Συμφωνία με τους Δανειστές μας εειγόντως, αλλιώς τρισχειρότερη λιτότητα, αομόνωση της Χώρας και χάος

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.          Η διαραγμάτευση με την Ευρωζώνη για να συμφωνηθεί η λίστα  μεταρρυθμίσεων και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αραταθείσης συμφωνίας, ώστε να αρχίσουν οι εκταμιεύσεις αό το τρέχον Πρόγραμμα του EFSF και το SMP για το 2014 (όως ορίζει   η Συμφωνία Κυβέρνησης-Ευρωζώνης της 20ης Φεβρουαρίου) βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμο σημείο.

 

Για την ευτυχή κατάληξή της, ααιτείται να βρεθεί εειγόντως λύση στο ζήτημα των λεγόμενων κόκκινων γραμμών, ου η Κυβέρνηση θέτει και ου η Ευρωζώνη και το ΔΝΤ δείχνουν να μην αοδέχονται.

 

2.          Μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει αοφασίσει οιες ακριβώς θα είναι οι κόκκινες γραμμές της στη διαραγμάτευση αυτή.

 

(α) Ο υουργός Οικονομικών κ. Βαρουφάκης και άλλοι υουργοί τις ροσδιορίζουν στα ζητήματα της εαναφοράς των συλλογικών διαραγματεύσεων και του κατώτατου μισθού, της διαδικασίας των αεργιών, της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στη χορήγηση εικουρικών συντάξεων, του ΦΠΑ, των ιδιωτικοοιήσεων κ.α., όμως όχι άντα με τη δέουσα σαφήνεια.

 

(β) Ο Υουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Λαφαζάνης εκφράζεται για τις κόκκινες γραμμές με αρκετή αοριστία, μιλώντας γι αυτές ως τις ǹιο ριζοσαστικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.   

Σε συνέντευξή του σε αθηναϊκή εφημερίδα στις 3 Αριλίου, εισημαίνει:

- Καμία συμφωνία με τους λεγόμενους θεσμούς και κανένας συμβιβασμός δεν μορεί και δεν ρέει να ακυρώσει, να αλλοιώσει ή να βάλει στο ψυγείο τις ιο ριζοσαστικές μας δεσμεύσεις.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εφαρμόσει το ρόγραμμα του ειμένοντας αν χρειαστεί, μέχρι τέλους σε όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις.

 

3.         Στην τελική φάση της διαραγμάτευσης, όταν όλα θα έχουν λεχθεί, θα φτάσει η στιγμή της αλήθειας.

 

Αν οι Δανειστές μας δεν αοδεχτούν τις κόκκινες γραμμές της, όλες ή κάοιες α αυτές, όως τότε θα οριστικοοιηθούν, η Κυβέρνηση θα βρεθεί μροστά στο δίλημμα:

 

Να έρθει σε συμφωνία με τους Δανειστές, εγκαταλείοντας όσες κόκκινες γραμμές αορριφθούν,

 

ή

 

να ειμείνει σ αυτές, να ειλέξει τη ρήξη και να αρνηθεί τη σύναψη μιας Συμφωνίας.

 

Τότε θα καταλάβουν όλοι ότι η θεωρία ως οι δεκαοκτώ χώρες της Ευρωζώνης, η Ευρωαϊκή Ειτροή, το (εισοσιενταμελές) Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ (του Ταμείου των 188 χωρών) θα υοχωρούσαν στις ααιτήσεις της Κυβέρνησης και θα δέχονταν τις κόκκινες γραμμές της δεν ήταν αρά μια μοιραία φαντασίωση.

Όως είχε εισημανθεί αό καιρό με σαφή μηνύματα ηγετών της Ευρώης και της Αμερικής, αλλά και με άρθρα στελεχών της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστοσελίδα iskra ακόμα και ριν αό τις εκλογές.            

 

4.          Η μοναδική λύση για τη Χώρα σήμερα είναι μια Συμφωνία με τους Δανειστές μας, ακόμα και με εγκατάλειψη των κόκκινων γραμμών της Κυβέρνησης.

 

Η ρήξη θα οδηγήσει σε τρισχειρότερη λιτότητα, σε μεγαλύτερες μειώσεις μισθών και συντάξεων, σε υψηλότερους φόρους, σε μεγαλύτερη ανεργία και, τελικά, στην αομόνωση της Χώρας και στο χάος!

 

Τις ίδιες καταστροφικές συνέειες μορεί να έχει ένα δημοψήφισμα ή νέες εκλογές.