Το σύνθημα ΝΑΙ στο Ευρώ, ΟΧΙ στο Μνημόνιο,  τι λέει ο κ. Σουλτς και τι εμείς

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

1.           Το Γραφείου Τύου του ΣΥΡΙΖΑ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να μας ενημερώσει για το ώς είδε ο κ. Σουλτς τις θέσεις και τις ροτάσεις μας για τη δυνατότητα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας μέσα αό ένα ρόγραμμα στοχευμένων δημόσιων εενδύσεων, ου του κατέθεσε ο κ. Τσίρας κατά την ρόσφατη  συνάντησή τους (Δελτίο Τύου 27.9.12).

Αοφάσισε ότι μας είναι αρκετό να μάθουμε τι είε ο κ. Τσίρας και άχρηστο, ίσως και βλαβερό, ώς του αάντησε ο κ. Σουλτς.

Ευτυχώς όμως ου υάρχει και η Αυγή. Μας ληροφόρησε ότι οι δύο άντρες κατά τη συνάντησή τους εν ολλοίς συμφώνησαν ότι... διαφωνούν (28.9.12).

Και κάτι ακόμα: Αοσιώησαν, Γραφείο Τύου και  Αυγή, το γεγονός της αοχώρησης των εκροσώων των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων την ώρα της ομιλίας του κ. Τσίρα, στη συγκέντρωση της Zeit-Stiftung στο Αμβούργο στις 29 Σετεμβρίου, για τον λόγο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος ρος το ευρώ και την Ευρωαϊκή Ένωση (Αν κάνουμε λάθος, ας μας το υοδείξει κάοιος).

2.            Είναι λογικό να υοθέσουμε ως ο  κ. Σουλτς, εκθέτοντας τη διαφωνία του με τις θέσεις και τις ροτάσεις του κ. Τσίρα, θα του εανέλαβε όσα ροσφάτως έχει ει σε ομιλίες και συνεντεύξεις του.

Ας θυμηθούμε ορισμένα α αυτά, όως δημοσιεύτηκαν στον Τύο:

- Εφόσον (η Ελλάδα) μας δείξει ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, ρέει να την εμιστευτούμε, να την ιστέψουμε και να της δώσουμε μια ευκαιρία. Αν λοιόν η έκθεση της τρόικας είναι καλή, τότε ρέει η Ελλάδα να άρει τον ειλέον χρόνο ου ζητάει (16.9.12).

- Ο κ. Τσίρας συμεριφέρεται λες και είναι δυνατό να ακυρωθεί το μνημόνιο αλλά να συνεχίσει η ροή των κεφαλαίων. Υιοθετώντας τη λογική οι Ευρωαίοι δεν τολμούν. Είμαι συχνότερα στις Βρυξέλλες αό κείνον, ξέρω τους συγκεκριμένους ανθρώους. Δεν θα έρεε κανείς να τρέφει αυταάτες. Αν αμφισβητηθεί το Μνημόνιο, αγώνει η χρηματοδότηση (20.5.12).

- Δεκαετά χώρες στην Ευρωζώνη συμφώνησαν στη σύναψη του Μνημονίου. Μεταξύ αυτών υάρχουν χώρες όως η Σλοβακία, όου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι ολύ χαμηλότερο αό αυτό της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά ληρώνει ένα δισ. ευρώ για τον μηχανισμό διάσωσης. Αν λοιόν οι Ελληνες αοφασίσουν να ανατρέψουν τη σύμβαση, τότε θα κλείσουν οι κάνουλες της χρηματοδότησης (20.5.12).

- Εκείνοι ου λένε ότι δεν αοδέχονται το Μνημόνιο, αλλά μορούν ταυτόχρονα να μείνουν στην Ευρωζώνη τρέφουν φρούδες ελίδες. Η Ευρώη στηρίζεται στην αρχή ότι οι συνθήκες ρέει να τηρούνται (18.5.12).

3.         Πρέει, όμως, κι εμείς κάτι να ούμε σήμερα στον κ. Τσίρα.

(α) Σταματείστε την εξαάτηση του ελληνικού λαού, με το σύνθημα-αάτη ΝΑΙ στο Ευρώ, ΟΧΙ στο Μνημόνιο!

Με το σύνθημά σας αυτό, η Ελλάδα οδηγείται σίγουρα εκτός Ευρωζώνης, σήμερα, και εκτός Ευρώης, αύριο!

(β) Ο δρόμος στον οοίο, με τις θέσεις και ροτάσεις σας, μας οδηγείτε δεν είναι δρόμος ευρωαϊκός.

Ο δικός σας δρόμος οδηγεί ίσω στις γνωστές σάιες δομές ου, χρόνια τώρα, ευνοούν τους λίγους, καταδυναστεύουν τους ολλούς και καταστρέφουν τη Χώρα:

- την αναοτελεσματική δημόσια διοίκηση, κεντρική και εριφερειακή, με το άδικο και διάτρητο φορολογικό σύστημα, την ευνοιοκρατία, την αουσία οοιουδήοτε ελέγχου, την ατιμωρησία των ειόρκων,

- την κρατικοδίαιτη οικονομία, με την αουσία ανταγωνισμού, τις ҹροσοδοφόρες κρατικές ρομήθειες, την αραοικονομία,

- τη δημόσια και δωρεάν αιδεία, ου ούτε ҹαιδεία ούτε δωρεάν είναι, εκείνη των φροντιστηρίων, της εισαγωγής στα ανειστήμια των μαθητών με το τεσσαράκι, της δημοκρατικοοίησης των σουδών, της αραγωγής ειστημόνων με το δημοκρατικό ενταράκι, της δημοκρατικής διοίκησης των ΑΕΙ αό μειοψηφίες αιώνιων φοιτητοατέρων, της ειλογής και ανέλιξης καθηγητών χωρίς ειστημονικές δημοσιεύσεις,  

- τη δήθεν δημόσια και δωρεάν υγεία, ανάκριβη στην ράξη, με το φακελάκι, τον λουτισμό  μεγαλογιατρών, τη συνταγογράφηση ҹρωτότυων, όχι γενόσημων, φαρμάκων (ρος λουτισμό των φαρμακοβιομηχανιών), τα νοσοκομεία σε κάθε γειτονιά, τη διοίκησή τους αό τους συνδικαλιστές

- την (ανύαρκτη) δημόσια ασφάλεια, με τους μαχαλάκηδες, τις καταλήψεις, το κλείσιμο δρόμων, την καταστροφή εριουσιών

Ο ευρωαϊκός δρόμος οδηγεί στο γκρέμισμα των σάιων αυτών δομών, την κατάργηση του  Νόμου της α-νομίας (Νόμος είναι ο νόμος του καθενός ου κάτι, κάθε φορά, διεκδικεί) και το χτίσιμο και στη χώρα μας υγειών και αοτελεσματικών δομών, όως αυτοί ου λειτουργούν στις άλλες ευρωαϊκές χώρες, κάτω αό τον θεμελιώδη κανόνα Νόμος είναι οι νόμοι ου το δημοκρατικό Κοινοβούλιο ψηφίζει.

4.           Να του ούμε, καταληκτικά:

Για το ότι δεν έχει γίνει ακόμα ραγματικότητα το αίτημα ετών του ελληνικού λαού για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, ου να υηρετεί τους ολλούς κι όχι τους λίγους, είστε το ίδιο ένοχοι και σεις, η αράταξή σας, όως και οι άλλοι.

                  Μαζί δεν ειτρέψατε στη Χώρα να ροοδεύσει!

Σήμερα κάοιοι το κατάλαβαν, ίσως και να μετανόησαν.

Εσείς, όμως, δείχνετε να θέλετε να αοτελειώσετε το έργο σας!

Η ευχή και η ελίδα  είναι ο λαός μας να καταλάβει την ραγματικότητα, να μην ειτρέψει το αοτέλειωμά του και να δεχτεί τη βοήθεια ου η Ευρώη φαίνεται ως έχει αοφασίσει να ροσφέρει.