Συμφωνία με την Ευρωζώνη οωσδήοτε,

είτε μια Συμφωνία βελτίωσης του τρέχοντος Προγράμματος είτε μια Συμφωνία-γέφυρα

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Στις διαραγματεύσεις με την Ευρωζώνη ου αρχίζουν αύριο, η κυβέρνηση, αν δεν θέλει τη ρήξη, θα ρέει να ειτύχει τη μία αό τις εξής δύο μορφές συμφωνίας:

 

(α) Μια συμφωνία για τη βελτίωση και λήξη του σημερινού Προγράμματος.

 

(β) Μια άλλη νέα συμφωνία (συμφωνία-γέφυρα), με όρους ου η ίδια θα ροτείνει και θα συναοφασίσει τελικά με τους εταίρους μας.

 

2.            Ποια αό τις δύο αυτές μορφές συμφωνίας θα ειτύχει τελικά η κυβέρνηση δεν μορεί να έχει, αό άοψη ουσίας, καθοριστική σημασία, όταν αυτό ου μας εριμένει, αν δεν υάρξει μια συμφωνημένη λύση, είναι το χάος και  αφού και η μία και η άλλη συμφωνία θα εριλαμβάνει:

 

(α) τον δανεισμό μας με συγκεκριμένα οσά και όρους χορήγησης και  αοληρωμής

 

και

 

(β) μέτρα για δημοσιονομική ισορροία και μεταρρυθμίσεις.

 

3.         Το εόμενο βήμα, μετά τη συμφωνία (της μιας ή της άλλης μορφής) της κυβέρνησης με τους εταίρους μας, θα είναι η έγκρισή της αό τη Βουλή.

                 

Αν τη συμφωνία ου θα φέρει η κυβέρνηση την στηρίξει η κυβερνητική λειοψηφία, ουδέν ρόβλημα.

 

Στην αντίθετη ερίτωση, τα τρία κόμματα της αντιολίτευσης (ΝΔ, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ) θα ρέει να τιμήσουν την υόσχεση ου έχουν δώσει και να στηρίξουν την κυβέρνηση για τη συμφωνία της με τους εταίρους μας.