η υεύθυνη και με ακρίβεια, όχι η ανεύθυνη και στο ερίου, γνώση του ώς αντιμετωίζονται  αρόμοια ροβλήματα σε άλλες χώρες.

Με τα ΜΜΕ να ροσφέρουν, έραν της καθημερινής διασκεδαστικής φλυαρίας, και σοβαρές έρευνες για την έγκυρη ενημέρωση των ολιτών για το τι γίνεται αλλού.

Η μέχρι σήμερα αντιαράθεση αόψεων για την οικονομική κρίση της Χώρας και την αντιμετώισή της έχει διεξαχθεί, ιδίως στα κανάλια και τα ραδιόφωνα, χωρίς τους ειβαλλόμενους κανόνες, γι αυτό και έχει αοδειχτεί άγονη και βλατική.