Η διαμάχη Τσίρα-Σόιμλε, με αφορμή το υερλεόνασμα, και στο βάθος το έλλειμμα αξιοιστίας

 

του Ραφαήλ  Μεν. Μαϊόουλου

 

1.           Η κριτική Σόιμλε για Τσίρα και η θολή αάντηση Τσίρα.

(α)           Είε ο Σόιμλε, μετά την αόφαση Τσίρα για τη διανομή του υερλεονάσματος:

Η Ελλάδα βρίσκεται στο τρίτο Πρόγραμμα και χωρίς την οικονομική βοήθεια των δισεκατομμυρίων θα ήταν χρεοκοημένη εδώ καιρό. Τότε οι Έλληνες ολίτες θα υέφεραν ολύ ερισσότερο.  

Για τον λόγο αυτό δεν έχω καμία κατανόηση όταν ο Πρωθυουργός Αλέξης Τσίρας ειρρίτει στη γερμανική κυβέρνηση ότι θέλει να βλάψει τους Έλληνες συνταξιούχους.

(β)           Σ αυτές τις καθαρές κουβέντες Σόιμλε, ο Αλ. Τσίρας ααντά με τη συνήθη ροαγανδιστική του ρητορία και με αναφορές σε όσους δεν είναι καλά στην ψυχή τους:

- Πρέει όσοι ιδίως ετούτες τις ημέρες μας κουνάνε το δάχτυλο και αευθύνονται με ιταμό τρόο στον ελληνικό λαό, να ξέρουν ότι ρέει να τηρούν αυτοί ρώτοι τις δεσμεύσεις τους

- Όσοι δεν είναι καλά στην ψυχή τους δεν μορούν να αντιμετωίσουν τα ροβλήματα της χώρας τους, ούτε της Ευρώης ούτε του κόσμου.

(γ)           Κι εμείς οι εγχώριοι αφελείς αορούμε και ρωτάμε:                                                                                         

- Ο Σόιμλε στον Πρωθυουργό Αλέξη Τσίρα αευθύνθηκε, όχι στον ελληνικό λαό, και σ αυτόν άσκησε κριτική για συγκεκριμένο θέμα.

Κι αυτός, αντί να ααντήσει στις εναντίον του, ως ρωθυουργού, αιτιάσεις Σόιμλε, κρύφτηκε ίσω αό τον ελληνικό λαό και τους αόρατους όσους!

Ο δε κυβερνητικός εκρόσωος Δ. Τζανακόουλος, μέρες αργότερα, την κριτική κατά του Αλ. Τσίρα την αρουσίασε σαν ҹροσβολή εναντίον του ελληνικού λαού!

- Γιατί ο κ. Τσίρας δεν λέει στον λαό ότι ο ισχυρισμός Σόιμλε (Χωρίς τα μνημόνια η Χώρα θα είχε χρεοκοήσει και τότε, χωρίς τα μνημόνια, οι Έλληνες ολίτες θα υέφεραν ολύ ερισσότερο αό όσο τώρα με τα μνημόνια) δεν αληθεύει, αν ο ίδιος αυτό ιστεύει;

 

2.            Τσίρας, Σόιμλε και Τσακαλώτος για το αν η αόφαση Τσίρα για τη διανομή του υερλεονάσματος 2016 ήταν ή όχι σύμφωνη με τις μνημονιακές δεσμεύσεις του.

(α)           Ο Αλ. Τσίρας ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αντίθετο με τα συμφωνημένα η διανομή του υερλεονάσματος να γίνει με αόφασή του, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δανειστών.

Αμέσως έσευσαν να συμφωνήσουν με τον ισχυρισμό του αρχηγού τους οι Πειθήνιοι (Γ. Δραγασάκης (Πρόκειται για κυριαρχικό δικαίωμα της Χώρας, αόλυτα συμβατό με τη συμφωνία με τους δανειστές), Ν. Παάς (Η Ελλάδα τηρεί τη συμφωνία ου υέγραψε), Δ. Πααδημούλης (Οι Έλληνες τήρησαν τις δεσμεύσεις τους) και άλλοι).

(β)           Ο Σόιμλε δήλωσε για το ζήτημα αυτό:

Ρωτήσαμε την Κομισιόν, το ΔΝΤ, και την ΕΚΤ και τον ΕΜΣ εάν η αόφαση της ελληνικής κυβέρνησης συνάδει με τις υοχρεώσεις της Ελλάδας. Και η αάντηση είναι όχι.

(γ)            Όχι είναι ουσιαστικά και η αάντηση Τσακαλώτου στο ερώτημα αυτό, όως ροκύτει αό τη γνωστή ειστολή του (Αναγωρίζω ότι τα μέτρα με δημοσιονομικές ειτώσεις ρέει να συζητούνται και να συμφωνούνται με τους θεσμούς, σύμφωνα με τις  δεσμεύσεις μας του Μνημονίου). Που δείχνει ως ήταν ο Σόιμλε ου στο ζήτημα αυτό έλεγε την αλήθεια και όχι ο Τσίρας και οι Πειθήνιοι.

(δ)           Στο ερώτημα του εγχώριου αφελή Γιατί ο Τσίρας δεν ρώτησε τον (αρμόδιο) Τσακαλώτο ριν αοφασίσει;, μια εύλογη αάντηση θα ήταν: Δεν τον ρώτησε, όως δεν ρώτησε κανένα κυβερνητικό ή κομματικό Όργανο, γιατί ήθελε να δείξει ως το ροσωρινό είδομα ήταν αοκλειστικά δική του ροσφορά,  όχι της Κυβέρνησης ή του Κόμματος.

 

3.            Εύχεται / ειχειρεί την έξοδο της Ελλάδας αό την Ευρωζώνη ο Σόιμλε;

(α)           Είαν ρόσφατα Συνεργάτες του Αλ. Τσίρα:

- Ευκλ. Τσακαλώτος: Θα θύμιζα στον Γερμανό ομόλογό μου το αλιό ρητό να φοβάσαι αυτό ου εύχεσαι (την έξοδό μας δηλαδή αό την Ευρωζώνη).

- Ν. Παάς: Ο Β. Σόιμλε δεν ήθελε αό την αρχή να ειτύχει το Πρόγραμμα.

- Δ. Πααδημούλης (ο ιο ληροφορημένος): Ο Σόιμλε είναι ο ολιτικός ο οοίος ειχείρησε να βγάλει την Ελλάδα αό την Ευρωζώνη έρυσι το καλοκαίρι .

(β)          Ο Σόϊμλε έχει δηλώσει:  

Ποτέ δεν ζήτησα να διώξουμε την Ελλάδα. Εία αλώς ότι, αν η Ελλάδα θεωρούσε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για την ίδια, θα έρεε να τη βοηθήσουμε και να την υοστηρίξουμε (ώστε να ακολουθήσει έναν άλλο  δρόμο, έξω αό την Ευρωζώνη, ου ή ίδια θα είχε ειλέξει).

(γ)           Κι εμείς οι εγχώριοι αφελείς αορούμε και ρωτάμε:

- Αν ράγματι ειθυμούσε να βγάλει την Ελλάδα αό την Ευρωζώνη ο Σόιμλε, ο κατά ΣΥΡΙΖΑ αντοδύναμος στην Ευρωζώνη, οιος θα τον εμόδιζε να το ετύχει;

Ο Τσίρας ου, μετά τη λήξη του δεύτερου Προγράμματος, δήλωνε ερήφανα ως η Ελλάδα δεν χρειάζεται κανένα τρίτο Πρόγραμμα;

Η Μέρκελ ου μονίμως του αρνείται την ҹολιτική διαραγμάτευση και τον αραέμει άντα στους Θεσμούς και την Ευρωζώνη;

Ή μήως οι Γερμανοί βουλευτές, οι  εξαγριωμένοι με τις ασύμβατες με το ευρωαϊκό κεκτημένο θεωρίες και ρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ;  

- Πώς οι Συνεργάτες του Αλ. Τσίρα εκστομίζουν αυτές τις ανοησίες ενώ, αό εανειλημμένες δημόσιες βεβαιώσεις Γερμανών αξιωματούχων, γνωρίζουν ότι είναι ο Σόιμλε ου έεισε τη Γερμανική Βουλή να ψηφίσει το Πρόγραμμα στήριξης της Χώρας;

 

4.           Η στοχοοίηση του Σόιμλε αό τον Αλ. Τσίρα και  στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται, εκτός άλλων, και στο ότι ο Σόιμλε ειμένει να εαναλαμβάνει ωμά ικρές αλήθειες για τις ευθύνες τους για τη χειροτέρευση της Χώρας, αλλά και για τις ευθύνες όλης της ҹολιτικής ελίτ, όως για αράδειγμα οι αρακάτω:

- Η Ελλάδα δεν υοφέρει αό τις αοφάσεις των Βρυξελλών ή του Βερολίνου αλλά αό τις αοτυχίες της ολιτικής ελίτ της κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

- Οι έλληνες ηγέτες καλό είναι να σταματήσουν να λένε στους Έλληνες ολίτες ότι κάοιοι ξένοι φταίνε για τα ελληνικά ροβλήματα.

 - Η ελληνική κυβέρνηση λέει ψέματα στον ελληνικό λαό με το αναζητά την ενοχή μόνο στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες και στην υόλοιη Ευρώη.

- Δεν υοχρεώσαμε κανέναν να μει σε Πρόγραμμα. Είμαι έτοιμος να ροσφέρω οοιαδήοτε βοήθεια, αλλά αν δεν την θέλουν, ολύ καλά.

- Αυτό ου χρειάζεται η Ελλάδα είναι μεταρρυθμίσεις, εενδύσεις και αοτελεσματική διοίκηση. Αυτά δεν υάρχει τρόος να αρακαμφθούν, ανεξαρτήτως του ειέδου του χρέους.  

 - Καμία χώρα στην Ευρώη δεν έχει τόσο υψηλό οσοστό φόρων ου ρέει να καταβληθούν αλλά δεν καταβάλλονται. Όταν τώρα η Ελλάδα αυξάνει τον ΦΠΑ, αυτό είναι οικονομική ανοησία .

- Η Ελλάδα θα μορούσε να είχε βγει το 2014 αό τον μηχανισμό στήριξης, αλλά κάτι τέτοιο κατέστη ανέφικτο λόγω των υοσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για αραμονή στην Ευρωζώνη χωρίς μεταρρυθμίσεις (διαίστωση ου, με διαφορετικά λόγια, έχουν κάνει και οι Βαλ. Ντομρόβσκις της Ευρωζώνης, Μ. Ντράγκι  της ΕΚΤ, Κλ. Ρέγκλινγκ του ΕΜΣ).

 

  5.       Με το τελευταίο εεισόδιο μεταξύ Τσίρα και Ευρωαίων Δανειστών ειβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η αναξιοιστία Τσίρα και Συνεργατών.