Ματαίωση μεθοδεύσεων Ντάουνερ

 

(του Ραφαήλ Πααδόουλου, ομότιμου καθηγητή Θερμοδυναμικής, στον Φιλελεύθερο Κύρου στις 31.1.13)

 

              Οι ειδικός αντιρόσωος του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Ντάουνερ εξέφρασε ρόσφατα στον Πρόεδρο Χριστόφια την ρόθεσή του για καταγραφή και εισημοοίηση στους ρώτους μήνες του 2013 των συγκλίσεων ου έχουν ειτευχθεί στις δικοινοτικές συνομιλίες.

             

              Αυτό δημιουργεί σοβαρό ρόβλημα γιατί οι συγκλίσεις στις οοίες αναφέρεται ο κ. Ντάουνερ εκορεύονται αό μονομερείς υοχωρήσεις της δικής μας λευράς. Οι υοχω- ρήσεις αυτές ολλαλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια και χαρακτηρίστηκαν αό τον κυβερνητικό εκρόσωο, σαν δώρα με αοδέκτη τον σύντροφο Ταλάτ ου έμειναν, για λόγους ολλούς και εξαιρετέους, χωρίς αντίδωρα.

             

              Η αντίδραση του Προέδρου στις ροθέσεις Ντάουνερ ήταν μάλλον ερίεργη και αμφιλεγόμενη. Είναι γνωστό ως ο Πρόεδρος έχει αρκετές φορές αναφερθεί στις συγκλίσεις αφήνοντας να νοηθεί ως ροήλθαν αό αμοιβαίες υοχωρήσεις. Και εκτός α αυτό δεν φαίνεται να υενθύμισε στον κ. Ντάουνερ την ασφαλιστική δικλείδα, ου άλλοτε εικαλείτο ότι τίοτα δεν έχει συμφωνηθεί ριν συμφωνηθούν όλα.

                           

              Κατά συνέεια και όχι για ρώτη φορά, οι υοχωρήσεις και αραλείψεις των ροκατόχων του δεν βοηθούν τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρ όλα αυτά η νέα Προεδρία έχει αν το θελήσει τη δυνατότητα να ειτύχει ευρεία συναίνεση στην ροσάθειά της να ματαιώσει τις μεθοδεύσεις Ντάουνερ και να ζητήσει την αντικατάστασή του με το ειχείρημα ότι, σε ολλές εριτώσεις, υερέβη τη δικαιοδοσία του και αώλεσε την έξωθεν καλή μαρτυρία.

                 

              Μορεί είσης να ζητήσει κατανόηση και συνδρομή α τους εταίρους μας –εντός και εκτός του eurogroup– εικαλούμενη το ροηγούμενο ότι στη δεκαετία του 1960, η τουρκική κυβέρνηση, στο όνομα της ροστασίας των συμφερόντων των Τουρκοκυρίων, εζήτησε και εέτυχε την αντικατάσταση του τότε ειδικού αντιροσώου του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Plaza. Ο κ. Plaza στην έκθεσή του χαρακτήριζε τη διζωνική ή τη δικοινοτική ομοσονδία ως ανέφικτη λόγω του ότι ροϋέθετε τη βίαιη μετακίνηση ληθυσμού.

 

Εν κατακλείδι και εν συντομία, το διαχρονικό-εθνικό μας ρόβλημα είναι να διακρίνουμε ανάμεσα στους ολιτικούς τον ηγέτη ου θα σταθεί όρθιος αέναντι στις αντιξοότητες και τους εκβιασμούς για να διασώσει, ανάμεσα στα σημαντικά ου μορούν ακόμα να διασωθούν, την αξιορέεια του Έθνους των Ελλήνων.