Αλίμονο, κε Πααχελά, αν αρχίσει άλι η συζήτηση για το εάν η δραχμή αοτελεί μια διέξοδο για τη χώρα!

 

του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόουλου

 

1.         Πολύ μας μερδεύει ο κ. Αλ. Πααχελάς με το άρθρο του στην Καθημερινή της 8ης Ιανουαρίου, με τίτλο Ευρωδραχμικά.

 

Στο άρθρο αυτό, ο κ. Πααχελάς;

 

- Προβλέει ως η ​​συζήτηση για το εάν η δραχμή αοτελεί μια διέξοδο για τη χώρα, ου σήμερα διεξάγεται ψιθυριστά, θα φουντώσει κάοια στιγμή άλι, είτε το θέλουμε είτε όχι, αρατηρώντας ότι η συζήτηση γύρω αό το θέμα δεν ρέει να είναι ταμού.

 

-  Ισχυρίζεται ως η κουλτούρα της δραχμής διαερνά ένα μεγάλο κομμάτι του ολιτικού μας συστήματος και του δημόσιου διαλόγου" και ως η οικονομική ασφυξία και η κουλτούρα της δραχμής () μας σρώχνουν ρος τα εκεί (ρος τη δραχμή), εισημαίνοντας ως αυτό δεν μορούμε να το αραγνωρίσουμε .  

 

Και αυτά όταν, στο ίδιο άρθρο, γράφει ως η δραχμή δεν είναι λύση και ως όταν σκέτομαι την Ελλάδα εκτός ευρώ, ενδεχομένως και εκτός Ε.Ε., αρχίζω και ανησυχώ βαθιά!  

                                                                                                                                                                                                               

2.            Να αρχίσει λοιόν η συζήτηση για τη δραχμή, αρότι η δραχμή δεν είναι λύση!

 

Ας μας εξηγήσει όμως ο κ. Πααχελάς: Αν η δραχμή δεν είναι λύση, τότε τι νόημα έχει η συζήτηση για το εάν η δραχμή αοτελεί μια διέξοδο για τη χώρα, ου, εμμέσως λην σαφώς, ροτείνει με το άρθρο του;

    

Εμείς εριμέναμε ως, αφού η ελάσσων ρόταση του συλλογισμού του είναι η δραχμή δεν είναι λύση και η μείζων (υοθέτουμε) Η Χώρα έχει να ειλέξει μεταξύ ευρώ και δραχμής, το συμέρασμα του κ. Πααχελά θα ήταν υοχρεωτικά η Χώρα ρέει να αραμείνει στο ευρώ και, συνακόλουθα, η συζήτηση ου θα ρότεινε θα ήταν συζήτηση για το τι ρέει να κάνουμε για να μείνουμε στο ευρώ και, με το ευρώ (όχι με τη δραχμή) να βγούμε αύριο στις Αγορές. ροσφυγή στις Αγορές είναι λέον στόχος και του  ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος στόχος του, ου αντικατέστησε τον γνωστό αλιότερο: να κάνει τις Αγορές να χορεύουν στον ρυθμό των νταουλιών του!). 

 

3.           Αυτή τη συζήτηση για το ευρώ θα άξιζε να οργανώσετε, κε Πααχελά, θέτοντας συγκεκριμένα, καίρια ερωτήματα και ζητώντας σαφείς ααντήσεις.

 

Ένα τέτοιο ερώτημα θα ήταν, για αράδειγμα, αυτό ου συνηθίζει να υοβάλει στους καλεσμένους του ολιτικούς ο συναδέλφός σας κ. Λυριτζής του ΣΚΑΪ: Να κλείσει η αξιολόγηση άση θυσία ; 

 

Ερώτημα ου ο ερωτών ροβλέει ότι μάλλον δεν θα ααντηθεί και αυτό ράγματι συμβαίνει. Οι  ερωτώμενοι ολιτικοί δεν ααντούν, καθαρά και αιτιολογημένα:

 

- Είτε με ένα Ναι, να κλείσει η αξιολόγηση στο τέλος της διαραγμάτευσης, όταν όλα θα έχουν λεχθεί και ακουστεί, γιατί, αν δεν κλείσει οι θυσίες στις οοίες θα υοβληθεί ο ελληνικός λαός θα είναι ολύ βαρύτερες αό τις θυσίες ου θα υοστεί αν κλείσει.

 

- Είτε με ένα Όχι, να μην κλείσει, γιατί.   

 

4.            Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, οι ολίτες έχουν ανάγκη αό συγκεκριμένες καθαρές κουβέντες, αοφάσεις και ράξεις, όχι μόνο των ολιτικών αλλά και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης.