Τον Δεκέμβριο θα καταλάβουν οι δύο αρχηγοί τι τους έχουν διαμηνύσει Ευρωζώνη και ΔΝΤ

(του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου)

 

1.        Ο αλός ολίτης έχει αντιληφθεί, α όσα ακούει και διαβάζει, ότι τα κράτη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας έχουν, αό καιρό και με αόλυτη σαφήνεια, τονίσει δύο αλά ράγματα:

(α) Η Ελλάδα ρέει να τηρεί όσα συμφωνεί, ενώ αναδιαραγμάτευση των Συμφωνιών δεν μορεί να γίνει αοδεκτή.

(β) Για τις συμφωνίες οι εταίροι μας ειμένουν σε ευρύτερη συναίνεση, τουλάχιστον των δύο μεγάλων κομμάτων.

2.        Αυτά τα δύο ράγματα, ου ο αλός ολίτης τα έχει καταλάβει, φαίνεται ως οι αρχηγοί των δύο κομμάτων εξουσίας δεν τα είχαν εννοήσει, μέχρι τη συνάντηση των Καννών:

- Ο κ. Παανδρέου, μη εφαρμόζοντας τη Συμφωνία του Μαϊου 2010 με τον τρόο ου ο ίδιος είχε συμφωνήσει και διακινδυνεύοντας σοβαρά την εφαρμογή της Συμφωνίας της 27ης Οκτωβρίου, με το εριβόητο δημοψήφισμα ου, έραν άλλων, το αοφάσισε ερήμην της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ!

- Ο κ. Σαμαράς, μη δίνοντας τη συναίνεσή του για την εφαρμογή των Συμφωνιών αυτών και ζητώντας να διεξαχθούν εκλογές εδώ και τώρα (και μια ή δυο φορές), για να ετύχει, ως αυτοδύναμος ρωθυουργός, την αναδιαραγμάτευσή τους και να είσει τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης  (δεκάξι κυνερνήσεις με δεκάξι κοινοβούλια και δεκάξι λαούς) και το ΔΝΤ (με εκροσώους όλων των λαών του κόσμου) να εφαρμόσουν, αντί για το συμφωνημένο, το δικό του μείγμα μέτρων, ου μέχρι και σήμερα όλοι αυτοί σταθερά αορρίτουν!

3.        Οι δύο αρχηγοί φαίνεται ως δεν τα κατάλαβαν αυτά, δυστυχώς, ακόμα και μετά τις Κάννες, αρά τις αυστηρές και σαφείς δηλώσεις των ηγετών της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, ου καθαρά και ξάστερα τους είαν:

- Η συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου δεν ρόκειται να αλλάξει (Μέρκελ, Σαρκοζί.)

- Η Ευρώη δεν μορεί να δεχθεί κανένα συμβιβασμό (Σαρκοζί).

- Η 6η δόση θα δοθεί μόνο εάν τηρηθεί και εφαρμοστεί το σύνολο των αοφάσεων ου άρθηκαν την 27η Οκτωβρίου (Μέρκελ, Σαρκοζί).

- Η Ελλάδα να σεβαστεί και εκληρώσει τις αναληφθείσες υοχρεώσεις της (Σόιμλε).

- Να υάρξει ολιτική συναίνεση αό όλα τα μεγάλα κόμματα για τη συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου (Μέρκελ, Σαρκοζί)

- Αευθύνω κατεείγουσα έκκληση για εθνική και ολιτική ενότητα στην Ελλάδα. Χωρίς τη συμφωνία της Ελλάδας στο ρόγραμμα ου υοστηρίζεται αό την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, οι συνθήκες για τους Ελληνες ολίτες θα γίνουν ολύ ιο εώδυνες, ιδιαίτερα για τους λέον ευάλωτους (Μαρόζο).

4.        Οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κομμάτων ας σταματήσουν να μιλάνε κι ας ράξουν αυτό ου ρέει:  

Να συμφωνήσουν σήμερα να σχηματιστεί μια οοιαδήοτε κυβέρνηση –του Σαμαρά ή του Παανδρέου ή του Καρατζαφέρη ή της Μακογιάννη ή κάοιου άλλου, ολιτικού ή τεχνοκράτη, μια κυβέρνηση κοινής εμιστοσύνης ή κοινής αοδοχής, μια κυβέρνηση  υηρεσιακή ή μη υηρεσιακή, μια κυβέρνηση μόνο τεχνοκρατών ή μόνο ολιτικών ή μεικτή ολιτικών και τεχνοκρατών– μια κυβέρνηση οοιουδήοτε χαρακτήρα και σύνθεσης, ου αυτοί θα συμφωνήσουν, η οοία, μέχρι τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο, θα ολοκληρώσει τις Συμφωνίες με την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ και τον Ιδιωτικό Τομέα (τηρώντας όσα έχουν συμφωνηθεί στις 27 Οκτωβρίου), θα τις φέρει στη Βουλή για ψήφιση  και, αμέσως μετά την ψηφισή τους, θα ροκηρύξει εκλογές.

Αν δεν ράξουν έτσι και συνεχίσουν να κάνουν ως δεν καταλαβαίνουν τι τους έχει διαμηνύσει η Ευρωζώνη και το ΔΝΤ και οιες θα είναι για τη Χώρα οι συνέειες της ανευθυνότητάς τους, ας εριμένουν τον Δεκέμβρη, οότε θα το καταλάβουν.

Η Χώρα όμως τότε θα έχει άρει τον δρόμο της καταστροφής!