Χθες συναινούσε και συνέραττε, σήμερα κατηγορεί για αναξιοιστία την Κυβέρνηση ο κ. Λαφαζάνης

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.            Ο κ. Λαφαζάνης μέμφεται σήμερα την Κυβέρνηση γιατί δεν είχε ολιτική ειλογή εξόδου αό την Ευρωζώνη, ξεχνώντας ότι μέχρι χθες ήταν υουργός της και συναίνεσε στη λήψη των σχετικών αοφάσεων και αιτιώμενος ως:

 

(α) Η Κυβέρνηση όφειλε να είχε ολιτική ειλογή εξόδου αό την ευρωζώνη.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αραμονή μας στο ευρώ, αλλά οι αοφάσεις του τόνιζαν ότι το Κόμμα δεν δέχεται το ευρώ άση θυσία.

                          

(β) Το ΟΧΙ του 62% στο Δημοψήφισμα είχε την έννοια της ειλογής εξόδου αό την Ευρωζώνη.

 

2.            Άτοες και αστήρικτες οι αιτιάσεις αυτές του κ. Λαφαζάνη.

 

(α)           Η Κυβέρνηση δεσμεύεται αέναντι στον λαό με τις Προγραμματικές Δηλώσεις της και όχι  με τις αοφάσεις των Οργάνων των κυβερνητικών κομμάτων, Συνεδρίων, Κεντρικών Ειτροών κ.α. (Αρχή ου ισχύει σε κάθε δημοκρατική χώρα).

                  Στις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης, με τη συναίνεση και του υουργού κ. Λαφαζάνη, δεν έχει εριληφθεί η ειλογή εξόδου αό την Ευρωζώνη ως εναλλακτική λύση (Πώς θα μορούσε να εριληφθεί, όταν είναι γνωστό στους άντες ως η συντριτική λειψηφία του λαού αντιτίθεται στην ειλογή αυτή;).

                     Ότι το Κόμμα δεν δέχεται το ευρώ άση θυσία αοφασίστηκε μεν αό το Ιδρυτικό Συνέδριό του τον Ιούλιο 2013, αό την Κυβέρνηση όμως ειλέχτηκε τον Φεβρουάριο 2015, με τη συναίνεση και του υουργού κ. Λαφαζάνη, να μην εριληφθεί ούτε η θέση αυτή στις Προγραμματικές Δηλώσεις της.

 

 (β)       Πριν αό το Δημοψήφισμα, δεν είχαμε οτέ ακούσει τον κ. Λαφαζάνη να ισχυρίζεται ως το κρινόμενο ήταν η αραμονή μας ή όχι στην Ευρωζώνη.

Αντίθετα, τον είχαμε δει να υοστηρίζει ως το είδικο του Δημοψηφίσματος ήταν οι ροτάσεις του Γιουνκέρ και όχι η αραμονή της Ελλάδας στο ευρώ (αυτό δηλαδή ου και ο κ. Τσίρας και όλοι του ΣΥΡΙΖΑ υοστήριζαν).

 Iδού τι έγραφε ο κ. Λαφαζάνης στις 3 Ιουλίου, σε άρθρο του στο εριοδικό Είκαιρα:Οι εκρόσωοί τους (των φιλομνημονιακών κομμάτων) αλλάζουν το ερώτημα. Προσαθούν να είσουν την κοινωνία ότι το είδικο του δημοψηφίσματος δεν είναι οι ροτάσεις του Γιουνκέρ () αλλά η αραμονή της Ελλάδας στο ευρώ.

 

3.            Ένα κρίσιμο για την αξιοιστία του ΣΥΡΙΖΑ ερώτημα του κ. Λαφαζάνη και η οφειλόμενη αάντηση σ αυτό.

                     Σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών (15-16 Αυγούστου), ο κ. Λαφαζάνης αναρωτήθηκε: Δεν είχαμε εναλλακτική λύση όταν αναλαμβάναμε αυτές τις δεσμεύσεις; Κορόιδευαν κάοιοι τον ελληνικό λαό;

 

(α)           Στο ερώτημα Δεν είχαμε εναλλακτική λύση όταν αναλαμβάναμε αυτές τις δεσμεύσεις; οιος αλήθεια μορεί να ααντήσει;

Άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν, και λένε, ως είχαν (εναλλακτική λύση), άλλοι ως δεν είχαν ! 

Εμείς αυτό ου μορούμε να ούμε είναι ως οτέ δεν είδαμε κάοια συγκεκριμένη εναλλακτική λύση, ως άντα ακούγαμε αό όλους τους τα γενικά και αόριστα για μια άλλη λύση, ακόμα και για ҹολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις!

 

(β) Στο ερώτημα Κορόιδευαν κάοιοι τον ελληνικό λαό;, η οφειλόμενη αάντηση δεν μορεί αρά να είναι:

Ασφαλώς και τον κορόιδευαν!

Και δεν ήσαν κάοιοι! Ήσαν όλοι τους.

Αυτοί ου έλεγαν ως σχέδιο Β υήρχε, εκείνοι ου έλεγαν ως δεν υήρχε, οι τρίτοι ου άλλοτε έλεγαν ως υήρχε και άλλοτε ως δεν υήρχε και όλοι τους ου υόσχονταν τα άντα στους άντες, ενώ γνώριζαν ως οι υοσχέσεις τους ήταν αδύνατο να τηρηθούν!

 

4.            Ο κ. Λαφαζάνης υοχρεούται να εξηγήσει στον λαό, αλλά και στους συντρόφους του, γιατί αυτό ου ΣΗΜΕΡΑ θεωρεί τόσο σοβαρό δεν το θεωρούσε το ίδιο σοβαρό και ΤΟΤΕ, όταν ως μέλος της Κυβέρνησης συναινούσε οι Προγραμματικές Δηλώσεις της να μην εριλάβουν την ειλογή εξόδου αό την Ευρωζώνη ως εναλλακτική λύση ούτε το καμιά θυσία για το ευρώ του Ιδρυτικού Συνεδρίου του κόμματός του.